นครปฐม หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครปฐม หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครปฐม หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครปฐม หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครปฐม Ø
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 176523 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 170630

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ (ขายกรุงเทพฯ)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ (ขายกรุงเทพฯ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม
ขับรถยนต์ฝ่ายขายกรุงเทพฯ เพื่อขับรถเติมตู้ผลิตภัณฑ์บะหมี่ ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากหัวหน้างาน ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 01/11/2564

เลขที่ประกาศ : 170529

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ออกแบบและดีไซน์(Graphic Designer)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ออกแบบและดีไซน์(Graphic Designer)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม
1.Creative ในการออกแบบ Artwork ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ให้ตาม BRAND CI ทั้งด้าน OFFLINE/ONLINE
2.จัดทำ Artwork ภาพนิ่ง สำหรับช่องทาง Social media / Marketplace / แคมเปญต่างๆ / Catalog สินค้า
3.สร้างและออกแบบ Graphic จัดทำภาพสินค้า BANNER / A
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 01/11/2564

เลขที่ประกาศ : 170611

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยสัตวแพทย์และห้องแล็ป

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยสัตวแพทย์และห้องแล็ป

งานประจำ : เงินเดือน 11,500 - 17,500 + Incentive

งานประจำ : 11,500 - 17,500 + Incentive นครปฐม
ให้บริการลูกค้า ด้าน
- เปลี่ยนยาง
- เปลี่ยนเบรค
- เปลี่ยนโช้ค
- แบตเตอรี่
- น้ำมันเครื่อง
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 01/11/2564

เลขที่ประกาศ : 170631

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่าย Food Service

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่าย Food Service

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม
งานด้านบริการร้านอาหารของบริษัทฯ ภายใต้ชื่อ " Quick Terrace "
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 01/11/2564

เลขที่ประกาศ : 103046

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโครงการ ( กรุงเทพและปริมณฑล )

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโครงการ ( กรุงเทพและปริมณฑล )

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม พุทธมณฑล ศาลายา
-กำกับดูแลงานก่อสร้างภายในโครงการให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้าง
-กำกับดูแลการจัดหาและการควบคุมปริมาณการใช้วัสดุก่อสร้างภายในโครงการ
-ควบคุมดูแล ต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณ
-กำกับดูแลและควบคุมการทำงานให้ได้ตามรูปแบบและคุณภาพมาตรฐาน
-กำกับดูแลและควบคุมการแก้ไขปัญหางานก่อสร้าง ประสานงานกับผู้ว่าจ้าง และผู้ควบคุมงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 01/11/2564

เลขที่ประกาศ : 103048

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิกประจำโครงการก่อสร้าง ( กรุงเทพและปริมณฑล )

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิกประจำโครงการก่อสร้าง ( กรุงเทพและปริมณฑล )

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม พุทธมณฑล ศาลายา
1. แก้ไขแบบ / เขียนแบบงานเปลี่ยนแปลง รายละเอียดแบบก่อสร้างจากทางผู้ว่าจ้าง และตรวจสอบความถูกต้องของการก่อสร้างหน้างาน
2. ประมาณราคางานที่ ออกแบบเบื้องต้นหรืองานเปลี่ยนแปลงได้
3. ควบคุมงานโครงการให้เสร็จตามระยะเวลาในแผนงานโครงการ และได้คุณภาพมาตรฐานการก่อสร้าง
4. ประสานงานกับผู้ว่าจ้าง และวิศวกรสนาม เพื่อแจ้งการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 01/11/2564
เลขที่ประกาศ : 103050

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสิ่งแวดล้อม ( กรุงเทพและปริมณฑล )

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสิ่งแวดล้อม ( กรุงเทพและปริมณฑล )

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม พุทธมณฑล ศาลายา
- ควบคุมงานโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- ประมาณราคา
- ประสานงานกับผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง
- ตรวจสอบ Shop Drawing ควบคุมงานสิ่งแวดล้อมสุขาภิบาล
- ประสานงานทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 01/11/2564

เลขที่ประกาศ : 104181

ตำแหน่งงานว่างSales (ประจำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 053-266-379)

ตำแหน่งงานว่างSales (ประจำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 053-266-379)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 ขึ้นอยู่กับประ

งานประจำ : 15,000 ขึ้นอยู่กับประ นครปฐม
1. นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นให้แก่ลูกค้าและปิดการขายให้ได้มากที่สุด
2. วางแผนการทำงานก่อนเข้าพบลูกค้า
3. ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ เพิ่มเติมอยู่เสมอ
4. ทำยอดขายให้ตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้
5. ทำรายงานต่างๆ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
6. ประสานงานและติดตามลูกหนี้ค้างชำระ
7. ดำเนินการเซ็นสัญญา รับเงินมัดจำแทนบริษัทฯ หลังจากการปิดการขาย
8. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 01/11/2564

เลขที่ประกาศ : 104182

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งของ ( 4ล้อ)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งของ ( 4ล้อ)

งานต่างประเทศ : เงินเดือน 12,000 -15,000 ตามตกลง

งานต่างประเทศ : 12,000 -15,000 ตามตกลง นครปฐม
1. ส่งมอบสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ขับรถออกงานติดตั้ง ตามไซด์งาน และช่วยในส่วนงานติดตั้ง
3. เก็บเช็คและวางบิล ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ดูแลความสะอาดรถที่นำออกบริการลูกค้า ให้สะอาดและตรวจเช็คสภาพตามระยะเวลา
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่บังคับบัญชามอบหมาย
6. ออกงานเช้าได้ /อยู่ OT ได้ /ออกต่างจังหวัดได้ /ค้างคืนได้

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 01/11/2564

เลขที่ประกาศ : 104185

ตำแหน่งงานว่างSales สาขารังสิต

ตำแหน่งงานว่างSales สาขารังสิต

งานประจำ : เงินเดือน 13,000- 15000 ขึ้นอยู่กับ

งานประจำ : 13,000- 15000 ขึ้นอยู่กับ นครปฐม
1. นำเสนอขายสินค้าประเภทเครื่องชั่งของบริษัท
2. ออกพบลูกค้าทั้งใหม่และเก่าเพื่อขยายฐานลูกค้า่
3.ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
4. รับเงินมัดจำ เก็บเช็คและวางบิล ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. ทำรายงานการเข้าพบลูกค้าส่ง ผจก.ทุกวัน
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 01/11/2564

เลขที่ประกาศ : 104187

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สอบเทียบเครื่องมือวัด (Massflow,Density)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สอบเทียบเครื่องมือวัด (Massflow,Density)

งานประจำ : เงินเดือน 14,000 - 18,000

งานประจำ : 14,000 - 18,000 นครปฐม
1.สอบเทียบเครื่องมือวัด เครื่องชั่ง ตามที่ได้รับมอบหมายทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯ
2.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 01/11/2564

เลขที่ประกาศ : 104191

ตำแหน่งงานว่าง Sales สาขาแหลมฉบัง

ตำแหน่งงานว่าง Sales สาขาแหลมฉบัง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม
- นำเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ/แนะนำวิธีการใช้งานสินค้าเบื้องต้นให้แก่ลูกค้า
และปิดการขายให้ได้มากที่สุด
-วางแผนการทำงานก่อนเข้าพบลูกค้า
-ศึกษาและหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้เข้าใจมากที่สุด รวมถึงข้อมูลคู่แข่งเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้าพบลูกค้า
-รายงานความเป็นไปของตลาด คู่แข่ง
-ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯตั้งไว้
-ออกพบลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้าใหม่อยู่เสมอ
-ทำรายงานต่างๆ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
-ประสานงานและติดตามลูกหนี้ค้างชำระ เมื่อได้รับแจ้งจากฝ่ายบัญชี
-ดำเ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 01/11/2564
เลขที่ประกาศ : 104194

ตำแหน่งงานว่างช่างอิเล็กทรอนิกส์(ขับรถยนต์ได้) ซ.ไร่ขิง30

ตำแหน่งงานว่างช่างอิเล็กทรอนิกส์(ขับรถยนต์ได้) ซ.ไร่ขิง30

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 ขึ้นอยู่กับปร

งานประจำ : 15,000 ขึ้นอยู่กับปร นครปฐม
1.ตรวจเช็คเครื่องชั่ง/ซ่อมเครื่องที่ลูกค้าส่งเข้ามาซ่อมทุกประเภท ให้ได้ตามกำหนด
2.ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในการแก้ปัญหาทางโทรศัพท์
3.ออกให้บริการตรวจเช็คเครื่อง/ซ่อมเครื่องชั่ง นอกสถานที่ ณ บริษัทลูกค้า
4.ช่วยเหลืองานปรับแต่งเครื่อง จากหน่วยงานอื่นภายในบริษัทฯ
5.ดูแลเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องชั่ง ทรัพย์สินของลูกค้า และของบริษัทฯ
6.ออกไปติดตั้งเครื่องใหม่ส่งมอบแก่ลูกค้า กรณีมีการร้องขอจากหน่วยงานภายนอก/ตามข้อตกลง
7.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 01/11/2564

เลขที่ประกาศ : 111986

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร (HRD Specialist)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร (HRD Specialist)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม
- จัดทำแผนการฝึกอบอรมประจำปี
- จัดทำ Training Need
- จัดการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมภายในบริษัทฯ พร้อมวัดผล/วิเคราะห์ เสนอแผนแก้ไข
- ติดตามการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม
- ประสานงานและจัดทำหลักสูตร/สถาบัน/วิทยากรในการไปฝึกอบรม หรือสัมนาภายนอก
- จัดทำเอกสารส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- จัดทำ Job Description
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 01/11/2564

เลขที่ประกาศ : 111987

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง (เครื่องกล)

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง (เครื่องกล)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 12,000 ขึ้นไป นครปฐม
บำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพปกติ
ซ่อมเครื่องจักรที่ได้รับหมอบหมาย
ตรวจสอบการทำงานของเครื่องในการผลิต
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 01/11/2564

เลขที่ประกาศ : 116583

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนก/หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการตลาด

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนก/หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่
ดูแลสินต้าในกลุ่มอุปโภคและบริโภค , การทำกลยุทธการตลาด
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 01/11/2564

เลขที่ประกาศ : 119001

ตำแหน่งงานว่างพนักงานลูกค้าสัมพันธ์​ ** ด่วนมาก!!! **

ตำแหน่งงานว่างพนักงานลูกค้าสัมพันธ์​ ** ด่วนมาก!!! **

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม เมืองนครปฐม ลำพยา
ควบคุมระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร (การผลิต) สามารถทำงานระบบไฟฟ้าตั้งแต่ ไฟฟ้าแรงต่ำ ถึง ไฟฟ้าแรงสูง
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 01/11/2564

เลขที่ประกาศ : 119003

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาล

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม เมืองนครปฐม ลำพยา
เลี้ยงหมู และ เลี้ยงเป็ด , ควบคุมการแปรรุปเป็ด
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 01/11/2564
เลขที่ประกาศ : 119335

ตำแหน่งงานว่างรับพนักงานขับรถผู้บริหาร / ส่วนกลาง ติดต่อสอบถามได้ที่ตึก Thai Rent a Car ตรงข้ามตึกชาญอิสระ 2

ตำแหน่งงานว่างรับพนักงานขับรถผู้บริหาร / ส่วนกลาง ติดต่อสอบถามได้ที่ตึก Thai Rent a Car ตรงข้ามตึกชาญอิสระ 2

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 12,000 ขึ้นไป นครปฐม
1. ด้านการควบคุมการจัดเตรียมการผลิต
2. ด้านการควบคุมการผลิต
3. ด้านการควบคุมเครื่องจักร
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 01/11/2564

เลขที่ประกาศ : 121149

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน ไร่ขิง
- ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามแผนงานและมาตรฐานที่กำหนดไว้
- พัฒนาและปรับปรุงการผลิต วิธีการผลิต และศึกษาการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการผลิต
- วางแผนจำนวนการผลิตและกำลังคนเพื่อให้เป็นได้สินค้าตามจำนวน
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 01/11/2564

หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม