นครปฐม หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครปฐม หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครปฐม หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครปฐม หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครปฐม Ø
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 164635 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 161333

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง (รายเดือน)

งานประจำ : ตามตกลง (รายเดือน) นครปฐม
1. ควบคุมการบริหารงานบรรจุ/จัดส่ง ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3. ฝึกฝนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ทำงานตามผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบหมายไว้และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 161334

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนคลังสินค้า (จัดเก็บ)

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนคลังสินค้า (จัดเก็บ)

งานประจำ : เงินเดือน (ตามตกลง)

งานประจำ : (ตามตกลง) นครปฐม
- ควบคุมการจัดส่งสินค้า การขายสินค้าหน้าโรง
- ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 161335

ตำแหน่งงานว่างธุรการคลังสินค้า (คีย์สต๊อก)

ตำแหน่งงานว่างธุรการคลังสินค้า (คีย์สต๊อก)

งานประจำ : เงินเดือน รายเดือน (ตามตกลง)

งานประจำ : รายเดือน (ตามตกลง) นครปฐม
- คีย์ข้อมูลสต๊อกสินค้า รับเข้าและจ่ายออก จากใบส่งมอบและใบเบิก
- ทำข้อมูลสต๊อกประจำวัน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 161338

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า (รับวัตถุดิบ,จัดเก็บห้องเย็น,จ่ายสินค้า)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า (รับวัตถุดิบ,จัดเก็บห้องเย็น,จ่ายสินค้า)

งานประจำ : เงินเดือน 331 บาท/วัน+ล่วงเวลา

งานประจำ : 331 บาท/วัน+ล่วงเวลา นครปฐม
รับชิ้นส่วนหมู , จัดเก็บหมูเข้าห้องเย็น , โหลดสินค้าให้กับรถลูกค้า
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 161538

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพเส้นหมี่

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพเส้นหมี่

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้ได้ตามมาตรฐาน
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 161539

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่
ซ่อมบำรุงเครื่องจักร, และระบบไฟฟ้า ภายในบริษัทฯ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 161555

ตำแหน่งงานว่างWarehouse Supervisor

ตำแหน่งงานว่างWarehouse Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง/ตามประสบก

งานประจำ : ตามตกลง/ตามประสบก นครปฐม สามพราน ท่าตลาด
ประกอบบานประตู UPVC / ไวนิล
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 161634

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Payroll

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Payroll

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 บ.

งานประจำ : 18,000 บ. นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
คิดเงินเดือนให้กับพนักงาน โดยใช้โปรแกรม B - Plus
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 161733

ตำแหน่งงานว่างสมุห์บัญชี

ตำแหน่งงานว่างสมุห์บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง/ตามประสบก

งานประจำ : ตามตกลง/ตามประสบก นครปฐม สามพราน ท่าตลาด
ตรวจสอบบัญชีภายในบริษัท

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 161956

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต ประจำ บ.ธนินท์ธรเมทัลเวิร์ค จำกัด

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต ประจำ บ.ธนินท์ธรเมทัลเวิร์ค จำกัด

งานประจำ : เงินเดือน รายวัน 335/วัน

งานประจำ : รายวัน 335/วัน นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
ช่างคุมเครื่อง โรงงานผลิตท่อพลาสติก ,เหล็ก,รางร้อยสายไฟ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 162030

ตำแหน่งงานว่างProgrammer

ตำแหน่งงานว่างProgrammer

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม
1.สามารถเขียนโปรแกรมได้ Powerbuilder,C#,VB,PHP,SQL Server
2.ดูแลเกี่ยวกับ Server Domain,mail,cctv
3.Backup เครื่องDatabase,Server,Share File
4.แก้ปัญหาเครื่อง Printer,Computer
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 162158

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย ตลาดออนไลน์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย ตลาดออนไลน์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง (รายเดือน)

งานประจำ : ตามตกลง (รายเดือน) นครปฐม
- งานขาย (sele) ออกหาลูกค้าตามร้านค้าต่าง 1 ตำแหน่ง
- งาน Sale admin ดูแลเพจ สามารถใช้ Photshop ออกแบบได้ 1 ตำแหน่ง
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 162168

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

งานประจำ : เงินเดือน 15000-20000

งานประจำ : 15000-20000 นครปฐม
1.วางแผนการรับสมัครงานพนักงานที่ดี มีประสิทธิภาพ
2.จัดฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานอยู่เสมอ
3.ดำเนินการจัดการวางแผนในเรื่องระเบียบวินัยการทำงานต่างๆ
4.ประเมินผลในการปฏิบั
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 162523

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต บ.อังประภาสตีล

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต บ.อังประภาสตีล

งานประจำ : เงินเดือน รายวัน 331/วัน

งานประจำ : รายวัน 331/วัน นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
ทำงานในไลน์ผลิต หน้าที่คัดแยกเศษเหล็ก เศษโลหะทุกชนิด
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 162705

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่่บัญชีลูกหนี้

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่่บัญชีลูกหนี้

งานประจำ : เงินเดือน 15000-18000

งานประจำ : 15000-18000 นครปฐม
• ดูแลติดตามการชำระเงินให้ได้ตามกำหนดเวลาและถูกต้องตรงตามนโยบายและขั้นตอนของบริษัท
Ensure the keep track of payments in a timely manner and in accordance with the company’s policies and procedures.
• ติดตามทวงถามเงินจากลูกค้าที่ขาดการชำระเงินซึ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 162784

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ไอที

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ไอที

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม
ติดตั้งกล้องวงจรปิด server ระบบแลน เครื่องสำรองไฟ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 162785

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้านอนามัย (ฝ่ายผลิต)

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้านอนามัย (ฝ่ายผลิต)

งานประจำ : เงินเดือน 331 บาท/วัน+ล่วงเวลา

งานประจำ : 331 บาท/วัน+ล่วงเวลา นครปฐม
ทำความสะอาดรายผลิต รีดน้ำที่พื้น เก็บเศษหมูตกพื้น ทำความสะอาดห้องน้ำในไลน์ผลิต
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 162786

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต (ตัดแต่งชิ้นส่วนหมู แพ็คบรรจุ ขนส่ง)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต (ตัดแต่งชิ้นส่วนหมู แพ็คบรรจุ ขนส่ง)

งานประจำ : เงินเดือน 331 บาท/วัน+ล่วงเวลา

งานประจำ : 331 บาท/วัน+ล่วงเวลา นครปฐม
ตัดแต่งชำแหละหมู ล้างทำความสะอาด ต้มไส้ แยกเครื่องใน เผ่าขา แพ็คบรรจุหมูใส่ตะกร้า ตัดแต่งตามสเปค จัดส่งเข้าคลังสินค้าห้องเย็น เป็นต้น

ไม่สะดวกในการเดินทาง มีหอพักหน้าบริษัท
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 162787

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน 331 บาท/วัน

งานประจำ : 331 บาท/วัน นครปฐม
ทำความสะอาดรอบนอกฝ่ายผลิต โรงครัว , ซักเสื้อผ้าฝ่ายผลิต (มีเครื่องซัก)
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 162788

ตำแหน่งงานว่างQC ตรวจสอบคุณภาพ

ตำแหน่งงานว่างQC ตรวจสอบคุณภาพ

งานประจำ : เงินเดือน 331 บาท/วัน+ล่วงเวลา+

งานประจำ : 331 บาท/วัน+ล่วงเวลา+ นครปฐม
ตรวจสอบคุณภาพเนื้อหมู ขิ้นส่วนต่างๆ
1. ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ของฝ่ายผลิตตั้งแต่กระบวนการรับเข้าวัตถุดิบ ดังนี้
1.1 ความสะอาดของวัตถุดิบรับเข้าทางด้านกายภาพ สี กลิ่น
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม