นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครปฐม Ø
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 91021 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 146749

ตำแหน่งงานว่างธุรการประสานงานขาย(รับ-โอนสายโทรศัพท์) / พุทธมณฑลสาย7

ตำแหน่งงานว่างธุรการประสานงานขาย(รับ-โอนสายโทรศัพท์) / พุทธมณฑลสาย7

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒิและประสบก

งานประจำ : ตามวุฒิและประสบก นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
1.รับโอนสายโทรศัพท์ทั้งสายภายในและภายนอกได้ดี
2.ประสานงานขายทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้ดี
3.รับรองลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที่มาติดต่อได้ดี
4.จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานประจำวันได้(Excel,World,PowerPoint)
5.จัดทำเอกสารISO9001หรือ14001 ที่เกี่ยวข้องได้
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 146743

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสายตรวจไซด์รังสิต ด่วนๆ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสายตรวจไซด์รังสิต ด่วนๆ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
1.รับ-โอนสายโทรศัพท์ภายในภายนอก และประสานงานกับลูกค้าหรือบุคคลภายนอกได้เป็นอย่างดี
2.ประสานงานเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพนักงานเช่น ใบผ่าน,ใบสมัครงาน-ใบลาออก,ใบOT, ใบลา,ใบเบิกเสื้อฟอร์ม+รองเท้า, อื่น ๆได้เป็นอย่างดี
3.จัดทำรายงานสรุปประจำวัน เช่นใบผ่านเข้า-ออก, สรุปขาดลามาสายประจำวัน
4.จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่คิดว่าควรทำแล้วเป็นประโยชน์ต่องานบุคคลได้
5.จัดทำบอร์ดข่าวสารประชาสัมพันธ์งานที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคลได้
6.ดูแลความสะอาดเรียบร้อยอุปกรณ์พร้อมใช้ในห้องส่วนหน้ารับรองลูกค้าได้
7.มีคว
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 146383

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
1.กำหนดแผนการผลิตของสายการผลิตให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและสำเร็จตามเป้าหมาย
2.จัดเตรียมปัจจัยการผลิตเพื่อให้การผลิตเป็นไปตามเป้าหมาย
3.ประสานงานการซ่อมบำรุงและบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรในการผลิต
4.ควบคุมหรือลดการสูญเสียต่าง ๆ

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141143

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้าสำเร็จรูป(โกดัง)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้าสำเร็จรูป(โกดัง)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์ หรื

งานประจำ : ตามประสบการณ์ หรื นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
-รับ-โอนสายโทรศัพท์จากsale รวมทั้งบุคคลภายในภายนอก
-รับ-ส่งFAX ยืนยันPOกับsale
-เช็คPOกับคลังสินค้าแล้วตัดStockมือ
-สิ้นวันตัดStockในcomputer เป็นProgram สำเร็จรูปของAuto flight
-จัดทำรายงานสรุปเงินสดประจำวัน
-ประสานงานเอกสารวางบิลเก็บเช็ค


หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136620

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้าสำเร็จรูป(โกดังสายขด)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้าสำเร็จรูป(โกดังสายขด)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
1.ตรวจเช็คใบเบิก-รับ-จ่าย กับสินค้าในโกดังสายขดให้ถูกต้องตรงกัน
2.ตรวจนับสินค้าแต่ล่ะวันได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
3.สามารถเขียนใบรายงานเอกสารคลังสินค้าสำเร็จรูป(โกดังสายขด)ได้ดี
4.สามารถใช้แฮนด์ลิฟท์,หรือขับรถยกสินค้าได้
5.สามารถประสานงานได้ดี
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135624

ตำแหน่งงานว่างแรงงานคนพิการ (งานคลังสินค้า,เดินเอกสาร)

ตำแหน่งงานว่างแรงงานคนพิการ (งานคลังสินค้า,เดินเอกสาร)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
ลักษณะงานตามลักษณะความพิการ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 135424

ตำแหน่งงานว่างพ่อบ้านคนสวน

ตำแหน่งงานว่างพ่อบ้านคนสวน

งานประจำ : เงินเดือน ค่าแรงขั้นต่ำตาม

งานประจำ : ค่าแรงขั้นต่ำตาม นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
1.กวาดบริเวณทางเดินเข้าโรงงาน และบริเวณโดยรอบ
2.เก็บขยะทั่วไป,ขยะอันตราย,ขยะรีไซเคิล ทิ้งตามพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้
3.ดูแล,บำรุงรักษา,ตัดแต่งต้นไม้,สนามหญ้า(ไม่ใหญ่มาก) และรดน้ำสนามหญ้าและต้นไม้

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125936

ตำแหน่งงานว่างจป.วิชาชีพและISO9001,45001

ตำแหน่งงานว่างจป.วิชาชีพและISO9001,45001

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์การ

งานประจำ : ตามประสบการณ์การ นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
ระบบงานISO9001,14001,45001

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116212

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน แล้วแต่ประสบกาณ์

งานประจำ : แล้วแต่ประสบกาณ์ นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
-ขายและร่วมพัฒนาทีมขายให้มีทักษะมากขึ้น
-สามารถเป็นที่ปรึกษาของลูกค้าได้ดี รักษาฐานลูกค้า เพิ่มลูกค้าใหม่
-ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
-คิดกลยุทธ์ เทคนิคการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 01/12/2562

เลขที่ประกาศ : 116207

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรQA.Engineer

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรQA.Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
บริหารจัดการทีมงานในแผนกตรวจสอบคุณภาพและรับประกันคุณภาพได้ดี(6คน)
ตรวจสอบงานในแผนกตรวจสอบคุณภาพได้ดีหางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 01/12/2562

เลขที่ประกาศ : 116214

ตำแหน่งงานว่างการตลาด และประชาสัมพันธ์ (Marketing Supervisor)

ตำแหน่งงานว่างการตลาด และประชาสัมพันธ์ (Marketing Supervisor)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000ขึ้นไป

งานประจำ : 15,000ขึ้นไป นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
*ออกแบบกลยุทธ์เพื่อส่งเสริม และพัฒนาทีมขาย
*จัดทำเอกสารต่าง ๆ และติดต่อประสานงาน
*ขยายฐานลูกค้ามองหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆ
*รักษาฐานลูกค้าเดิม ทำการตลาดแบบCRM
*โปรโมทสินค้าของบริษัทให้เป็นที่ยอมรับ และรู้จักกันอยางแพร่หลาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 01/12/2562

เลขที่ประกาศ : 116215

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน PC PROMOTION เมกาโฮม สาขารังสิต

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน PC PROMOTION เมกาโฮม สาขารังสิต

งานประจำ : เงินเดือน 9750+++

งานประจำ : 9750+++ นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
-แนะนำ / ขายสินค้า ของบริษัท ประจำพื้นที่ Promotion
-จัดรายการสินค้า
-เสนอสินค้าใหม่
-ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 01/12/2562
เลขที่ประกาศ : 116211

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์(Online Marketing)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์(Online Marketing)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์ หรื

งานประจำ : ตามประสบการณ์ หรื นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
การทำให้สินค้า และบริการใดบริการหนึ่ง เป็นที่รู้จัก และเข้าถึงผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต โดยมีเครื่องมือหลัก ๆ ได้แก่
เว็บไซด์ และสื่อสังคมออนไลน์ ต่าง ๆ เข้ามาช่วย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 01/12/2562

เลขที่ประกาศ : 116213

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 15000-25000

งานประจำ : 15000-25000 นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
-คิดวิเคราะห์ร่วมกันวางแผนการตลาดกับทีมงานเพื่อสร้างโอกาสให้สินค้าเป็นที่รู้จักและเปิดโอกาสในการขายเพิ่มมากขึ้น
-วิเคราะห์และค้นหาข้อมูลคู่แข่งเพื่อนำมาปรับใช้การเจาะตลาดได้อย่างตรงจุด
-ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร ตามที่ได้รับมอบหมาย
-วางแผนทำการตลาดร่วมกับทีมOnline - Offline
-วางแผนการตลาด วิเคราะห์ รวมรวบข้อมูลพร้อมทั้งสรุปข้อมูลทางการตลาดได้
-ช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมและงานที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 01/12/2562

เลขที่ประกาศ : 116208

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตรวจสอบควบคุมคุณภาพQC.(รายวัน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตรวจสอบควบคุมคุณภาพQC.(รายวัน)

งานประจำ : เงินเดือน 325บาท/วันผ่านโปรปร

งานประจำ : 325บาท/วันผ่านโปรปร นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
1.ตรวจสอบคุณภาพสายไฟ
2.จัดเตรียมงานตัวอย่าง
3.ตรวจรับวัตถุดิบ
4.เขียนรายงานประจำวัน

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 01/12/2562

เลขที่ประกาศ : 116210

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้าElectrical Engineer

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้าElectrical Engineer

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-25,000

งานประจำ : 15,000-25,000 นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
*ตรวจสอบ/บำรุงรักษาเครื่องจักร และระบบไฟฟ้าในกระบวนการผลิต
**ปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการผลิต
***สนับสนุนข้อมูลทางเทคนิคให้กับฝ่ายต่าง ๆ
****สามารถอ่าน,เขียน และออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรในกระบวนการผลิตได้
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 01/12/2562

เลขที่ประกาศ : 116209

ตำแหน่งงานว่างProduction Engineer

ตำแหน่งงานว่างProduction Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงและประสบก

งานประจำ : ตามตกลงและประสบก นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
- ตรวจสอบ/บำรุงรักษาเครื่องจักร และระบบไฟฟ้าในกระบวนการผลิต
- ปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการผลิต
- สนับสนุนข้อมูลทางเทคนิคให้กับฝ่ายต่างๆ
- สามารถสื่อสารหรือถ่ายทอดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้พนักงาน หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องได้
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 01/12/2562

เลขที่ประกาศ : 116203

ตำแหน่งงานว่างพนักงานข้บรถโฟล์คลิฟท์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานข้บรถโฟล์คลิฟท์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
ขับรถโฟล์คลิฟท์ยกของให้กับคลังสินค้า
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 01/12/2562
เลขที่ประกาศ : 116202

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์ หรื

งานประจำ : ตามประสบการณ์ หรื นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
1.บริการซ่อม/สร้างตามใบแจ้งซ่อม
2.ตรวจเช็คโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบไฟฟ้า,ระบบน้ำประปา, ระบบโทรศัพท์, ระบบเครื่องปรับอากาศ)ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.สามารถเข้ากะได้ (20:00-05.00),(08.00-17.00)(ถ้ามีกะ) มีค่ากะ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 01/12/2562

เลขที่ประกาศ : 116205

ตำแหน่งงานว่างช่างคุมเครื่องจักรตีเกลียว ด่วนนน!!

ตำแหน่งงานว่างช่างคุมเครื่องจักรตีเกลียว ด่วนนน!!

งานประจำ : เงินเดือน ค่าแรงขั้นต่ำ+ค่า

งานประจำ : ค่าแรงขั้นต่ำ+ค่า นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
1.คุมเครื่องตีเกลียว
2.เขียนรายงานการผลิตประจำวัน
3.ดูแลบำรุงรักษาเครื่องก่อน-หลังทำงาน
4.เข้ากะได้(08.00-17.00),(20.00-05.00) มีค่ากะ,มีโอที

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 01/12/2562

หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม