นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครปฐม Ø
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 5815 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 116212

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน แล้วแต่ประสบกาณ์

งานประจำ : แล้วแต่ประสบกาณ์ นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
-ขายและร่วมพัฒนาทีมขายให้มีทักษะมากขึ้น
-สามารถเป็นที่ปรึกษาของลูกค้าได้ดี รักษาฐานลูกค้า เพิ่มลูกค้าใหม่
-ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
-คิดกลยุทธ์ เทคนิคการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116207

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรQA.Engineer

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรQA.Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
บริหารจัดการทีมงานในแผนกตรวจสอบคุณภาพและรับประกันคุณภาพได้ดี(6คน)
ตรวจสอบงานในแผนกตรวจสอบคุณภาพได้ดีหางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116214

ตำแหน่งงานว่างการตลาด และประชาสัมพันธ์ (Marketing Supervisor)

ตำแหน่งงานว่างการตลาด และประชาสัมพันธ์ (Marketing Supervisor)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000ขึ้นไป

งานประจำ : 15,000ขึ้นไป นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
*ออกแบบกลยุทธ์เพื่อส่งเสริม และพัฒนาทีมขาย
*จัดทำเอกสารต่าง ๆ และติดต่อประสานงาน
*ขยายฐานลูกค้ามองหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆ
*รักษาฐานลูกค้าเดิม ทำการตลาดแบบCRM
*โปรโมทสินค้าของบริษัทให้เป็นที่ยอมรับ และรู้จักกันอยางแพร่หลาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116215

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน PC PROMOTION เมกาโฮม สาขารังสิต

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน PC PROMOTION เมกาโฮม สาขารังสิต

งานประจำ : เงินเดือน 9750+++

งานประจำ : 9750+++ นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
-แนะนำ / ขายสินค้า ของบริษัท ประจำพื้นที่ Promotion
-จัดรายการสินค้า
-เสนอสินค้าใหม่
-ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116211

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์(Online Marketing)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์(Online Marketing)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์ หรื

งานประจำ : ตามประสบการณ์ หรื นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
การทำให้สินค้า และบริการใดบริการหนึ่ง เป็นที่รู้จัก และเข้าถึงผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต โดยมีเครื่องมือหลัก ๆ ได้แก่
เว็บไซด์ และสื่อสังคมออนไลน์ ต่าง ๆ เข้ามาช่วย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116213

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 15000-25000

งานประจำ : 15000-25000 นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
-คิดวิเคราะห์ร่วมกันวางแผนการตลาดกับทีมงานเพื่อสร้างโอกาสให้สินค้าเป็นที่รู้จักและเปิดโอกาสในการขายเพิ่มมากขึ้น
-วิเคราะห์และค้นหาข้อมูลคู่แข่งเพื่อนำมาปรับใช้การเจาะตลาดได้อย่างตรงจุด
-ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร ตามที่ได้รับมอบหมาย
-วางแผนทำการตลาดร่วมกับทีมOnline - Offline
-วางแผนการตลาด วิเคราะห์ รวมรวบข้อมูลพร้อมทั้งสรุปข้อมูลทางการตลาดได้
-ช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมและงานที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 5 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 116208

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตรวจสอบควบคุมคุณภาพQC.(รายวัน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตรวจสอบควบคุมคุณภาพQC.(รายวัน)

งานประจำ : เงินเดือน 325บาท/วันผ่านโปรปร

งานประจำ : 325บาท/วันผ่านโปรปร นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
1.ตรวจสอบคุณภาพสายไฟ
2.จัดเตรียมงานตัวอย่าง
3.ตรวจรับวัตถุดิบ
4.เขียนรายงานประจำวัน

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116210

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้าElectrical Engineer

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้าElectrical Engineer

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-25,000

งานประจำ : 15,000-25,000 นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
*ตรวจสอบ/บำรุงรักษาเครื่องจักร และระบบไฟฟ้าในกระบวนการผลิต
**ปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการผลิต
***สนับสนุนข้อมูลทางเทคนิคให้กับฝ่ายต่าง ๆ
****สามารถอ่าน,เขียน และออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรในกระบวนการผลิตได้
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116209

ตำแหน่งงานว่างProduction Engineer

ตำแหน่งงานว่างProduction Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงและประสบก

งานประจำ : ตามตกลงและประสบก นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
- ตรวจสอบ/บำรุงรักษาเครื่องจักร และระบบไฟฟ้าในกระบวนการผลิต
- ปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการผลิต
- สนับสนุนข้อมูลทางเทคนิคให้กับฝ่ายต่างๆ
- สามารถสื่อสารหรือถ่ายทอดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้พนักงาน หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องได้
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116203

ตำแหน่งงานว่างพนักงานข้บรถโฟล์คลิฟท์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานข้บรถโฟล์คลิฟท์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
ขับรถโฟล์คลิฟท์ยกของให้กับคลังสินค้า
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116202

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์ หรื

งานประจำ : ตามประสบการณ์ หรื นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
1.บริการซ่อม/สร้างตามใบแจ้งซ่อม
2.ตรวจเช็คโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบไฟฟ้า,ระบบน้ำประปา, ระบบโทรศัพท์, ระบบเครื่องปรับอากาศ)ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.สามารถเข้ากะได้ (20:00-05.00),(08.00-17.00)(ถ้ามีกะ) มีค่ากะ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116205

ตำแหน่งงานว่างช่างคุมเครื่องจักรตีเกลียว ด่วนนน!!

ตำแหน่งงานว่างช่างคุมเครื่องจักรตีเกลียว ด่วนนน!!

งานประจำ : เงินเดือน ค่าแรงขั้นต่ำ+ค่า

งานประจำ : ค่าแรงขั้นต่ำ+ค่า นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
1.คุมเครื่องตีเกลียว
2.เขียนรายงานการผลิตประจำวัน
3.ดูแลบำรุงรักษาเครื่องก่อน-หลังทำงาน
4.เข้ากะได้(08.00-17.00),(20.00-05.00) มีค่ากะ,มีโอที

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 5 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 116206

ตำแหน่งงานว่างช่างคุมเครื่องจักรหุ้มฉนวน ด่วนนน!!!

ตำแหน่งงานว่างช่างคุมเครื่องจักรหุ้มฉนวน ด่วนนน!!!

งานประจำ : เงินเดือน ค่าจ้างขั้นต่ำ

งานประจำ : ค่าจ้างขั้นต่ำ นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
1.คุมเครื่องหุ้มฉนวน
2.เขียนรายงานการผลิตประจำวัน
3.ตรวจเช็คเครื่องจักรหุ้มฉนวนก่อน-หลังทำงาน
4. ทำงานจันทร์-เสาร์ เวลา08:00-17:00น.
ทำงานเข้ากะ 20:00 - 05:00น. มีค่ากะ,มีOT.
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116204

ตำแหน่งงานว่างธุรการคลังสินค้าสำเร็จรูป

ตำแหน่งงานว่างธุรการคลังสินค้าสำเร็จรูป

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
1.คีย์ข้อมูลสินค้ารับเข้า-จ่ายออก ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Auto Flight
2.ตรวจรับ ตรวจเช็คสินค้าคงเหลือในคลังสินค้าสำเร็จรูปทุกวัน
3.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 106155

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้าสำเร็จรูป(ฝ่ายผลิต)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้าสำเร็จรูป(ฝ่ายผลิต)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
1.การตรวจนับและการบันทึกข้อมูล
2.จัดเรียงสินค้าในคลังสินค้าสำเร็จรูปได้ถูกต้อง
3.นับสินค้าคงเหลือประจำวันได้อย่างถูกต้อง
4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 106156

ตำแหน่งงานว่างช่างคุมเครื่องจักร(เข้ากะมีค่ากะ)

ตำแหน่งงานว่างช่างคุมเครื่องจักร(เข้ากะมีค่ากะ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
ควบคุมเครื่องจักรการผลิตสายไฟฟ้าตามแผนการผลิต
บำรุงรักษาดูแลเครื่องจักรได้

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 104292

ตำแหน่งงานว่างช่างคุมเครื่องรีดลวดทองแดง(เข้ากะกลางคืน)

ตำแหน่งงานว่างช่างคุมเครื่องรีดลวดทองแดง(เข้ากะกลางคืน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
1.คุมเครื่องรีดในLineผลิต
2.เขียนรายงานการผลิตประจำวัน
3.ดูแลเครื่องจักรก่อน-หลังทำงาน
4.ทำงานตามแผนการผลิตประจำวัน
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 106225

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับ-ส่งเอกสารและของ (Messenger) /บางใหญ่ จ.นนทบุรี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับ-ส่งเอกสารและของ (Messenger) /บางใหญ่ จ.นนทบุรี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
รับ-ส่งเอกสาร โดยรถมอร์เตอร์ไซด์ของบริษัทฯ
ขับรถเวสป้าส่งของตามที่ได้รับมอบหมายจากโกดัง

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 101125

ตำแหน่งงานว่างประสานงานขาย (สำนักงานขายบางใหญ่)

ตำแหน่งงานว่างประสานงานขาย (สำนักงานขายบางใหญ่)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
1.ติดต่อประสานงานขายทั้งภายใน และภายนอก
2.จัดทำรายงานสรุปต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
3.คีย์ข้อมูลลงคอมพิวเตอร์
4.สามารถcomputer และเครื่องใช้สำนักงานได้ดี
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 101126

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง หรือประสบ

งานประจำ : ตามตกลง หรือประสบ นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
1.งานBrochure, และงานโฆษณาต่าง ๆ ของบริษัท
2.งานAdvertise-Brand
3.งานWeb Site ของบริษัท
4.งานGraphic อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม