นครปฐม หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครปฐม หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครปฐม หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครปฐม หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครปฐม Ø
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 5821 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 119002

ตำแหน่งงานว่างพนักงานซ่อมบำรุง บางแค ** ด่วน!!! **

ตำแหน่งงานว่างพนักงานซ่อมบำรุง บางแค ** ด่วน!!! **

งานนอกเวลา : เงินเดือน 12000-15000

งานนอกเวลา : 12000-15000 นครปฐม เมืองนครปฐม ลำพยา
ตรวจสอบมอเตอร์ ซ่อมแซมไฟฟ้า ในฟาร์มสุกร และ ฟาร์มเป็ด
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119000

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อม - ช่างกล

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อม - ช่างกล

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามตกลง

งานนอกเวลา : ตามตกลง นครปฐม เมืองนครปฐม ลำพยา
ซ่อมบำรุงเครื่องจักร เชื่อมเหล็ก
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119003

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาล

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม เมืองนครปฐม ลำพยา
เลี้ยงหมู และ เลี้ยงเป็ด , ควบคุมการแปรรุปเป็ด
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118551

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ QA

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ QA

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
-ควบคุม ดูแลคุณภาพให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
-วิเคราะห์ปัญหาด้านคุณภาพ แก้ไข และตอบข้อร้องเรียนลูกค้า
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118480

ตำแหน่งงานว่างProduction Supervisor

ตำแหน่งงานว่างProduction Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน 20000-30000

งานประจำ : 20000-30000 นครปฐม บางเลน นราภิรมย์
กำกับดูแลงานภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งหมด เช่น ต้นทุนการผลิต ต้นทุนค่าแรง ของเสีย ความสะอาด ฯลฯ
กำกับดูแลพนักงานภายในหน่วยงานให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการผลิตให้ถูกต้องตามมาตรฐานระบบ
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118482

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 12000++

งานประจำ : 12000++ นครปฐม บางเลน นราภิรมย์
ดูแลคลังสินค้าวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป
รับสินค้าเข้า ตัดเบิกสต็อกให้ตรงตามการใช้งาน
ลำเลียงสินค้าสำเร็จรูปเข้าพื้นที่เตรียมจัดส่ง
ดูแลพื้นที่คลังสินค้าในความรับผิดชอบให้สะอาด เรียบร้อยเป็นระเบียบ
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 118485

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน 30000-45000

งานประจำ : 30000-45000 นครปฐม บางเลน นราภิรมย์
กำกับดูแลงานในฝ่ายผลิตทั้งหมดให้อยู่ในมาตรฐานตาม KPI ฝ่าย เช่น
1.บริหารต้นทุนวัตถุดิบ วัตถุสิ้นเปลือง เวลาทำงาน ค่าแรงงาน ของเสีย ฯลฯ
2.ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
3.แก้ไข ปรับปรุง พัฒนากระบวนการผลิต
4.กำกับดูแลพนักงานในฝ่ายให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ถูกระเบียบ ปลอดภัยตามขั้นตอนการทำงาน
5.พัฒนาศักยภาพการทำงานพนักงานในฝ่าย
6.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118479

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป(ผู้พิการ)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป(ผู้พิการ)

งานประจำ : เงินเดือน 325 บาท/วันขึ้นไป

งานประจำ : 325 บาท/วันขึ้นไป นครปฐม บางเลน นราภิรมย์
ช่วยงานแผนกบรรจุในฝ่ายผลิต
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118484

ตำแหน่งงานว่างQC Supervisor

ตำแหน่งงานว่างQC Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน 25000-30000

งานประจำ : 25000-30000 นครปฐม บางเลน นราภิรมย์
ดูแลงานด้านระบบควบคุมคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ
งานเอกสารระบบ ISO,GMP,HACCP ฯลฯ
กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานให้ปฎิบัติงานได้รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 118483

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกผลิต

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ทดลองงานวัน 400 บาท/

งานประจำ : ทดลองงานวัน 400 บาท/ นครปฐม บางเลน นราภิรมย์
กำกับดูแลงานภายในแผนกที่รับผิดชอบทั้งหมด เช่น ต้นทุนการผลิต ต้นทุนค่าแรง ของเสีย ความสะอาด ฯลฯ
กำกับดูแลพนักงานภายในแผนกให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการผลิตให้ถูกต้องตามมาตรฐานระบบ
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 118453

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการผลิต

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการผลิต

งานประจำ : เงินเดือน วันละ 325 บาท+ค่าครอ

งานประจำ : วันละ 325 บาท+ค่าครอ นครปฐม
- รับผิดชอบทำความสะอาดไลน์ผลิต และทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 118478

ตำแหน่งงานว่างSales Supervisor (Modern Trade)

ตำแหน่งงานว่างSales Supervisor (Modern Trade)

งานประจำ : เงินเดือน 20000-40000

งานประจำ : 20000-40000 นครปฐม บางเลน นราภิรมย์
รับผิดชอบเป้าขายและทีมขาย Modern Trade
ดูแลลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่
จัดโปรโมชั่นร่วมทีมการตลาดเพิ่มยอดขาย
งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : วันนี้
เลขที่ประกาศ : 118481

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขับรถส่งสินค้า

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขับรถส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 15000-20000

งานประจำ : 15000-20000 นครปฐม บางเลน นราภิรมย์
ขับรถส่งสินค้าของบริษัทฯในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
ดูแลการขนส่งสินค้าประจำวันในความรับผิดชอบให้ถูกต้อง ทันเวลา
ส่งเอกสาร วางบิล เก็บเงินลูกค้า
ลำเลียงสินค้าสำเร็จรูปขึ้นรถขนส่ง
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 118553

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถยนต์ (สาขาจรัญสนิทวงศ์)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถยนต์ (สาขาจรัญสนิทวงศ์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
- ขับรถยนต์ (กระบะ 4 ล้อ เกียร์ธรรมดา และเกียร์อัตโนมัติ) รับ/ส่งสินค้าประเภทโช้คอัพ และแก๊สสปริง
- ขับรถยนต์ (เก๋ง เกียร์อัตโนมัติ) รับ/ส่ง ผู้บริหาร หรือ บุคลากรในการติดต่องานภายนอก
- จัดซื้อสินค้า ชิ้นส่วน อะไหล่
- รับเช็ค / วางบิล
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 118536

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโครงการ

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง นครปฐม
1. งานด้านการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
2. งานด้านวิศวกรรมที่ได้รับมอบหมาย
3. ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานโครงการต่างๆ และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 118323

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าบัญชี - ศูนย์ Mitsubishi ลำพยา

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าบัญชี - ศูนย์ Mitsubishi ลำพยา

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ นครปฐม
เริ่มงานได้ทันที! เป็นหัวหน้าแผนกบัญชี ปิดงบบัญชี ดูแลทีมงาน ใช้โปรแกรมบัญชีในการบันทึกข้อมูล วางแผนระบบการทำงานของแผนกบัญชี และแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง
------ สมัครเลย ------
***** ช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม *****
เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา 8.30-17.00 น.
1. เพิ่มเราเป็นเพื่อน Add Line@ : ID Line : @ads1599i
2. โทรสอบถาม ได้ที่ 034-305-500 กด 7 หรือ กดต่อ 127
หรือ โทรติดต่อ ได้ที่ 099-212-1177 (ติดต่อฝ่ายบุคคลคะ)
3. ติอต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือส่ง ประวัติ(Resume) มาได้ที่เมลล์
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118032

ตำแหน่งงานว่างธุรการฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างธุรการฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
- ประสานงานกับผแผนกสต๊อตวัตถุดิบ และโกดังเก็บสินค้าสำเร็จรูป
- ช่วยจัดการวางแผนการผลิต
- ทำเอกสารสรุปการเบิกวัตถุดิบ ตัดสต๊อควัตถุดิบ จัดทำรายงานประจำวัน/เดือน
- บันทึกผลผลิตประจำวัน จัดทำรายงานประจำวัน/เดือน
- จัดทำรายงายของเสียประจำวัน/เดือน
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118007

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
-ร่วมกำหนดเป้าหมาย ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต
-ควบคุมของเสีย (Defected products) ในการบวนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด
-วิเคาระห์ข้อมูล ปัญหาที่เกิดจากกระบวนการผลิต และแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
-ร่วมวางแผน และคิดค้นนวัตกรรมต่างๆเพื่อปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด
-นำเสนอข้อมูลดังกล่าวให้กับผู้บริหารทุกเดือน
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 118029

ตำแหน่งงานว่างช่างแผนกงานพิมพ์ Dry Offset

ตำแหน่งงานว่างช่างแผนกงานพิมพ์ Dry Offset

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
- รับผิดชอบ วางแผน กระจายงานงานพิมพ์ระบบ Dry Offset ในแผนก
- ควบคุมเครื่องจักรให้ได้งานพิมพ์คุณภาพตามที่บริษัทฯกำหนด
- ดูแลเครื่องจักร บำรุงรักษาตามแผนงาน
- ควบคุมของเสียให้ได้ตามเป้าหมายของทางบริษัทฯ
- ผสมสีให้ได้เฉดสีตามความต้องการ
- ประสานงานในการสั่งสี/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์
- จัดทำรายงานด้านระบบคุณภาพงานพิมพ์ในการตั้งเครื่องจักร และการบำรุงรักษาเครื่องจักร
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118201

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า) 20,000 ++

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า) 20,000 ++

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-22,000 บาท

งานประจำ : 20,000-22,000 บาท นครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจรเข้
- ลงบัญชีในระบบด้วยความถูกต้อง
- คีย์บิลซื้อขาย ออกใบกำกับ และ ใบ หัก ณ ที่จ่าย
- ทำรายงานภาษีซื้อขาย และ ยื่นภาษีรายเดือน
- จัดเรียงเอกสารให้เป็นระบบ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 วันที่ผ่านมา

หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม