นครปฐม นครปฐม สามพราน หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครปฐม นครปฐม สามพราน หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครปฐม นครปฐม สามพราน หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครปฐม นครปฐม สามพราน หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครปฐม Ø
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 90827 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 144845

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน 9,800 -13,200 บาท (ยังไม่รว

งานประจำ : 9,800 -13,200 บาท (ยังไม่รว นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
ปฏิบัติงานในสายการผลิต
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 144818

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผสมน้ำยา (เรซิ่น)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผสมน้ำยา (เรซิ่น)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่
ผสมน้ำยาที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดุม
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 144545

ตำแหน่งงานว่างรองผู้จัดการคลังสินค้าและจัดส่ง

ตำแหน่งงานว่างรองผู้จัดการคลังสินค้าและจัดส่ง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
-บริหารจัดการงานด้านงานคลังสินค้าและด้านการจัดส่งสินค้า
-ควบคุมประสานงานรถรับจ้างของบริษัท
-ประสานงานบริษัทในเครือ+ลูกค้าและฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
-ควบคุมและตรวจสอบการซ่อมบำรุงยานพาหนะ
-บริหารการ รับ/จ่าย/เก็บ สินค้า และจัดส่งให้ลูกค้าตามออเดอร์
-บริหารจัดการงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
**ปฏิบัติงานที่คลังสินค้าศาลายา**
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 144311

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายต่างจังหวัด

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายต่างจังหวัด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง+รายได้อื่

งานประจำ : ตามตกลง+รายได้อื่ นครปฐม สามพราน ท่าตลาด
พนักงานขายต่างจังหวัด
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 144244

ตำแหน่งงานว่างธุรการประสานงาน ด่วน!!

ตำแหน่งงานว่างธุรการประสานงาน ด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
ประสานงานการเปิดบิลขายสินค้า
ประสานงานกับลูกค้า
ประสานงานกับส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 143763

ตำแหน่งงานว่างธุรการฝ่ายจัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างธุรการฝ่ายจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
- รับ PR และเปิด PO
- ดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ ของหน่วยงานจัดซื้อ
- ประสานงานด้านการจัดซื้อกับหน่วยงานภายในและภายนอก
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 143599

ตำแหน่งงานว่างผช.ผจก.ฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างผช.ผจก.ฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
ช่วยเหลือและสนับสนุนการบริหารจัดการการผลิตในโรงงานผลิตแผ่นพลาสติก ในระบบหล่อแบบ และระบบรีด
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 143471
เลขที่ประกาศ : 143190

ตำแหน่งงานว่างช่างฉีดพลาสติก

ตำแหน่งงานว่างช่างฉีดพลาสติก

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน ท่าตลาด
คุมเครื่องฉีดพลาสติก
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142845

ตำแหน่งงานว่างธุรการ

ตำแหน่งงานว่างธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 9,750-13,000

งานประจำ : 9,750-13,000 นครปฐม สามพราน ทรงคนอง
จัดทำรายงานด้านเอกสาร,จัดเก็บข้อมูล,จัดทำรายการผลิตสินค้า,สต็อกสินค้า,บันทึกข้อมูลต่าง ๆ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142438

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าส่วนงานจัดส่ง

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าส่วนงานจัดส่ง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
1.รับผิดชอบควบคุม ดูแลวางแผนงานจัดส่งทั้งหมดของบริษัท
2.ควบคุมการทำงานของพนักงานภายในแผนกให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยอิงจากนโยบายบริษัทเป็นหลัก
3.ควบคุมดูแลรอบการตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงรถขนส่ง เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ และให้งานจัดส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4.สรุปข้อมูลรายงานต่างไประจำเดือน
5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142311

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่
จัดส่งสินค้าตามเส้นทางที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 142313

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน ชั่ง-บรรจุกระดุม

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน ชั่ง-บรรจุกระดุม

งานประจำ : เงินเดือน 331/วัน

งานประจำ : 331/วัน นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่
บรรจุกระดุม ตามใบออเดอร์
เขียนรายการ
ชั่งน้ำหนัก
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142198

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ ด่วนมาก

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ ด่วนมาก

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่
ตรวจสอบสินค้าก่อนส่งงาน ทำรายงานการตรวจสอบ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141963

ตำแหน่งงานว่างพ่อบ้าน

ตำแหน่งงานว่างพ่อบ้าน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน ไร่ขิง
-ดูแลและทำความสะอาดภายนอกและภายในอาคาร
-ดูแล ตัดแต่งต้นไม้ กวาดใบไม้แห้ง
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141946

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน 331/วัน

งานประจำ : 331/วัน นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่
ผลิตสินค้าตามออเดอร์จากฝ่ายวางแผนการผลิต
ควบคุมเครื่องจักรให้ผลิตสินค้าออกมาตามคุณภาพที่กำหนด
ตรวจสอบคุณภาพของสินค้า
เขียนรายงานผลผลิตประจำวัน
มี OT ตามวันเวลาที่ฝ่ายวางแผนกำหนด

สวัสดิการ 1. เมื่อผ่านงานมีที่พักให้ 2.โบนัสประจำปี 3.ประกันสังคม 4.ประกันอุบัติเหตุ 5.ชุดยูนิฟอร์ม
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141962

ตำแหน่งงานว่างDocument control

ตำแหน่งงานว่างDocument control

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม สามพราน ไร่ขิง
- ดูแลควบคุมเอกสาร รับผิดชอบเอกสารทั้งหมดของบริษัทฯ
- รับผิดชอบเอกสารISOของบริษัททั้งหมด
- จัดเตรียมเอกสารรับรองการตรวจติดตามจากลูกค้าAudit
- CAR/KPI
- ISO9001:2015
- งานสอบเทียบ
- งานตรวจติดตามระบบคุณภาพ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141808

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งสินค้า (ประจำศาลายา) ด่วน!!

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งสินค้า (ประจำศาลายา) ด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน ตายโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตายโครงสร้างบริษ นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
ขับรถยนต์ส่งสินค้าในเขต กทม.และปริมณฑล
ดูแลรักษารถยนต์ที่ตัวเองขับอยู่ทุกวัน

**สามารถขับรถกระบะ 4 ล้อใหญ่ได้**
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 141568

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
- ซ่อมแซมเครื่องจักรตามอาการที่ชำรุด
- ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน
(ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์, แอร์ฯ, อาคารสถานที่)
- สร้างอุปกรณ์ต่างๆ ตามคำสั่ง
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141517

ตำแหน่งงานว่างธุรการคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างธุรการคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
คีย์ข้อมูลการจัดส่งสินค้าลงในระบบ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม