นครปฐม สามพราน ไร่ขิง หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครปฐม สามพราน ไร่ขิง หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครปฐม สามพราน ไร่ขิง หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครปฐม สามพราน ไร่ขิง หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครปฐม Ø
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 6086 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 124096

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายชุดชั้นในสตรีจินตนา ประจำบิ๊กซีพัทยาเหนือ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายชุดชั้นในสตรีจินตนา ประจำบิ๊กซีพัทยาเหนือ

งานประจำ : เงินเดือน ค่าแรง+ค่าคอมมิชช

งานประจำ : ค่าแรง+ค่าคอมมิชช นครปฐม สามพราน ไร่ขิง
แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น ชุดชั้นในสตรีแบรนด์ “จินตนา”
จัดเรียง และเติมเต็ม สินค้าให้สวยงาม
ดูแลสต๊อกสินค้า การสั่งสินค้า จัดทำรายงานยอดขาย
ประจำห้างสรรพสินค้า

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123659

ตำแหน่งงานว่างช่างคุมเครื่องจักร/ฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างช่างคุมเครื่องจักร/ฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง นครปฐม สามพราน ไร่ขิง
1. ควบคุมเครื่องจักร ดูแลพนักงานในเครื่องให้ทำงานตามหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ตรวจเช็คเครื่องจักรให้พร้อมทำงานอยู่เสมอ
3. ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122543

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายชุดชั้นในสตรี พาร์ททาม โลตัส ศรีนครินทร์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายชุดชั้นในสตรี พาร์ททาม โลตัส ศรีนครินทร์

งานประจำ : เงินเดือน 400 บ.

งานประจำ : 400 บ. นครปฐม สามพราน ไร่ขิง
- ขายสินค้า,เชียร์สินค้า,แนะนำสินค้า
- เช็คสต๊อก
- จัดเรียงสินค้าหน้าร้าน
- จัดรายการ 15/1 - 5/2/2563
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122542

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายชุดชั้นในสตรีจินตนา พาร์ททาม โลตัสพระราม 4

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายชุดชั้นในสตรีจินตนา พาร์ททาม โลตัสพระราม 4

งานประจำ : เงินเดือน 400 บ.

งานประจำ : 400 บ. นครปฐม สามพราน ไร่ขิง
- ขายสินค้า,เชียร์สินค้า,แนะนำสินค้า
- เช็คสต๊อก
- จัดเรียงสินค้าหน้าร้าน
- จัดรายการ 15/1 - 5/2/2563
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121145

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายสินค้าหน้าร้าน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายสินค้าหน้าร้าน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน ไร่ขิง
-มีหน้าที่ขายสินค้าประจำหน้าร้าน (เป็นสินค้าประเภทเบเกอรี่)
-รับผิดชอบในส่วนของแคชเชียร์ประจำร้าน
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 29 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121152

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน ไร่ขิง
-ลงบัญชีด้วยโปรแกรม Express
-ดูแลการเบิกจ่าย เงินสดย่อย
-ปิดภาษีซื้อ-ขายประจำเดือน
-จัดทำและยื่นเอกสารเกี่ยวกับภาษีทางด้านบัญชี เช่น ภ.พ.30 ภงด.1 ภงด.3 ภงด.53 ฯลฯ
-ประมาณการรายได้และปิดงบกำไรขาดทุนประจำปี
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 29 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 121146

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน ไร่ขิง
•ประสานงานและสนับสนุนงานภายในองค์กร
•ดูแลความสะอาดเรียบร้อยและความเป็นระเบียบของสำนักงาน จัดหาเครื่องใช้สำนักงานและระบบอำนวยความสะดวกต่างๆ
•ทำเอกสารบิลขาย และประสานงานกับฝ่ายผลิตและฝ่ายขนส่งในการส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ถูกต้องตรงตามแผนการผลิตและแผนการส่งสินค้าตาม PO ได้ถูกต้อง

•บันทึกข้อมูลการขายในระบบคอมพิวเตอร์

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 29 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121148

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สโตร์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สโตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน ไร่ขิง
-บริหารควบคุม ดูแล คลังสินค้าในการควบคุมการตรวจรับเข้าสินค้าให้เป็นไปตาม Incoming production specs และควบคุมปริมาณสต๊อกสินค้ารับเข้าออกให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
- ทำการควบคุมสต๊อกสินค้าเบิกจ่าย ทำการเบิกจ่ายวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตอย่างถูกต้องโดยการประงานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่นฝ่ายผลิต
-จัดการพื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปและวางแผนด้านการบริหารงานคลังสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-ดูแลบริหารทีมงาน ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบคลังสินค้า

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 29 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121149

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน ไร่ขิง
- ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามแผนงานและมาตรฐานที่กำหนดไว้
- พัฒนาและปรับปรุงการผลิต วิธีการผลิต และศึกษาการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการผลิต
- วางแผนจำนวนการผลิตและกำลังคนเพื่อให้เป็นได้สินค้าตามจำนวน
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121150

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายประกันคุณภาพ

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายประกันคุณภาพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน ไร่ขิง
- กำหนดนโยบายและแนวทางทางด้านการบริหาร จัดการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
- ทบทวนและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์
-ใช้ความรู้ด้านการบริหารคุณภาพมาตรฐานต่างๆ เช่น GMP, HACCP เพื่อจัดทำเอกสารระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121147

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด- Marketing Executive

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด- Marketing Executive

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน ไร่ขิง
1.วางแผน และ ปรับกลยุทธ์การตลาดให้ทันกับการแข่งขันและรายการส่งเสริมการขาย
2. ประสานงานติดต่อ และติดตามผลกับลูกค้าตลอดการขาย
3.รวบรวมข้อมูลในตลาด ทำสถิติ วิเคราะห์ รวบรวมรายงานการขายและตลาด
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121151

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน ไร่ขิง
-วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในรูปแบบแช่แข็งและแบบพร้อมรับประทานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และกระบวณการผลิตพร้อมทั้งประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการออกสินค้าที่สมบูรณ์พร้อมออกจำหน่าย
-จัดทำ Production specification สินค้า และเอกสารงานระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง
-งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 30 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 120962

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายชุดชั้นในสตรีจินตนา ประจำโรบินสันบางนา ด่วนมากก

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายชุดชั้นในสตรีจินตนา ประจำโรบินสันบางนา ด่วนมากก

งานประจำ : เงินเดือน ค่าแรง+ค่าคอมมิชช

งานประจำ : ค่าแรง+ค่าคอมมิชช นครปฐม สามพราน ไร่ขิง
แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น ชุดชั้นในสตรีแบรนด์ “จินตนา”
จัดเรียง และเติมเต็ม สินค้าให้สวยงาม
ดูแลสต๊อกสินค้า การสั่งสินค้า จัดทำรายงานยอดขาย
ประจำห้างสรรพสินค้า


หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 120965

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายชุดชั้นในสตรีจินตนา โรบินสัน บางรัก ด่วนมาก

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายชุดชั้นในสตรีจินตนา โรบินสัน บางรัก ด่วนมาก

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน ไร่ขิง
แนะนำสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆ
จัดเรียงสินค้าและเติมสินค้า
ทำงานตามเวลาห้าง
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 120631

ตำแหน่งงานว่างArea Supervisor ภาคเหนือหลายอัตรา ด่วน!!

ตำแหน่งงานว่างArea Supervisor ภาคเหนือหลายอัตรา ด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง+ ค่าเบี้ย

งานประจำ : ตามตกลง+ ค่าเบี้ย นครปฐม สามพราน ไร่ขิง
1.บริหารทีมขาย ติดต่อร้านค้า เพื่อเปิดจุดขายใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเก่า
2.สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
3.วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานร่วมกับทีมขาย ประสานงานกับร้านค้า
4.วางแผนการทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา
5.บริหาร PC ในเขตที่ตนเองรับผิดชอบ
6.จัดทำรายการส่งเสริมการขาย
7.บริหาร Stock สินค้า
8.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือนตามตกลง+เบี้ยเลี้ยงวันละ50บาท+ค่าโทรศัพท์ 1,000บาท +คอมมิชชั่น+อินเซ็นทีฟ +ค่าเดินทางเดิน +ค่าที่พัก+ค่าสึกหรอ(กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว)
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 120601

ตำแหน่งงานว่างArea Supervisor อีสานล่าง

ตำแหน่งงานว่างArea Supervisor อีสานล่าง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง + ค่าเบี้ย

งานประจำ : ตามตกลง + ค่าเบี้ย นครปฐม สามพราน ไร่ขิง
1.บริหารทีมขายกรุงเทพฯ ติดต่อร้านค้า เพื่อเปิดจุดขายใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเก่า
2.สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
3.วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานร่วมกับทีมขาย ประสานงานกับร้านค้า
4.วางแผนการทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา
5.บริหาร PC ในเขตที่ตนเองรับผิดชอบ
6.จัดทำรายการส่งเสริมการขาย
7.บริหาร Stock สินค้า
8.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือนตามตกลง+เบี้ยเลี้ยงวันละ50บาท+ค่าโทรศัพท์ 1,000บาท +คอมมิชชั่น+อินเซ็นทีฟ +ค่าเดินทางเดิน +ค่าที่พัก+ค่าสึกหรอ(กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว)
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 120599

ตำแหน่งงานว่างArea Supervisor ภาคอีสาน ขวา

ตำแหน่งงานว่างArea Supervisor ภาคอีสาน ขวา

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน ไร่ขิง
เ1.ดูแลบริหารทีมขาย ตามโซนที่ได้รับมอบหมาย
2.บริหารยอดขายของทีมตามเป้าหมาย
3.ดูแลลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่
4.กำหนดกลยุทธ์งานขายตามพื้นที่
5.ศึกษาข้อมูลผลิตภัญฑ์ Brand อื่นๆ
6.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือนตามตกลง+เบี้ยเลี้ยงวันละ50บาท+ค่าโทรศัพท์ 1,000บาท +คอมมิชชั่น+อินเซ็นทีฟ +ค่าเดินทางเดิน +ค่าที่พัก+ค่าสึกหรอ(กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว)
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118591

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายชุดชั้นในสตรีจินตนา ประจำ แฮปปี้พลาซ่า พิจิตร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายชุดชั้นในสตรีจินตนา ประจำ แฮปปี้พลาซ่า พิจิตร

งานประจำ : เงินเดือน ค่าแรง+ค่าคอมมิชช

งานประจำ : ค่าแรง+ค่าคอมมิชช นครปฐม สามพราน ไร่ขิง
แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น ชุดชั้นในสตรีแบรนด์ “จินตนา”
จัดเรียง และเติมเต็ม สินค้าให้สวยงาม
ดูแลสต๊อกสินค้า การสั่งสินค้า จัดทำรายงานยอดขาย
ประจำห้างสรรพสินค้า บิ๊กซีเมกาบางนา


หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 118978
No: 118978 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สำรวจตลาด นครปฐม สามพราน ไร่ขิง
KM CC GROUP

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สำรวจตลาด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สำรวจตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน ไร่ขิง
1. จัดทำ Landscape
2. เก็บข้อมูลสินค้าในพื้นที่
3. สร้างความพึงพอใจให้ร้านค้า และเก็บรวบรวมข้อเสนอแนะ ปัญหาต่าง ๆ
4. วิเคราะห์ความต้องการของพื้นที่ ที่ทำการสำรวจ
5. สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้กับร้านค้าอย่างถูกต้อง
6. ให้คำแนะนำเรื่องโปรโมชั่นสินค้าอย่าถูกต้อง และสร้างการรับรู้ของแบรนด์
7. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118979
No: 118979 ตำแหน่งงานว่างGraphic Designer นครปฐม สามพราน ไร่ขิง
KM CC GROUP

ตำแหน่งงานว่างGraphic Designer

ตำแหน่งงานว่างGraphic Designer

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน ไร่ขิง
- ออกแบบ และผลิตงานตลอดจนการติดตามผลงาน เพื่อให้งานที่ออกแบบสามารถใช้งานได้
- ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการออกแบบสื่อต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น เว็บไซด์ โปรโมชั่นประจำเดือน โบรชัวร์ โปรเตอร์ เป็นต้น
- วางแผนริเริ่ม และควบคุมการผลิตสื่อต่าง ๆ งานเขียน และการออกแบบให้บรรลุเป้าหมายไว้ในแผนการตลาดของบริษัท
- เก็บภาพ หรือวีดีโอ เพื่อใช้ในการส่งข่าวสาร
- ออกแบบงานสื่อต่าง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสื่อที่เป็นภาพเคลื่อนไหว โดยใช้โปรแกรมด้านกราฟฟิก การใช้งานซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างภาพใหม่ ๆ
- อื่น
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม