นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่ หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่ หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่ หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่ หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครปฐม Ø
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 182708 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 151155

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่
ทำงานในสายงานที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137579

ตำแหน่งงานว่างล่ามแปลภาษาพม่า

ตำแหน่งงานว่างล่ามแปลภาษาพม่า

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

งานประจำ : 10,000 บ. นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่
แปลภาษาพม่า อ่าน เขียนภาษาพม่า ทั้งไทยและพม่า สอนงานคนงานพม่า
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 17/01/2565

เลขที่ประกาศ : 116580

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ( รปภ. )

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ( รปภ. )

งานประจำ : เงินเดือน 9750+OT

งานประจำ : 9750+OT นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่
ดูแลรักษาความปลอดภัย, ทรัพย์สินของบริษัทฯ ทั้งในโรงงานและหอพัก
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 03/01/2565

เลขที่ประกาศ : 170416

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อภาษาจีน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อภาษาจีน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่
- ติดต่อประสานงานเรื่องเอกสาร สแปคสินค้า ขอสเปก ราคา กับซัพพลายเออร์ต่างประเทศ(ประเทศจีน)
- สามารถทำงานเอกสาร สรุปรายงานได้ดี
- การปฏิบัติงาน ต้องใช้ภาษาจีนได้

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 08/11/2564

เลขที่ประกาศ : 116583

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนก/หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการตลาด

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนก/หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่
ดูแลสินต้าในกลุ่มอุปโภคและบริโภค , การทำกลยุทธการตลาด
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 01/11/2564

เลขที่ประกาศ : 142198

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ ด่วนมาก

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ ด่วนมาก

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่
ตรวจสอบสินค้าก่อนส่งงาน ทำรายงานการตรวจสอบ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 01/11/2564
เลขที่ประกาศ : 151522

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามกฎหมายกำหนด

งานประจำ : ตามกฎหมายกำหนด นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่
ทำงานในฝ่ายผลิต
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 01/11/2564

เลขที่ประกาศ : 163147

ตำแหน่งงานว่างธุรการฝ่ายขาย (ทำงาน ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน)

ตำแหน่งงานว่างธุรการฝ่ายขาย (ทำงาน ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่
1.ดูแลรักษาลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่ พัฒนายอดขายและทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า
2.งานขายออนไลน์
3.ติดต่อประสานงานขา
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 01/11/2564

เลขที่ประกาศ : 164850

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง ด่วนมาก !

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง ด่วนมาก !

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่
ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรในการผลิต
ดูแลระบบไฟฟ้าในบริษัท
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 01/11/2564

เลขที่ประกาศ : 170413

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

งานประจำ : เงินเดือน 50,000-70,000

งานประจำ : 50,000-70,000 นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่
1.ควบคุม ดูแล การปฎิบัติงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า ให้ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน
2.ควบคุม ดูแล การฎิบัติงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่ให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบ
3.ควบคุม ดูแล การปฎิบัติงานตรวจสอบค
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 170445

ตำแหน่งงานว่างช่างโยธา

ตำแหน่งงานว่างช่างโยธา

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง+โอที

งานประจำ : ตามตกลง+โอที นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่
สามารถทำงานด้านก่อสร้างและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมถึง
งานเชื่อมได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 116574

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการบริหารผลิตภัณฑ์(ฝ่ายการตลาด)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการบริหารผลิตภัณฑ์(ฝ่ายการตลาด)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่
สามารถบริหาร วางแผน ควบคุม วิเคราะห์การตลาด กลุ่มสินค้าบริโภคได้เป็นอย่างดี และวางแผนงบประมาณทางการตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์และช่องทางที่มีการจัดจำหน่าย วิเคราะห์และศึกษาคู่แข่งขัน รวมถึงกำหนดกลยุทธ์การตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 27/10/2564
เลขที่ประกาศ : 116578

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย งานด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงาน
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 116582

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าหน่วยกิจกรรมพิเศษ/Trad Marketing(การตลาด)

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าหน่วยกิจกรรมพิเศษ/Trad Marketing(การตลาด)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่
ดูแลพนักงานพีซี / ร้านค้าของหน่วยส่งเสริมการตลาด/ดูแลการออกงานกิจกรรมต่างๆ ออกบูธร้านค้าของหน่วยงาน
ประจำเขตตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 139365

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน MC

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน MC

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่
ประชาสัมพันธ์สินค้าของฝ่ายการตลาดในส่วนงานกิจกรรมพิเศษและสามารถออกทำงานนอกถานที่และต่างจังหวัดได้ บุคลิกมนุษย์สัมพันธ์ดี มารยาทเรียบร้อย

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 141389

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งเสริมการตลาด

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งเสริมการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่
พนักงานส่งเสริมการขาย,จัดเรียงสินค้า, ชงชิม, รับทั้งพีซีประจำ และพีซี Part Time เป็นจำนวนมาก

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 148436

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา(ด้านโครงสร้าง)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา(ด้านโครงสร้าง)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่
ดูแลงานด้านวิศวกรรมโยธา ด้านโครงสร้าง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 161538

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพเส้นหมี่

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพเส้นหมี่

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้ได้ตามมาตรฐาน
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 27/10/2564
เลขที่ประกาศ : 161539

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่
ซ่อมบำรุงเครื่องจักร, และระบบไฟฟ้า ภายในบริษัทฯ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 166286

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อม

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อม

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่
ดูแล และรับผิดชอบงานเชื่อมทั่วไป / งานซ่อมบำรุง และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 27/10/2564

หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม