นครปฐม นครปฐม เมืองนครปฐม หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครปฐม นครปฐม เมืองนครปฐม หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครปฐม นครปฐม เมืองนครปฐม หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครปฐม นครปฐม เมืองนครปฐม หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครปฐม Ø
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 12527 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 133394

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าบัญชี,เจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าบัญชี,เจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 25,000

งานประจำ : 25,000 นครปฐม เมืองนครปฐม ดอนยายหอม
-ปิดงบการเงิน
-นำส่งงบการเงินประจำเดือน
-ดูแลบัญชีต่างๆ
-ออกงบประจำเดือนและประจำปี
-ติดต่อประสานงานทำข้อมูลบัญชีทางฝ่ายผลิต
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 132131

ตำแหน่งงานว่างช่างซีมเมอร์

ตำแหน่งงานว่างช่างซีมเมอร์

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาท +++

งานประจำ : 15,000 บาท +++ นครปฐม เมืองนครปฐม ดอนยายหอม
เตรียมเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน ปรับแต่งเครื่องปดิฝากระป๋องให้ทำงานตามข้อกำหนด บำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนซ่อมบำรุง
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131734

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 30,000 +++

งานประจำ : 30,000 +++ นครปฐม เมืองนครปฐม ดอนยายหอม
1.บริหารจัดการระบบบัญชี
2.วางแผนควบคุมการจัดทำบัญชี
3.ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลทางบัญชี นำเสนอผู้บริหาร
4.ประสานงานกับส่วนโรงงานผลิตให้สามารถจัดทำบัญชีต้นทุนได้อย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้
5.วางแผนควบคุมการบริหารทรัพย์สินของบริษัท
6.จัดทำงบประมาณ และงบกระแสเงินสด เพื่อให้ผู้บริหารนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานได้
7.ตรวจสอบรายงานภาษีต่างๆ ในแต่ละเดือนเพื่อนำส่งสรรพากร
8.สามารถปิดงบการเงินได้
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131045

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บ.

งานประจำ : 12,000 บ. นครปฐม เมืองนครปฐม ลำพยา
ทำสต๊อกข้อมูล รับจ่ายเบิกของ , ค่าแรงพนักงานรายวันในฟาร์ม , เก็บข้อมูลจำนวนเป็ดสูญเสีย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127609

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์ , ชีวภาพพลังงานทดแทน

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์ , ชีวภาพพลังงานทดแทน

งานนอกเวลา : เงินเดือน 15000 ขึ้นไป

งานนอกเวลา : 15000 ขึ้นไป นครปฐม เมืองนครปฐม ลำพยา
ดูแลแพลนงานในส่วนของไบโอแก๊ส ดูแลเครื่องเจนไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า บริหารการจัดการการตัดหญ้า แปลงหญ้า
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127601

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานฝ่ายขาย Sale Admin coordinator

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานฝ่ายขาย Sale Admin coordinator

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม เมืองนครปฐม ลำพยา
รวบรวม วิเคราะห์และสรุปข้อมูลผลการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลให้สายงานบริหาร เพื่อวางแผน และกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ จัดทำรายงานและนำเสนอผลการปฏิบัติงาน แยกตามสินค้า แยกตามพื้นที่ แยกตามหน่วยขายเพื่อให้ทีมขายได้นำไปใช้ในการบริหารการขายและปรับปรุงการผลิต และเพื่อให้ฝ่ายบริหารใช้เป๋นข้อมูลในการกำหนดทิศทางการขายและการผลิต รวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนในการจัดทำงบประมาณประจำปี นำเสนอ พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการทำรายงานให้มีประสิทธิภาพ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 127597

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายการเงิน

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม เมืองนครปฐม ลำพยา
รับผิดชอบแผนกการเงินทั้งระบบ ใช้ระบบบัญชี Express ออกเช็ค ตรวจสอบยอดลูกหนี้ กระทบยอดเงินฝากธนาคาร ฯลฯ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127602

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม เมืองนครปฐม ลำพยา
แยกประเภทบัญชี , บัญชีทั่วไป
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118998

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม เมืองนครปฐม ลำพยา
ขับรถ 6 ล้อใหญ่ได้ จนถึงรถสิบล้อ และรถโฟร์ทลิฟได้
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119001

ตำแหน่งงานว่างพนักงานลูกค้าสัมพันธ์​ ** ด่วนมาก!!! **

ตำแหน่งงานว่างพนักงานลูกค้าสัมพันธ์​ ** ด่วนมาก!!! **

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม เมืองนครปฐม ลำพยา
ควบคุมระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร (การผลิต) สามารถทำงานระบบไฟฟ้าตั้งแต่ ไฟฟ้าแรงต่ำ ถึง ไฟฟ้าแรงสูง
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118997

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานช่างไม้(งานเฟอร์นิเจอร์)

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานช่างไม้(งานเฟอร์นิเจอร์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม เมืองนครปฐม ลำพยา
ออกแบบและดึงข้อมูลตรวจสอบ , ดูแลซ่อมแซมอุปกรณ์เบื้องต้นได้ , กล้องวงจร, เครื่องสแกนน้ิวมือ , อินเตอร์เน็ต
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118999

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน ค่าแรงขั้นต่ำ

งานประจำ : ค่าแรงขั้นต่ำ นครปฐม เมืองนครปฐม ลำพยา
ขับรถส่งอาหารสัตว์ และงานขับรถทั่วไป
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 4 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 119002

ตำแหน่งงานว่างพนักงานซ่อมบำรุง บางแค ** ด่วน!!! **

ตำแหน่งงานว่างพนักงานซ่อมบำรุง บางแค ** ด่วน!!! **

งานนอกเวลา : เงินเดือน 12000-15000

งานนอกเวลา : 12000-15000 นครปฐม เมืองนครปฐม ลำพยา
ตรวจสอบมอเตอร์ ซ่อมแซมไฟฟ้า ในฟาร์มสุกร และ ฟาร์มเป็ด
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119000

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อม - ช่างกล

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อม - ช่างกล

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามตกลง

งานนอกเวลา : ตามตกลง นครปฐม เมืองนครปฐม ลำพยา
ซ่อมบำรุงเครื่องจักร เชื่อมเหล็ก
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119003

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาล

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม เมืองนครปฐม ลำพยา
เลี้ยงหมู และ เลี้ยงเป็ด , ควบคุมการแปรรุปเป็ด
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118201

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า) 20,000 ++

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า) 20,000 ++

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-22,000 บาท

งานประจำ : 20,000-22,000 บาท นครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจรเข้
- ลงบัญชีในระบบด้วยความถูกต้อง
- คีย์บิลซื้อขาย ออกใบกำกับ และ ใบ หัก ณ ที่จ่าย
- ทำรายงานภาษีซื้อขาย และ ยื่นภาษีรายเดือน
- จัดเรียงเอกสารให้เป็นระบบ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118200

ตำแหน่งงานว่างSale

ตำแหน่งงานว่างSale

งานประจำ : เงินเดือน 17,000-20,000 บาท

งานประจำ : 17,000-20,000 บาท นครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจรเข้
- ลงบัญชีในระบบด้วยความถูกต้อง
- คีย์บิลซื้อขาย ออกใบกำกับ และ ใบ หัก ณ ที่จ่าย
- ทำรายงานภาษีซื้อขาย และ ยื่นภาษีรายเดือน
- จัดเรียงเอกสารให้เป็นระบบ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118202

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี (ใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า) ++18,000

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี (ใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า) ++18,000

งานประจำ : เงินเดือน 14,000-18,000 บาท

งานประจำ : 14,000-18,000 บาท นครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจรเข้
- ลงบัญชีในระบบด้วยความถูกต้อง
- คีย์บิลซื้อขาย ออกใบกำกับ และ ใบ หัก ณ ที่จ่าย
- ทำรายงานภาษีซื้อขาย และ ยื่นภาษีรายเดือน
- จัดเรียงเอกสารให้เป็นระบบ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 4 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 115376

ตำแหน่งงานว่างนักโภชนาการ

ตำแหน่งงานว่างนักโภชนาการ

งานประจำ : เงินเดือน 17,000+++

งานประจำ : 17,000+++ นครปฐม เมืองนครปฐม ดอนยายหอม
วิเคราะห์วิจัยคุณค่าทางอาหาร คุณสมบัติ สรรพคุณ และศักยภาพของอาหารที่ต้องการนำมาแปรรูป เช่น เนื้อสัตว์ พืช ผักและผลไม้ที่ต้องการนำมาประกอบอาหาร และแปรรูปใน ห้องปฏิบัติการทดลอง อาจใช้การทดลองทางเคมี เพื่อหาคุณค่ากรดหรือด่างในอาหาร หรือจำนวนสารผสมอาหารทางเคมี ที่สามารถใช้เจือปนในอาหารได้ หรือหาสารตกค้างต่างๆ จัดทำฉลากคุณค่าทางโภชนาการ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 111695

ตำแหน่งงานว่างช่างเหล็ก ช่างเชื่อม (ใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า) ++14,000

ตำแหน่งงานว่างช่างเหล็ก ช่างเชื่อม (ใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า) ++14,000

งานประจำ : เงินเดือน 13,000-15,000

งานประจำ : 13,000-15,000 นครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจรเข้
- ทำงานเหล็กและงานติดตั้ง
- ออกแบบและปรับ โครงสร้างเหล็กให้เข้ากับหน้างานติดตั้ง (โครงแป้นบาสเก็ตบอล)
- ทำงานเหล็กตามสเปค

โทรติดต่อคุณธีรพงษ์ 0953565529 เพื่อนัดสัมภาษณ์งาน
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 4 เดือนที่ผ่านมา

หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม