นครปฐม หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครปฐม หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครปฐม หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครปฐม หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครปฐม Ø
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 164637 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 102165

ตำแหน่งงานว่างพนักงานติดรถขนส่ง (ศาลายา คลองโยง)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานติดรถขนส่ง (ศาลายา คลองโยง)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
- จัดส่งสินค้าให้ลุกค้าตามสถานที่ต่างๆ ไปกับคนขับรถส่งสินค้า
- และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 27/09/2562

เลขที่ประกาศ : 102177

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง นครปฐม
- ดูแลรับผิดชอบการรับ-จ่ายวัตถุดิบในคลัง
- วิเคราะห์ สรุปปัญหาเบื้องต้น
- สามารถรายงานปัญหาให้ผู้บังคับบัญชาทราบได้
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 27/09/2562

เลขที่ประกาศ : 102159

ตำแหน่งงานว่างภูมิสถาปนิก (Landscape Architect)

ตำแหน่งงานว่างภูมิสถาปนิก (Landscape Architect)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป หรือ

งานประจำ : 15,000 บาทขึ้นไป หรือ นครปฐม สามพราน สามพราน
1. ออกแบบงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ดราฟแบบ
2. ประสานงานกับลูกค้าและทีมงาน เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ
3. สามารถลงพื้นที่เพื่อทำสำรวจเบื้องต้น Site Survey

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 27/09/2562

เลขที่ประกาศ : 102027

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 บาท ตามความสาม

งานประจำ : 11,000 บาท ตามความสาม นครปฐม บางเลน บางไทรป่า
-ตรวจสอบ การรับสินค้าเข้าคลัง และจัดเรียงสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ ลงบันทึกการรับสินค้าเข้าระบบ
-รับข้อมูลคำสั่งซื้อ จากเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานขาย เพื่อนำไปจัดสินค้าตามคำสั่งซื้อ
-จัดแพคสินค้า ให้ตรงตาม order
-รับ จ่าย สินค้าเคลม สินค้ารับคืนจากลูกค้า และเคลียร์เอกสารใบคืนสินค้า
-ปฎิบัติการตรวจเช็คสินค้า ตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อมูลให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 25/09/2562

เลขที่ประกาศ : 101643

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งเอกสาร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งเอกสาร

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน บางกระทึก
- นำเอกสารทางการเงินติดต่อธนาคาร
- นำส่งเอกสารไปยังหน่อยงานราชการ และลูกค้า
- ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 20/09/2562

เลขที่ประกาศ : 101555

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ (ปฏิบัติงานบางยี่ขัน)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ (ปฏิบัติงานบางยี่ขัน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง นครปฐม
1.ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
3.ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
4.วิเคราะห์แผนงานโครงการ ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบการตามที่นายจ้างมอบหมาย
5.แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย
6.ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
7.รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงา
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 19/09/2562
เลขที่ประกาศ : 101556

ตำแหน่งงานว่างSale Supervisor

ตำแหน่งงานว่างSale Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง นครปฐม
ดูแลทีมขาย Stem cell
เขตกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 19/09/2562

เลขที่ประกาศ : 101627

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน 12,000

งานประจำ : 12,000 นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
ประสานงานด้านการขายผ่านอินเตอร์เน็ต
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 19/09/2562

เลขที่ประกาศ : 101480

ตำแหน่งงานว่างQ C เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ/ควบคุมคุณภาพ ด่วน!!

ตำแหน่งงานว่างQ C เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ/ควบคุมคุณภาพ ด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่
ตรวจสอบคุณภาพระบบน้ำดื่ม , น้ำแข็ง และสรุปวิเคราะห์การแก้ไขอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน GMP ได้เป็นอย่างดี
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 18/09/2562

เลขที่ประกาศ : 101219

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
- จัดทำภาษีซื้อ /ภาษีขาย
- จัดทำใบกำกับภาษี
- จัดทำภาษีเงินได้ / หัก ณ ที่จ่าย / ภงด.1,2,3,53
- จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม / ภพ.30
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 17/09/2562

เลขที่ประกาศ : 101183

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานสโตร์

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานสโตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา

งานประจำ : ตามวุฒิการศึกษา นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่
ควบคุมเครื่องจักร ซ่อมบำรุงเบื้องต้น
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 16/09/2562

เลขที่ประกาศ : 101174

ตำแหน่งงานว่างDigital Marketing

ตำแหน่งงานว่างDigital Marketing

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ นครปฐม บางเลน บางไทรป่า
- ดูแลการตลาดออฟไลน์ และ ออนไลน์ เช่น Facebook , Instagram , Google , Line@ เป็นต้น
- จัดทำแผนการตลาด Digital , ปฏิบัติ และวัดผลในรูปแบบรายงาน
- วางแผนและบริหารสื่อโฆษณา Online ต่างๆ
- คิดแคมเปญการตลาด แคมเปญโฆษณา แต่งคำโฆษณา ให้เหมาะสมกับสินค้า และ Platform ต่างๆ
- คิด Concept , เขียน Content , เขียน Storyboard ตามโจทย์ที่ได้รับ
- ประสานงานกับ Graphic Designer เพื่อให้ได้ภาพตามต้องการ

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 16/09/2562
เลขที่ประกาศ : 101125

ตำแหน่งงานว่างประสานงานขาย (สำนักงานขายบางใหญ่)

ตำแหน่งงานว่างประสานงานขาย (สำนักงานขายบางใหญ่)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
1.ติดต่อประสานงานขายทั้งภายใน และภายนอก
2.จัดทำรายงานสรุปต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
3.คีย์ข้อมูลลงคอมพิวเตอร์
4.สามารถcomputer และเครื่องใช้สำนักงานได้ดี
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 15/09/2562

เลขที่ประกาศ : 101126

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง หรือประสบ

งานประจำ : ตามตกลง หรือประสบ นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
1.งานBrochure, และงานโฆษณาต่าง ๆ ของบริษัท
2.งานAdvertise-Brand
3.งานWeb Site ของบริษัท
4.งานGraphic อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 15/09/2562

เลขที่ประกาศ : 100989

ตำแหน่งงานว่างธุรการบัญชี (ใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า) ++16,000

ตำแหน่งงานว่างธุรการบัญชี (ใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า) ++16,000

งานประจำ : เงินเดือน 13,000-17,000 บาท

งานประจำ : 13,000-17,000 บาท นครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจรเข้
- ลงบัญชีในระบบด้วยความถูกต้อง
- คีย์บิลซื้อขาย ออกใบกำกับ และ ใบ หัก ณ ที่จ่าย
- ทำรายงานภาษีซื้อขาย และ ยื่นภาษีรายเดือน
- จัดเรียงเอกสารให้เป็นระบบ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 14/09/2562

เลขที่ประกาศ : 100876

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน 15000-20000

งานประจำ : 15000-20000 นครปฐม บางเลน นราภิรมย์
งานคำนวณค่าแรง Pay Roll
งานสรรหา คัดเลือก
งานแรงงานต่างด้าว
งานอบรม พัฒนาบุคลากร
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 14/09/2562

เลขที่ประกาศ : 100875

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานการขาย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานการขาย

งานประจำ : เงินเดือน 12000-20000

งานประจำ : 12000-20000 นครปฐม บางเลน นราภิรมย์
รับออเดอร์ขายทุกช่องทาง
ประสานงานขายระหว่างเซลล์ ลูกค้า และบริษัทฯ

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 14/09/2562

เลขที่ประกาศ : 100874

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขายเขตกรุงเทพฯ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขายเขตกรุงเทพฯ

งานประจำ : เงินเดือน 15000-40000

งานประจำ : 15000-40000 นครปฐม บางเลน นราภิรมย์
ดูแลลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่
เปิดออเดอร์สินค้าในเขตที่รับผิดชอบ
วางบิล-เก็บเช็ค เก็บเงินลูกค้า
งานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 14/09/2562
เลขที่ประกาศ : 100718

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 15000-25000

งานประจำ : 15000-25000 นครปฐม บางเลน นราภิรมย์
ทำภาษีซื้อ-ขาย
บัญชีรับ-จ่าย
งานบัญชีที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 11/09/2562

เลขที่ประกาศ : 100836

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสนาม/Site Engineer (ประจำสาขาชลบุรี)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสนาม/Site Engineer (ประจำสาขาชลบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-25,000

งานประจำ : 20,000-25,000 นครปฐม สามพราน บางกระทึก
-ควบคุมวางแผนงานก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม
-จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเมหาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
-ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 11/09/2562

หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม