นครปฐม หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครปฐม หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครปฐม หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครปฐม หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครปฐม Ø
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 5821 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 113360

ตำแหน่งงานว่างคุมเครื่องจักร

ตำแหน่งงานว่างคุมเครื่องจักร

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15000

งานประจำ : 12000-15000 นครปฐม สามพราน ท่าตลาด
คุมเครื่องจักรงานรีดประตูพีวีซี
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 113364

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายเขตต่างจังหวัด

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายเขตต่างจังหวัด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน ท่าตลาด
ขายสินค้าเขตต่างจังหวัด
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 114436

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
- บริหารจัดการ และควบคุมกระบวนการผลิต/วางแผน (ลักษณะงานแปรรูปโลหะ)
- วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านการผลิต
- ประสานงานกับหัวหน้าแต่ละแผนกเพื่อผลิตชิ้นงานให้มีคุณภาพ ทันตามส่งมอบ
- ดำเนินงานภายใต้ระบบ ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 114434

ตำแหน่งงานว่างลูกค้าสัมพันธ์ (สาขาจรัญสนิทวงศ์)

ตำแหน่งงานว่างลูกค้าสัมพันธ์ (สาขาจรัญสนิทวงศ์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
1.รับโทรศัพท์ ให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์
2.ต้อนรับลูกค้า
3.ประสานงานกับช่างยนต์
4.เปิดใบกำกับภาษี/บิลขาย
5.ประเมินความพึงพอใจลูกค้า
6.จัดทำเอกสารงานขาย (Support Sale)
7.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 113358

ตำแหน่งงานว่างรปภ. / แม่บ้าน

ตำแหน่งงานว่างรปภ. / แม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน ท่าตลาด
รปภ.ดูแลรักษาความปลอดภัย
แม่บ้านทำความสะอาดออฟฟิต
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 114435

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รับรถ-ฟร้อนซ์ (สาขาจรัญสนิทวงศ์)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รับรถ-ฟร้อนซ์ (สาขาจรัญสนิทวงศ์)

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15000

งานประจำ : 12000-15000 นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
- ให้ข้อมูลสินค้าลูกค้าที่เอารถเข้ามาใช้บริการ และปิดการขาย
- ประสานงานระหว่างช่างช่วงล่างกับลูกค้า
- ดูแลรถลูกค้า ประสานงานให้เสร็จทันตามกำหนด
- ขับรถลูกค้าเข้า/ออกลานซ่อมรถ
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 11 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 113356

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน ท่าตลาด
ติดต่อประสานงานงานขาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 113362

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างาน

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างาน

งานประจำ : เงินเดือน 10000-15000

งานประจำ : 10000-15000 นครปฐม สามพราน ท่าตลาด
ควบคุมดูแลพนักงานแต่ละหน่วยงาน
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 114437

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
- ควบคุมงานทดลองต่างๆ รวมถึงการเก็บบันทึกข้อมูล
- ทำการทดสอบ วิเคราะห์หาสาเหตุ งานเคลมลูกค้า
- ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ควบคุมแบบมาตรฐานต่างๆ ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 114431

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี/เลขาผู้บริหาร (สาขาจรัญสนิทวงศ์)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี/เลขาผู้บริหาร (สาขาจรัญสนิทวงศ์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเอกสารบัญชี
- บันทึกข้อมูลด้านบัญชี
- ดำเนินการด้านธุรการมต่างๆ ของกรรมการ
- รับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 113359

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกวัตถุดิบ

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกวัตถุดิบ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน ท่าตลาด
ดูแลแผนกผสมวัตถุดิบ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 114430

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QC.)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QC.)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง (พนักงานร

งานประจำ : ตามตกลง (พนักงานร นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
-ทดสอบและตรวจสอบ วัตถุดิบที่รับเข้าจากภายนอก/ชิ้นงานระหว่างผลิตหรือผลิตเสร็จแล้ว/ชิ้นงานขั้นตอนสุดท้าย
-บันทึกผลทดสอบและตรวจสอบ
-บันทึกผลข้อมูลของเสีย พร้อมทั้งหาวิธีป้องกัน/แก้ไข
-ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 12 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 114429

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
- บริหารจัดการงานในแผนกควบคุมคุณภาพ
- สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
- วิเคราะห์ KPI ของแผนก
- จัดทำเอกสารตามระบบ ISO 9001, IATF 16949
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 114333

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับ-ส่งเอกสาร ( ด่วน )

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับ-ส่งเอกสาร ( ด่วน )

งานราชการ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานราชการ : ไม่ระบุ นครปฐม สามพราน บางกระทึก
-รับ-ส่งเอกสารให้ธนาคาร
-รับ-ส่งเอกสารที่หน่วยงานราชการ
-ส่งตัวอย่างสินค้าให้บริษัทลูกค้า
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 114428

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ-บัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ-บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
- บันทึกข้อมูล Spec ผลิตภัณฑ์
- จัดเก็บและค้นหา Drawing
- จัดทำรายงานภายในแผนก
- ตรวจวัดชิ้นงานต้นแบบ / ตัวอย่าง
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 111952

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน (ประจำโครงการ)

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน (ประจำโครงการ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม กำแพงแสน กำแพงแสน
โฟร์แมนควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง
ดูแลควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน ตรวจสอบระบบความถูกต้องของงานและแนะนำการทำงานให้ได้คุณภาพ ตรวจสอบปริมาณงานตามงวดงาน พร้อมควบคุมดูแลงานของผู้รับเหมา และงานในส่วนอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 111695

ตำแหน่งงานว่างช่างเหล็ก ช่างเชื่อม (ใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า) ++14,000

ตำแหน่งงานว่างช่างเหล็ก ช่างเชื่อม (ใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า) ++14,000

งานประจำ : เงินเดือน 13,000-15,000

งานประจำ : 13,000-15,000 นครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจรเข้
- ทำงานเหล็กและงานติดตั้ง
- ออกแบบและปรับ โครงสร้างเหล็กให้เข้ากับหน้างานติดตั้ง (โครงแป้นบาสเก็ตบอล)
- ทำงานเหล็กตามสเปค

โทรติดต่อคุณธีรพงษ์ 0953565529 เพื่อนัดสัมภาษณ์งาน
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 112097

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการการตลาด

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่
1.วางแผนวิเคราะห์กำหนดแนวนโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาด
2.บริหารจัดการแผนการสื่อสารการตลาด
3.กำกับดูแลติดตามและประเมินผล พร้อมเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาด้านการตลาด
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 13 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 111392

ตำแหน่งงานว่างรับสมัครพนักงาน ADMIN / ขายของออนไลน์ และ Digital Marketing แบรนด์ ATIPA (แบรนด์ หมวก และ เสื้อผ้า)

ตำแหน่งงานว่างรับสมัครพนักงาน ADMIN / ขายของออนไลน์ และ Digital Marketing แบรนด์ ATIPA (แบรนด์ หมวก และ เสื้อผ้า)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่
1. ตอบลูกค้าเพื่อปิดการขายใน Facebook, LINE@ และ IG
2. ออกแบบ Content และ รูปภาพ วางแผนการลงสื่อออนไลน์ใน Social Media
3. วางแผนลงไฆษณาบน Facebook และ Google Ads
4. ลงสินค้า และรายละเอียดบนเว็บไซด์ และ Platform อื่นๆ
5. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 111834

ตำแหน่งงานว่างพ่อครัว/แม่ครัว

ตำแหน่งงานว่างพ่อครัว/แม่ครัว

งานประจำ : เงินเดือน 12000-17000

งานประจำ : 12000-17000 นครปฐม กำแพงแสน กำแพงแสน
-ทำอาหาร
-ซื้อวัตถุดิบ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 13 วันที่ผ่านมา

หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม