นครปฐม หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครปฐม หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครปฐม หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครปฐม หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครปฐม Ø
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 91021 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 137231

ตำแหน่งงานว่างแอดมินเพจ , เจ้าหน้าที่ดูแลเพจ

ตำแหน่งงานว่างแอดมินเพจ , เจ้าหน้าที่ดูแลเพจ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม
1.ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน เสนอแนวทางจัดการด้านความปลอดภัย
2.ดำเนินกิจกรรม 5 ส.ภายใน อบรมให้ความรู้พนักงาน ตรวจประเมิน และวัดผล ปรับปรุงแก้ไข
3.ตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ ISO
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137239

ตำแหน่งงานว่างคนขับรถ (6 ล้อ)

ตำแหน่งงานว่างคนขับรถ (6 ล้อ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม
1. ด้านงานขับรถ-ส่งสินค้า
2. ด้านงานดูแลบำรุงรักษารถเบื้องต้น
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137211

ตำแหน่งงานว่างผู้ดูแลโภชนาการอาหาร

ตำแหน่งงานว่างผู้ดูแลโภชนาการอาหาร

งานประจำ : เงินเดือน 310 บาท/วัน

งานประจำ : 310 บาท/วัน นครปฐม
1. ด้านการรับเข้า
2. จัดเก็บสินค้าเข้าที่ได้เป็นระเบียบ เรียบร้อย เป็นหมวดหมู่
3. ด้านการเบิกจ่าย
4. ช่วยตรวจนับยอดคงเหลือคงคลัง
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137210

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมผสมและผลิตสี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมผสมและผลิตสี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง นครปฐม
1. ควบคุมการผลิตให้ได้ตามยอด
2. การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต
3. ควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงานผลิต
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137156

ตำแหน่งงานว่างบัญชี

ตำแหน่งงานว่างบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
ตรวจสอบสินค้าเข้าคลังสินค้า,วางบิล,ออกใบกำกับภาษี,จัดทำเอกสารรายการภาษีซื้อ-รายการภาษีขาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137207

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการประสานงาน (ทำงานท่าข้ามซอย5พระราม2)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการประสานงาน (ทำงานท่าข้ามซอย5พระราม2)

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 10,000 ขึ้นไป นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
เช็คเวลาเข้างานของพนักงานส่งข้อมูลเวลาให้สำนักงานใหญ่คิดเงินเดือนดูแลประสานงานภายในคลังสินค้าและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 136905

ตำแหน่งงานว่างบัญชี

ตำแหน่งงานว่างบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน ท่าตลาด
เอกสารบัญชี
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136701

ตำแหน่งงานว่างธุรการบัญชี

ตำแหน่งงานว่างธุรการบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
งานด้านบัญชี รับเช็ค วางบิล งานเอกสารบัญชีทั่วไป
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136676

ตำแหน่งงานว่างธุรการทัวไป (ชาย)

ตำแหน่งงานว่างธุรการทัวไป (ชาย)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 12,000 บาทขึ้นไป นครปฐม สามพราน บางกระทึก
ช่วยเหลืองานทั่วไปตามหัวหน้างานสัง มีออกไปทำงานต่างจังหวัดบ้างเป็นครั้งคราว
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136745

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่โอเปอร์เรเตอร์และธุรการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่โอเปอร์เรเตอร์และธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง นครปฐม
- รับโทรศัพท์/โอนสายโทรศัพท์
- บริการผู้ที่มาติดต่อภายนอก
- วางบิล/รับเช็ค
- คัดแยกจดหมายส่งให้แผนกต่างๆ
- ดูแลงานเอกสารแผนกทรัพยากรบุคคล
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136698

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน ท่าตลาด
ควบคุมดูแลการผลิตแผนกต่างๆภายในโรงงาน
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136700

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับส่งเอกสาร(แมสเซนเจอร์)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับส่งเอกสาร(แมสเซนเจอร์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
ส่งเอกสารและสินค้าให้กับลูกค้า
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 136620

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้าสำเร็จรูป(โกดังสายขด)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้าสำเร็จรูป(โกดังสายขด)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
1.ตรวจเช็คใบเบิก-รับ-จ่าย กับสินค้าในโกดังสายขดให้ถูกต้องตรงกัน
2.ตรวจนับสินค้าแต่ล่ะวันได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
3.สามารถเขียนใบรายงานเอกสารคลังสินค้าสำเร็จรูป(โกดังสายขด)ได้ดี
4.สามารถใช้แฮนด์ลิฟท์,หรือขับรถยกสินค้าได้
5.สามารถประสานงานได้ดี
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136507

ตำแหน่งงานว่างรองผู้จัดการคลังสินค้าและจัดส่ง

ตำแหน่งงานว่างรองผู้จัดการคลังสินค้าและจัดส่ง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
-บริหารจัดการงานด้านงานคลังสินค้าและด้านการจัดส่งสินค้า
-ควบคุมประสานงานรถรับจ้างของบริษัท
-ประสานงานบริษัทในเครือ+ลูกค้าและฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
-ควบคุมและตรวจสอบการซ่อมบำรุงยานพาหนะ
-บริหารการ รับ/จ่าย/เก็บ สินค้า และจัดส่งให้ลูกค้าตามออเดอร์
-บริหารจัดการงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136469

ตำแหน่งงานว่างGraphic design

ตำแหน่งงานว่างGraphic design

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน ท่าตลาด
1.ใช้โปรแกรม AI PS PR หรือโปรแกรมตัดต่อวีดีโออื่นๆ WORD PRESS
2.ออกแบบด้าน กราฟฟิคสื่อออนไลน์/ออฟไลน์
3.ถ่ายภาพสินค้า
4.ทำงาน 6 วัน /สัปดาห์

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136192

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการขาย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการขาย

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามตกลง

งานนอกเวลา : ตามตกลง นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
ทำหน้าที่ประสานงานในเรื่องต่างๆให้กับลูกค้า และเซลล์
เจรจาต่อรองกรณีเกิดปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งนำเสนอบริการต่างๆที่เรามีให้ลูกค้าสนใจ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136193

ตำแหน่งงานว่างSales / พนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างSales / พนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
ออกหาลูกค้า ทั้งใน กทม.และต่างจังหวัด
เจรจาเปิดลูกค้าใหม่ / รักษาฐานลูกค้าเก่าที่มีอยู่เดิม
ประสานงานกับทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เช่น บัญชี คลังสินค้า
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136089

ตำแหน่งงานว่างผู้ตรวจสอบบัญชีและการเงิน

ตำแหน่งงานว่างผู้ตรวจสอบบัญชีและการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่
1. เก็บสถิติ ประมวลผล จัดทำ Report วัดผลของแผนกต่างๆส่งผู้บริหาร นำเสนอข้อมูลการตรวจสอบที่ถูกต้องและทันต่อเวลา เพื่อการวิเคราะห์ แก้ไขและพัฒนาการทำงาน

2. ตรวจสอบบัญชีและเอกสารต่างๆ ของบริษัท ตรวสอบภายในหลายๆฝ่าย เช่น ฝ่ายจ่าย ฝ่ายรับ ฝ่ายจัดซื้อ เป็นต้น

3. วิเคราะห์และเสนอแนะวิธีการแก้ไขที่ถูกต้องให้กับบริษัท
ให้ความรู้ คำปรึกษา คำแนะนำ ตอบและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกำหนดและการควบคุม

3. ปิดงบการเงิน

4. วางแผนการตรวจสอบประจำปี จัดทำแนวทางและแผนส
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 136090

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกบัญชี

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่
ต้องตรวจสอบข้อมูลทางด้านบัญชีภายในโรงงาน ปิดงบการเงิน
งานตามที่ได้รับมอบหมาย

1. เก็บสถิติ ประมวลผล จัดทำ Report วัดผลของแผนกต่างๆส่งผู้บริหาร นำเสนอข้อมูลการตรวจสอบที่ถูกต้องและทันต่อเวลา เพื่อการวิเคราะห์ แก้ไขและพัฒนาการทำงาน

2. ตรวจสอบบัญชีและเอกสารต่างๆ ของบริษัท ตรวสอบภายในหลายๆฝ่าย เช่น ฝ่ายจ่าย ฝ่ายรับ ฝ่ายจัดซื้อ เป็นต้น

3. วิเคราะห์และเสนอแนะวิธีการแก้ไขที่ถูกต้องให้กับบริษัท
ให้ความรู้ คำปรึกษา คำแนะนำ ตอบและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกำห
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136028

ตำแหน่งงานว่างธุรการ

ตำแหน่งงานว่างธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง นครปฐม
งานสำหรับผู้พิการ (ตามความเหมาะสม)
- หากเป็นใบ้หรือหูหนวกจะต้องสามารถ อ่านออก-เขียนได้
- สามารถเคลื่อนไหวร่างกายด้วยตัวเองได้ ยืนและเดินได้
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 5 เดือนที่ผ่านมา

หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม