นครปฐม หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครปฐม หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครปฐม หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครปฐม หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครปฐม Ø
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 5820 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 111988

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมการผลิต (PC)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมการผลิต (PC)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม
1. การควบคุมการจัดเตรียมการผลิต
2. การควบคุมการผลิต
3. การดูแลการนำเข้าวัตถุดิบ
4. การดูแลเครื่องมืออุปกรณ์
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 111985

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเคมีและพอลิเมอร์

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเคมีและพอลิเมอร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง นครปฐม
1. ศึกษาและเรียนรู้งานในสายการผลิตทั้งหมดตั้งแต่ก่อน-สิ้นสุด ครบวงจรในสายงานผลิต โดยจัดให้ศึกษาเรียนรู้งานวนไปทุกแผนก
2. รับผิดชอบในหน้าที่ที่กำหนดให้ตามช่วงระยะเวลาที่ไปเรียนรู้ในแผนกนั้น
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 111949

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสำนักงาน (OE)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสำนักงาน (OE)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม กำแพงแสน กำแพงแสน
ดำเนินการตามแผนงาน และส่งแผนงาน ประสานงานโครงการก่อสร้าง งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 111602

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายต่างประเทศและทะเบียน

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายต่างประเทศและทะเบียน

งานประจำ : เงินเดือน ตั้งแต่18000ขึ้นไป

งานประจำ : ตั้งแต่18000ขึ้นไป นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
ติดต่อคู่ค้าต่างประเทศเพื่อขึ้นทะเบียนสินค้าเคมีภัณฑ์ทางเกษตร
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 111594

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำร้าน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำร้าน

งานประจำ : เงินเดือน 15,000+

งานประจำ : 15,000+ นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
-ขายสินค้าหน้าร้าน
-ทำบัญชีรายรับ
-จัดทำ,ควบคุมสต๊อคสินค้า


หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 111604

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 9,000-11,000

งานประจำ : 9,000-11,000 นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
ขับรถส่งสินค้าตามขนส่งพุธมณฑล และปริมณฑล รถปิ๊กอัพ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 13 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 111895

ตำแหน่งงานว่างเลขาผู้บริหาร

ตำแหน่งงานว่างเลขาผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน คลองใหม่
1. ติดต่อต่างประเทศ เขียนอีเมล์ตอบและพิมพ์งานต่าง ๆ ที่สำคัญ
2. ประสานงานภายใน และภายนอก
3. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 111688

ตำแหน่งงานว่างบัญชี

ตำแหน่งงานว่างบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 - 15,000 บาท

งานประจำ : 13,000 - 15,000 บาท นครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจรเข้
- ส่งของติดตั้งของ
- ยกของประกอบของ
- จัดเรียงสินค้าในโกดัง

โทรติดต่อคุณธีรพงษ์ 0953565529 เพื่อนัดสัมภาษณ์งาน
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 111596

ตำแหน่งงานว่างช่างประจำเครื่องบรรจุภัณ

ตำแหน่งงานว่างช่างประจำเครื่องบรรจุภัณ

งานประจำ : เงินเดือน 16000-28000

งานประจำ : 16000-28000 นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
ดูแลฝ่ายผลิต ตรวจสอบคุณภาพ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 110238

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกสรรหา

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกสรรหา

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง หรือ

งานประจำ : ตามโครงสร้าง หรือ นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
1.วางแผนกำลังคนให้มีจำนวนเพียงพอกับความต้องการของหน่วยงาน
2. กำหนดแนวทางในการสรรหา และระบบการคัดเลือกบุคลากรให้ทันความต้องการของหน่วยงาน
3. กำหนดรูปแบบวิธีในการว่าจ้าง และการทำสัญญาจ้างงาน
4. .ดุแลเอกสารพนักงานต่างด้าว
5.สรรหาพนักงานตามใบขออัตรากำลัง และตามเป้าหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 111370

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายและการตลาด

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายและการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-15000

งานประจำ : 12,000-15000 นครปฐม สามพราน บางกระทึก
- ออกหาลูกค้า และอื่นๆ


หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 112850

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการผู้บริหาร

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 นครปฐม ดอนตูม บ้านหลวง
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลการนัดหมาย/การประชุม จัดเตรียมการประชุม เอกสารการประชุม
ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
สนใจติดต่อ บ้านมหามนตรา โทรศัพท์: 0945564583
แฟนเพจบ้านมหามนตรา http://www.facebook.com/MahamontraPalace
เวปไซด์ www.mahamontra.com
ช่อง Youtube : www.youtube.com/user/ohmsure
ช่องทาง Instagram : @mahamontra

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 13 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 111603

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี และ การเงิน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี และ การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 17,000-23,000 และดูตามควา

งานประจำ : 17,000-23,000 และดูตามควา นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
ประสานงานฝ่ายขาย co-sale
เปิดบิลขาย
ควบคุมยอดสินค้าคงเหลือ ให้เพียงพอต่อการขาย
ควบคุมการเบิกจ่ายของพนักงานขาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 111840

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 13000 - 17000

งานประจำ : 13000 - 17000 นครปฐม กำแพงแสน กำแพงแสน
1.ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี
2.ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร
3.ทำรายงานปิดงบการเงินประจำเดือนให้กับบริษัท
4.จัดทำรายงานภาษีต่างๆ

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 111951

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม กำแพงแสน กำแพงแสน
จัดซื้อและต่อรองราคาสินค้า ติดต่อประสานงานด้านเอกสาร เปิด PO
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 110242

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
- บริหารงานบุคคลด้าน HRD HRM ทั้งระบบ
- ควบคุมดูแลงานด้านฐานข้อมูล ระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- บริหารงานด้านกฏหมายแรงงาน และกฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆที่สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 111896

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน คลองใหม่
1. ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด มีประสิทธ
2. วิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสายงาน
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 111889

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิตน้ำดื่ม

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิตน้ำดื่ม

งานประจำ : เงินเดือน ค่าแรงขั้นต่ำ

งานประจำ : ค่าแรงขั้นต่ำ นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่
ผลิตน้ำดื่ม
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 13 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 111888

ตำแหน่งงานว่างจป. วิชาชีพ (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างจป. วิชาชีพ (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่
งานทางด้าน จป. (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับ วิชาชีพ)
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 111689

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเบเกอรี่ และเครื่องดื่ม (เซ็นทรัลปิ่นเกล้า) 18,000++

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเบเกอรี่ และเครื่องดื่ม (เซ็นทรัลปิ่นเกล้า) 18,000++

งานประจำ : เงินเดือน 14,000 - 18,000 บาท

งานประจำ : 14,000 - 18,000 บาท นครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจรเข้
รายละเอียดของงาน
1. ตรวจรับ-นับสินค้าเข้าสต็อค และคีย์สต็อคเข้าคอมพ์
2. ติดบาร์โค๊ด กับสินค้า
3. โพสรูปลง Instagram
2. บริการลูกค้า
3. ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยในร้าน
4. ยืนเครื่องแคชเชียร์ เก็บเงิน ทอนเงินให้แก่ลูกค้าได้
5. เปิด-ปิดร้าน
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 13 วันที่ผ่านมา

หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม