นครปฐม สามพราน หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครปฐม สามพราน หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครปฐม สามพราน หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครปฐม สามพราน หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครปฐม Ø
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม


เลขที่ประกาศ : 080780

เลขานุการผู้บริหาร (คล่องภาษาจีน+ภาษาอังกฤษ)

เลขานุการผู้บริหาร (คล่องภาษาจีน+ภาษาอังกฤษ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน
บันทึกตารางนัดหมายของผู้บริหาร
นัดหมายการประชุมต่าง
แปลเอกสารภาษาจีนและภาษาอังกฤษให้ผู้บริหาร
ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
งานเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

มีความรู้ด้านสินค้าหรือตำแหน่งเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-ยางในรถจักรยานยน / การจัดซื้อ / เป็นล่าม / ธุรการขาย / ธุรกิจเหมือมแร่
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081109

พนักงานรายวัน

พนักงานรายวัน

งานประจำ : เงินเดือน ค่าแรงขั้นต่ำ

งานประจำ : ค่าแรงขั้นต่ำ นครปฐม สามพราน ท่าตลาด
ทำงานในฝ่ายผลิตของบริษัทฯ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080779

ช่างกลึง / ช่างเชื่อม / ช่างฝึกหัด

ช่างกลึง / ช่างเชื่อม / ช่างฝึกหัด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน
- ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้/ค้างคืนได้
- มีใจรักในการขับรถ
- รู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080569

หัวหน้างาน

หัวหน้างาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน ท่าตลาด
1. ควบคุมการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ
2. ควบคุมและดูแลพนักงานในแผนกให้ปฏิบัติให้ได้ตาม
เป้าหมาย
3. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080320
No: 080320 เจ้าหน้าที่แลป นครปฐม สามพราน ท่าตลาด
ICT lab

เจ้าหน้าที่แลป

เจ้าหน้าที่แลป

งานประจำ : เงินเดือน 14,000 บ.

งานประจำ : 14,000 บ. นครปฐม สามพราน ท่าตลาด
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080291

หัวหน้าหน่วยพัฒนาธุรกิจ 3

หัวหน้าหน่วยพัฒนาธุรกิจ 3

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่
ทำงานด้านบรรจุภัณฑ์และทำานตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080341

นักศึกษาฝึกงาน (เจ้าหน้าที่ประสานงานภาษาจีน)

นักศึกษาฝึกงาน (เจ้าหน้าที่ประสานงานภาษาจีน)

ฝึกงาน : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

ฝึกงาน : ตามโครงสร้าง นครปฐม สามพราน
ประสานงานระหว่าชาวจีน และชาวไทย ในการสั่งซื้อสินค้า และบริการ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079666

ธุรการ

ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

งานประจำ : 10,000 บ. นครปฐม สามพราน ไร่ขิง
งานเอกสารทั้งหมด
งานธุรการ
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079598

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน ท่าตลาด
1. ตรวจนับ/เก็บ/จ่าย วัตถุดิบ/อุปกรณ์การบรรจุ/ฯลฯ
2. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในงานคลังสินค้า
3. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079597

ช่างเทคนิค/ประจำแผนก

ช่างเทคนิค/ประจำแผนก

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน ท่าตลาด
1. งานบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้นภายในบริษัท
2. งานซ่อมบำรุงภายในบริษัท (งานเชื่อม,ไฟฟ้า,กลึง)
3. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079599

เจ้าหน้าที่ตลาดต่างประเทศ/ส่งออก

เจ้าหน้าที่ตลาดต่างประเทศ/ส่งออก

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน ท่าตลาด
1. ติดต่อประสานงานขาย กับลูกค้าต่างประเทศ
2. จัดทำเอกสารใบสั่งผลิต/อื่น ๆ
3. จัดทำเอกสารการส่งออก ให้กับลูกค้า
4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079768

พนักงานรับส่งเอกสาร

พนักงานรับส่งเอกสาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน ท่าตลาด
ติดต่องานวางบิลรับเช็ค ติดต่องานราราชการ ฯลฯ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079600

เจ้าหน้าที่ธุรการ/ประสานงาน/จัดซื้อ

เจ้าหน้าที่ธุรการ/ประสานงาน/จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน ท่าตลาด
1. รับผิดชอบงานในส่วนจัดซื้อ-จัดจ้าง
2. รับผิดชอบงานประสานงานท้ังภายในและภายนอก
3. จัดทำเอกสารอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079596

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน ท่าตลาด
1. วางแผนการผลิตสินค้า ในส่วนงานที่รับผิดชอบ
2. จัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ติดตามงานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079632

พนักงานขายชุดชั้นในสตรี ประจำ โลตัส ลำปาง

พนักงานขายชุดชั้นในสตรี ประจำ โลตัส ลำปาง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม สามพราน ไร่ขิง
- ขายสินค้า
- เชียร์สินค้า
- แนะนำสินค้า
- เช็คสต๊อก
- อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079422

แม่บ้าน

แม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน รายวัน

งานประจำ : รายวัน นครปฐม สามพราน บางกระทึก
ดูแล ทำความสะอาด ในโรงงาน ฯ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078932

ONLINE MARKETING

ONLINE MARKETING

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน ไร่ขิง
คิดวิเคราะห์โปรโมชั่น ยอดขายรายเดือน
- ดูแลช่องทางการขายทางออนไลน์
- อัพเดทสินค้าพร้อมเขียน (Content)
- ดูแลสต๊อกสินค้าทางออนไลน์ทั้งหมด
- เพิ่มช่องทางการขายทางออนไลน์
- คิดกิจกรรมทางการตลาดสำหรับงาน Event
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078674

เช็คเกอร์คลังอะไหล่

เช็คเกอร์คลังอะไหล่

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่
1.รับและเบิกจ่ายอะไหล่และพัสดุให้ตรงกับใบสั่งซื้อ
2.สรุปรายการสินค้าคงคลังและพัสดุให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย
3.ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078453

วิศวกรการผลิต

วิศวกรการผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
- ควบคุมงาน New Model
- พัฒนาผลิตภัณฑ์
- ประสานงานระหว่างลูกค้า หน่วยงานวิศวกรรม หน่วยงานผลิต
- อื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077884

ช่างเชื่อม (สาขาจรัญสนิทวงศ์)

ช่างเชื่อม (สาขาจรัญสนิทวงศ์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
-เชื่อมชิ้นงาน ตามที่ได้รับมอบหมายให้ได้คุณภาพ
-ตรวจสอบชิ้นงาน/ตรวจนับ
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 24 วันที่ผ่านมา

หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม