นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครปฐม Ø
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 5820 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 118551

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ QA

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ QA

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
-ควบคุม ดูแลคุณภาพให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
-วิเคราะห์ปัญหาด้านคุณภาพ แก้ไข และตอบข้อร้องเรียนลูกค้า
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118553

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถยนต์ (สาขาจรัญสนิทวงศ์)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถยนต์ (สาขาจรัญสนิทวงศ์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
- ขับรถยนต์ (กระบะ 4 ล้อ เกียร์ธรรมดา และเกียร์อัตโนมัติ) รับ/ส่งสินค้าประเภทโช้คอัพ และแก๊สสปริง
- ขับรถยนต์ (เก๋ง เกียร์อัตโนมัติ) รับ/ส่ง ผู้บริหาร หรือ บุคลากรในการติดต่องานภายนอก
- จัดซื้อสินค้า ชิ้นส่วน อะไหล่
- รับเช็ค / วางบิล
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 118032

ตำแหน่งงานว่างธุรการฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างธุรการฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
- ประสานงานกับผแผนกสต๊อตวัตถุดิบ และโกดังเก็บสินค้าสำเร็จรูป
- ช่วยจัดการวางแผนการผลิต
- ทำเอกสารสรุปการเบิกวัตถุดิบ ตัดสต๊อควัตถุดิบ จัดทำรายงานประจำวัน/เดือน
- บันทึกผลผลิตประจำวัน จัดทำรายงานประจำวัน/เดือน
- จัดทำรายงายของเสียประจำวัน/เดือน
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118007

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
-ร่วมกำหนดเป้าหมาย ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต
-ควบคุมของเสีย (Defected products) ในการบวนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด
-วิเคาระห์ข้อมูล ปัญหาที่เกิดจากกระบวนการผลิต และแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
-ร่วมวางแผน และคิดค้นนวัตกรรมต่างๆเพื่อปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด
-นำเสนอข้อมูลดังกล่าวให้กับผู้บริหารทุกเดือน
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118029

ตำแหน่งงานว่างช่างแผนกงานพิมพ์ Dry Offset

ตำแหน่งงานว่างช่างแผนกงานพิมพ์ Dry Offset

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
- รับผิดชอบ วางแผน กระจายงานงานพิมพ์ระบบ Dry Offset ในแผนก
- ควบคุมเครื่องจักรให้ได้งานพิมพ์คุณภาพตามที่บริษัทฯกำหนด
- ดูแลเครื่องจักร บำรุงรักษาตามแผนงาน
- ควบคุมของเสียให้ได้ตามเป้าหมายของทางบริษัทฯ
- ผสมสีให้ได้เฉดสีตามความต้องการ
- ประสานงานในการสั่งสี/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์
- จัดทำรายงานด้านระบบคุณภาพงานพิมพ์ในการตั้งเครื่องจักร และการบำรุงรักษาเครื่องจักร
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118005

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการประกันคุณภาพ QA

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการประกันคุณภาพ QA

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
- บริหาร วางแผน กำหนดนโยบายด้านควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
- ติดตาม แก้ไขปัญหาด้านคุณภาพกับลูกค้า
- ควบคุม วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาด้านคุณภาพที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก
- รวมรวมผลการตรวจสอบด้านคุณภาพ ทำรายงานนำเสนอผู้บริหารได้
- รับผิดชอบแผนการส่งชิ้นงานไปตรวจ Lab ภายนอกตามนโยบายของบริษัท
- รับผิดชอบแผนการสอบเทียบเครื่องมือ/เครื่องวัด แผนการบำรุงรักษาเครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการควมคุมคุณภาพของสินค้าตามนโยบายของบริษัท
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 118030

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 30,000 ++ (แล้วแต่ประสบ

งานประจำ : 30,000 ++ (แล้วแต่ประสบ นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
- บริหารจัดการงานคลังสินค้า และพื้นที่จัดเก็บ (ทั้งวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- บริหารควบคุม และตรวจสอบการรับเข้า-เบิก-จ่าย สินค้าให้ถูกต้องเป็นไปตามระบบ
- ควบคุมปริมาณวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูปให้เพียงพอต่อความต้องการของบริษัทฯ และลูกค้า
- ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายผลิตสินค้าเพื่อควบคุมปริมาณวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป
- ควบคุม บริหาร ดูแลทีมงาน วางแผนการทำงานกับทีมงาน
- ตรวจนับสต๊อคสินค้าให้ตรงกับที่ลงไว้ในระบบ
- จัดทำรายงานสต๊อคสินค้า นำเสนอผู้บริหารทุกเดือ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118004

ตำแหน่งงานว่างSales Executive

ตำแหน่งงานว่างSales Executive

งานต่างประเทศ : เงินเดือน 20,000-25,000 + Commission ตามผลงา

งานต่างประเทศ : 20,000-25,000 + Commission ตามผลงา นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
- ดูแลลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศตามที่บริษัทฯมอบหมาย (มีลูกค้าให้อยู่แล้วส่วนนึง)
- ลูกค้าเป็นลักษณะกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม เป็นงานที่ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำเรื่อยๆ
- มีค่า Commission ให้ตลอดไม่ยึดลูกค้าคืนเข้าบริษัทฯ
- จัดทำใบเสนอราคาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
- ประสานงานขาย อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า เพื่อปิดกับดีลลูกค้า
- แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าเบื้องต้นได้ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหานั้น
- หาลูกค้าใหม่ๆอยู่เสมอ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118034

ตำแหน่งงานว่างช่างควบคุมเครื่องจักร (มี OT ทำเกือบทุกวัน)

ตำแหน่งงานว่างช่างควบคุมเครื่องจักร (มี OT ทำเกือบทุกวัน)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 ++ (ยังไม่รวม OT, เง

งานประจำ : 12,000 ++ (ยังไม่รวม OT, เง นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
- ควบคุมเครื่องจักรให้ทำงาน และผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิธิภาพ
- มี OT ทำเกือบทุกวัน
- จัดทำเอกสารด้านการผลิต การควบคุมเครื่องจักร ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ซ่อมแซม บำรุงเครื่องจักรตามแผนงาน
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118033

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
- ดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักรของโรงงานตามแผนงาน
- ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาติดตั้ง หรือซ่อมแซมใหญ่เครื่องจักร
- ทำเอกสารตามแผนงานซ่อมบำรุงของบริษัทฯ
- รับผิดชอบตามหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118031

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
- ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิตตามมาตรฐานของทางบริษัทฯ
- ทำรายงานตามมาตรฐานของสินค้าก่อนส่งมอบให้ลูกค้า
- ประสานงานกับแผนกต่างๆเพื่อควบคุมปริมาณสูญเสียในกระบวนกระผลิต
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116682

ตำแหน่งงานว่างSafety Officer

ตำแหน่งงานว่างSafety Officer

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
1.ตรวจสอบและเสนอแนะนายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายความปลอดภัยในการทำงาน
2.กำหนดมาตรการป้องกันหรือกำหนดขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
3.ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
4.ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
5.แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับ
6.จัดอบรมลูกจ้างเพื่อให้ปฏิบัติการอย่างปลอดภัยจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
7.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 6 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 116118

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน 325/วัน

งานประจำ : 325/วัน นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
งานฝ่ายผลิต-ทั่วไป
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116119

ตำแหน่งงานว่างช่างกลโรงงาน

ตำแหน่งงานว่างช่างกลโรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
บริษัท ดำเนินกิจการงานโรงพิมพ์ ประเภทสิ่งพิมพ์กระดาษ

1.ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องจักรทั่วไป
2.ดูแลระบบไฟฟ้าเบื้องต้น สาธารณูปโภคทั่วไปภายในบริษัท

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116684

ตำแหน่งงานว่างFinancial officer (สื่อสารภาษาจีน)

ตำแหน่งงานว่างFinancial officer (สื่อสารภาษาจีน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
1.รับรายงานตู้เข้าจาก Shipping ตรวจรายงานคำนวณค่าขนส่ง
2.ตรวจสอบบิลจากคลังสินค้าที่ได้ส่งของให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว
3.รวบรวมบิลที่เซ็นต์รับและจัดเก็บเข้าแฟ้มลูกค้าแต่ละราย
4.สรุปยอดรวบรวมบิลมาเพื่อทำใบแจ้งหนี้และส่งด้วยวิธีต่างๆ ส่งไลน์ -ส่งอีเมล-ส่งแฟกช์-ส่งวีแชท ให้ลูกค้า
5.ติดตามการชำระเงินจากลูกค้า
6.เช็ค Book Statement รายงานลูกค้าโอนเงินมาแต่ละวัน เพื่อเคลียร์บัญชี
7.บั
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116683

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
1.จัดเรียง คัดแยกสินค้า
2.เตรียมสินค้าส่งให้ลูกค้า
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116120

ตำแหน่งงานว่างประสานงานขาย Online

ตำแหน่งงานว่างประสานงานขาย Online

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
- ประสานงานด้านการขาย Online งานขายที่เกี่ยวข้อง

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 114432

ตำแหน่งงานว่างช่างกลึง (สาขาจรัญสนิทวงศ์)

ตำแหน่งงานว่างช่างกลึง (สาขาจรัญสนิทวงศ์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง (พนักงานร

งานประจำ : ตามตกลง (พนักงานร นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
- เจาะ / ตัด / ต๊าบเกลียว / กลึง ตามมาตรฐานหรือแบบที่กำหนด
- ตรวจสอบชิ้นงานก่อนนำส่งแผนกถนัดไป
- บันทึกผลการผลิต
- ทำความสะอาดเครื่องจักรและพื้นที่ทำงาน
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 11 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 114433

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์ (ปฏิบัติงานที่จรัญสนิทวงศ์)

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์ (ปฏิบัติงานที่จรัญสนิทวงศ์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
-ตรวจสอบ/วิเคราะห์อาการเสียของรถยนต์
-ซ่อมช่วงล่างของรถยนต์ เช่น เปลี่ยนโช้ค,เบรค,ครัช,ยกสูง,โหลดเตี้ย
-ตั้งศูนย์,ถ่วงล้อ
-อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 113079

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบรรจุ/ติดรถส่งของ (สาขาจรัญสนิทวงศ์)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบรรจุ/ติดรถส่งของ (สาขาจรัญสนิทวงศ์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
- จัดสินค้าตามออเดอร์
- แพคสินค้าลงถุง / กล่อง / ลัง
- เขียนที่อยู่ในการจัดส่ง
- ติดรถส่งของ (ขนสินค้าขึ้น-ลง)
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 11 วันที่ผ่านมา

หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม