เลขที่ประกาศ : 103046

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโครงการ ( กรุงเทพและปริมณฑล ) งานประจำ ตามตกลง

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโครงการ ( กรุงเทพและปริมณฑล ) งานประจำ ตามตกลง

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ : นครปฐม พุทธมณฑล ศาลายา

ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2531 โดยผู้บริหารคนไทยที่มีประสบการณ์ เพียบพร้อมด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ในงานก่อสร้างอาคารสูง

ผู้จัดการโครงการ ( กรุงเทพและปริมณฑล )

-กำกับดูแลงานก่อสร้างภายในโครงการให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้าง
-กำกับดูแลการจัดหาและการควบคุมปริมาณการใช้วัสดุก่อสร้างภายในโครงการ
-ควบคุมดูแล ต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณ
-กำกับดูแลและควบคุมการทำงานให้ได้ตามรูปแบบและคุณภาพมาตรฐาน
-กำกับดูแลและควบคุมการแก้ไขปัญหางานก่อสร้าง ประสานงานกับผู้ว่าจ้าง และผู้ควบคุมงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป 2. เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป 3. มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง 10 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์การทำงานอาคารชั้นใต้ดินจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 4. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน รักความก้าวหน้า มีความรับผิดชอบสูง 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 6. มีภาวะผู้นำ สามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี 7. สามารถใช้โปรแกรม Autocad ได้ 8. สามารถทนแรงกดดันของสภาพงานได้ 9. ขยัน ซื้อสัตย์ อดทน มีวินัย ตรงต่อเวลา ในการทำงาน 10. ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้าหรือระดับบริหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน :
กรุงเทพและปริมณฑล

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 05/10/2562
วัน/เวลา หมดอายุ: 01/09/2564
เข้าชม : 2 - 690 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

1 ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโครงการ ( กรุงเทพและปริมณฑล )
2 ตำแหน่งงานว่างสถาปนิกประจำโครงการก่อสร้าง ( กรุงเทพและปริมณฑล )
3 ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสิ่งแวดล้อม ( กรุงเทพและปริมณฑล )
4 ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า ( พัทลุง )
5 ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล ( พัทลุง )
6 ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสำนักงาน
7 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
8 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน
9 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี
10 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ช่างสำรวจ ( กรุงเทพและปริมณฑล )
11 ตำแหน่งงานว่างช่างเขียนแบบ (Draftman)
12 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ( กรุงเทพและปริมณฑล )
13 ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนงานระบบไฟฟ้า ( กรุงเทพและปริมณฑล )
14 ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนเครื่องกล/สุขภิบาล ( กรุงเทพและปริมณฑล )
15 ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนสถาปัตย์ ( กรุงเทพและปริมณฑล )
16 ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนก่อสร้าง ( กรุงเทพและปริมณฑล )
17 ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า ( กรุงเทพและปริมณฑล )
18 ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล ( กรุงเทพและปริมณฑล )
19 ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา ( วิศวกรโครงการ ) กรุงเทพและปริมณฑล
20 ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสำนักงาน (สมุทรปราการ)
21 ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา,วิศวกรโครงการ (สมุทรปราการ)
22 ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสำนักงาน (ลาดกระบัง)
23 ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา,วิศวกรโครงการ (ลาดกระบัง)
24 ตำแหน่งงานว่างสถาปนิก (ออกแบบ ตกแต่งภายใน)
25 ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสำนักงาน (ปัตตานี)
26 ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสำนักงาน (พัทลุง)
27 ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา,วิศวกรโครงการ (ปัตตานี)
28 ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนก่อสร้าง (สมุทรปราการ)
29 ตำแหน่งงานว่างช่างเขียนแบบ (Draftman) สมุทรปราการ
30 ตำแหน่งงานว่างสถาปนิกประจำโครงการก่อสร้าง (สมุทรปราการ)


หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม