นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครปฐม Ø
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 164635 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 104292

ตำแหน่งงานว่างช่างคุมเครื่องรีดลวดทองแดง(เข้ากะกลางคืน)

ตำแหน่งงานว่างช่างคุมเครื่องรีดลวดทองแดง(เข้ากะกลางคืน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
1.คุมเครื่องรีดในLineผลิต
2.เขียนรายงานการผลิตประจำวัน
3.ดูแลเครื่องจักรก่อน-หลังทำงาน
4.ทำงานตามแผนการผลิตประจำวัน
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 106155

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้าสำเร็จรูป(ฝ่ายผลิต)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้าสำเร็จรูป(ฝ่ายผลิต)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
1.การตรวจนับและการบันทึกข้อมูล
2.จัดเรียงสินค้าในคลังสินค้าสำเร็จรูปได้ถูกต้อง
3.นับสินค้าคงเหลือประจำวันได้อย่างถูกต้อง
4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 106156

ตำแหน่งงานว่างช่างคุมเครื่องจักร(เข้ากะมีค่ากะ)

ตำแหน่งงานว่างช่างคุมเครื่องจักร(เข้ากะมีค่ากะ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
ควบคุมเครื่องจักรการผลิตสายไฟฟ้าตามแผนการผลิต
บำรุงรักษาดูแลเครื่องจักรได้

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 116202

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์ หรื

งานประจำ : ตามประสบการณ์ หรื นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
1.บริการซ่อม/สร้างตามใบแจ้งซ่อม
2.ตรวจเช็คโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบไฟฟ้า,ระบบน้ำประปา, ระบบโทรศัพท์, ระบบเครื่องปรับอากาศ)ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.สามารถเข้ากะได้ (20:00-05.00),(08.00-17.00)(ถ้ามีกะ) มีค่ากะ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 116205

ตำแหน่งงานว่างช่างคุมเครื่องจักรตีเกลียว ด่วนนน!!

ตำแหน่งงานว่างช่างคุมเครื่องจักรตีเกลียว ด่วนนน!!

งานประจำ : เงินเดือน ค่าแรงขั้นต่ำ+ค่า

งานประจำ : ค่าแรงขั้นต่ำ+ค่า นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
1.คุมเครื่องตีเกลียว
2.เขียนรายงานการผลิตประจำวัน
3.ดูแลบำรุงรักษาเครื่องก่อน-หลังทำงาน
4.เข้ากะได้(08.00-17.00),(20.00-05.00) มีค่ากะ,มีโอที

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 116206

ตำแหน่งงานว่างช่างคุมเครื่องจักรหุ้มฉนวน ด่วนนน!!!

ตำแหน่งงานว่างช่างคุมเครื่องจักรหุ้มฉนวน ด่วนนน!!!

งานประจำ : เงินเดือน ค่าจ้างขั้นต่ำ

งานประจำ : ค่าจ้างขั้นต่ำ นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
1.คุมเครื่องหุ้มฉนวน
2.เขียนรายงานการผลิตประจำวัน
3.ตรวจเช็คเครื่องจักรหุ้มฉนวนก่อน-หลังทำงาน
4. ทำงานจันทร์-เสาร์ เวลา08:00-17:00น.
ทำงานเข้ากะ 20:00 - 05:00น. มีค่ากะ,มีOT.
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 116207

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรQA.Engineer

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรQA.Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
บริหารจัดการทีมงานในแผนกตรวจสอบคุณภาพและรับประกันคุณภาพได้ดี(6คน)
ตรวจสอบงานในแผนกตรวจสอบคุณภาพได้ดีหางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 116208

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตรวจสอบควบคุมคุณภาพQC.(รายวัน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตรวจสอบควบคุมคุณภาพQC.(รายวัน)

งานประจำ : เงินเดือน 325บาท/วันผ่านโปรปร

งานประจำ : 325บาท/วันผ่านโปรปร นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
1.ตรวจสอบคุณภาพสายไฟ
2.จัดเตรียมงานตัวอย่าง
3.ตรวจรับวัตถุดิบ
4.เขียนรายงานประจำวัน

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 116209

ตำแหน่งงานว่างProduction Engineer

ตำแหน่งงานว่างProduction Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงและประสบก

งานประจำ : ตามตกลงและประสบก นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
- ตรวจสอบ/บำรุงรักษาเครื่องจักร และระบบไฟฟ้าในกระบวนการผลิต
- ปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการผลิต
- สนับสนุนข้อมูลทางเทคนิคให้กับฝ่ายต่างๆ
- สามารถสื่อสารหรือถ่ายทอดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้พนักงาน หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องได้
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 116211

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์(Online Marketing)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์(Online Marketing)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์ หรื

งานประจำ : ตามประสบการณ์ หรื นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
การทำให้สินค้า และบริการใดบริการหนึ่ง เป็นที่รู้จัก และเข้าถึงผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต โดยมีเครื่องมือหลัก ๆ ได้แก่
เว็บไซด์ และสื่อสังคมออนไลน์ ต่าง ๆ เข้ามาช่วย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 116212

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน แล้วแต่ประสบกาณ์

งานประจำ : แล้วแต่ประสบกาณ์ นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
-ขายและร่วมพัฒนาทีมขายให้มีทักษะมากขึ้น
-สามารถเป็นที่ปรึกษาของลูกค้าได้ดี รักษาฐานลูกค้า เพิ่มลูกค้าใหม่
-ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
-คิดกลยุทธ์ เทคนิคการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 116214

ตำแหน่งงานว่างการตลาด และประชาสัมพันธ์ (Marketing Supervisor)

ตำแหน่งงานว่างการตลาด และประชาสัมพันธ์ (Marketing Supervisor)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000ขึ้นไป

งานประจำ : 15,000ขึ้นไป นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
*ออกแบบกลยุทธ์เพื่อส่งเสริม และพัฒนาทีมขาย
*จัดทำเอกสารต่าง ๆ และติดต่อประสานงาน
*ขยายฐานลูกค้ามองหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆ
*รักษาฐานลูกค้าเดิม ทำการตลาดแบบCRM
*โปรโมทสินค้าของบริษัทให้เป็นที่ยอมรับ และรู้จักกันอยางแพร่หลาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 136620

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้าสำเร็จรูป(โกดังสายขด)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้าสำเร็จรูป(โกดังสายขด)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
1.ตรวจเช็คใบเบิก-รับ-จ่าย กับสินค้าในโกดังสายขดให้ถูกต้องตรงกัน
2.ตรวจนับสินค้าแต่ล่ะวันได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
3.สามารถเขียนใบรายงานเอกสารคลังสินค้าสำเร็จรูป(โกดังสายขด)ได้ดี
4.สามารถใช้แฮนด์ลิฟท์,หรือขับรถยกสินค้าได้
5.สามารถประสานงานได้ดี
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 146383

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
1.กำหนดแผนการผลิตของสายการผลิตให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและสำเร็จตามเป้าหมาย
2.จัดเตรียมปัจจัยการผลิตเพื่อให้การผลิตเป็นไปตามเป้าหมาย
3.ประสานงานการซ่อมบำรุงและบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรในการผลิต
4.ควบคุมหรือลดการสูญเสียต่าง ๆ

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 160733

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกQA/QC

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกQA/QC

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
1.มอบหมายหน้าที่ จัดการ ควบคุม สนับสนุน ให้จนท.QA,QCปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
2.จัดการ ควบคุม ให้ จทนท.QA,QCปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร
3.ฝีกอบรมและประเมินความสามารถ จนท.QA,QC ให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวมทั้งการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ
4.สามารถตรวจสอบ ทดสอบผลิตภัณฑ์ได้
5.ดูแล รักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งานอย่างเป็นไปตามข้อกำหนด
6.ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ฝ่ายขาย ลูกค้า สมอ.หน่วยงานทดสอบ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 162483

ตำแหน่งงานว่างพนักงานQA.รายวัน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานQA.รายวัน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
1.เก็บผลิตภัณฑ์ตัวอย่างในLineการผลิตมาตรวจสอบ
2.จัดทำรายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ประจำวัน
3.จัดทำเอกสารงานQC และ QA ตามที่ได้รับมอบหมายประจำวัน
4.จัดเก็บผลิตภัณฑ์ตัวอย่างให้เป็นระเบ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 164530

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยวิศวกรฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยวิศวกรฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
1.มีพื้นฐานการทำงานกับเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมมาก่อน
2.มีความรู้ความสามารถในงานซ่อม/ปรับปรุง/แก้ไข เพื่อประสิทธิภาพเครื่องจักร
3.ทำรายงานสรุปงานและรายงานปัญหาหน้างานให้
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 164976

ตำแหน่งงานว่างธุรการบัญชีลูกหนี้

ตำแหน่งงานว่างธุรการบัญชีลูกหนี้

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-11,000บาท(ตามความส

งานประจำ : 10,000-11,000บาท(ตามความส นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
1.วางบิล
2.โทร.-สอบถามรับเช็ค
3.รายงานส่งBOLว่าเดือนนี้มีลูกหนี้เท่าไหร่เกินดิวหรือไม่
4.คีย์บิลขาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 161980

ตำแหน่งงานว่างธุรการฝ่ายผลิต(ทำงานในLineผลิต)

ตำแหน่งงานว่างธุรการฝ่ายผลิต(ทำงานในLineผลิต)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
1.จัดทำรายงานสรุปที่เกี่ยวข้องของฝ่ายผลิตได้ถูกต้องแม่นยำ เช่นรายงานSTOCKสินค้าสำเร็จรูป,รายงานวัตถุดิบ)
2.จัดทำรายงานประจำวัน, ประจำสัปดาห์ และเดือน ได้
3.ประสานงานกับทุกหน่วยงานได้
4.ทำงานในLine ผลิต

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 163360

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ไอทีประจำโรงงาน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ไอทีประจำโรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
1.สามารถติดตั้ง แก้ไข อัพเดท หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการใช้งานSoftware ของUser หรือปัญหาที่เกิดจากตัวโปรแกรมเอง เพื่อให้User สามารถใช้งานได้
2.สามารถดูแลและแก้ไขปัญหาการใช้งานอุปก
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม