นครปฐม สามพราน บางกระทึก หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครปฐม สามพราน บางกระทึก หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครปฐม สามพราน บางกระทึก หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครปฐม สามพราน บางกระทึก หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครปฐม Ø
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 5854 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 117656

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (สาขาชลบุรี)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (สาขาชลบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง + คอมมิชชั

งานประจำ : ตามตกลง + คอมมิชชั นครปฐม สามพราน บางกระทึก
เสนอขายบ้านและแนะนำเกี่ยวกับการสร้างบ้านให้กับลูกค้า และปิดการขาย

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115388

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 25,000-28,000

งานประจำ : 25,000-28,000 นครปฐม สามพราน บางกระทึก
• ตรวจสอบรายการค้าประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีชื่อ สมุดบัญชีขาย สมุดบัญชีรับ สมุดบัญชีจ่ายเงิน สมุดบัญชีจ่ายเงินสดย่อย สมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท
• ตรวจสอบจัดทำภาษีซื้อ ภาษีขาย ยื่นแบบภงด.1,3,53, ภพ.30
• จัดทำงบทดลองและงบการเงิน
• จัดทำทะเบียนสินทรัพย์
• จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญเช่น รายละเอียดลูกหนี้ รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น
• ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
• ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
• ออ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115390

ตำแหน่งงานว่างช่างสำรวจ

ตำแหน่งงานว่างช่างสำรวจ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน บางกระทึก
- สำรวจพื้นที่ก่อสร้าง ทำรังวัดระดับที่ดินตามแบบก่อสร้างที่กำหนด
- วางผัง วางหมุด วางระดับงานก่อสร้าง
- ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115389

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีจ่าย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีจ่าย

งานประจำ : เงินเดือน 17,000-20,000

งานประจำ : 17,000-20,000 นครปฐม สามพราน บางกระทึก
• คีย์ข้อมูลต่างๆ เข้าโปรแกรมบัญชีได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
• จัดทำเอกสารและตรวจสอบเงินสดย่อย
• ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ
• ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
• จัดทำภาษีซื้อ ภาษีขาย ยื่นแบบภงด.1,3,53, ภพ.30
• บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ
• จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115391

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน บางกระทึก
- ติดต่อขอรายละเอียดจากผู้ขาย เจรจาต่อรองเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขต่างๆ
- จัดทำเอกสารการสั่งซื้อ
- ประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอซื้อ
- ติดตามการส่งสินค้ากับผู้ขายเพื่อให้ได้สินค้าตามกำหนดเวลา
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 114333

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับ-ส่งเอกสาร ( ด่วน )

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับ-ส่งเอกสาร ( ด่วน )

งานราชการ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานราชการ : ไม่ระบุ นครปฐม สามพราน บางกระทึก
-รับ-ส่งเอกสารให้ธนาคาร
-รับ-ส่งเอกสารที่หน่วยงานราชการ
-ส่งตัวอย่างสินค้าให้บริษัทลูกค้า
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 17 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 111369

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไปช่างและเทคนิค

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไปช่างและเทคนิค

งานประจำ : เงินเดือน 10000-15000

งานประจำ : 10000-15000 นครปฐม สามพราน บางกระทึก
ประสานงานลูกค้าและดูแลเรื่องงานเทคนิคของรถและอื่น ๆ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 111368

ตำแหน่งงานว่างธุรการบัญชี

ตำแหน่งงานว่างธุรการบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15000

งานประจำ : 12000-15000 นครปฐม สามพราน บางกระทึก
เปิดใบกำกับภาษี, ลูกหนี้ และอื่น ๆ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 111367

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการขาย

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท

งานประจำ : 15,000 - 20,000 บาท นครปฐม สามพราน บางกระทึก
ประสานงานขาย, โต้ตอบเอกสารต่างประเทศ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 111370

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายและการตลาด

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายและการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-15000

งานประจำ : 12,000-15000 นครปฐม สามพราน บางกระทึก
- ออกหาลูกค้า และอื่นๆ


หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 111366

ตำแหน่งงานว่างพนังงานฝ่ายต่างประเทศ

ตำแหน่งงานว่างพนังงานฝ่ายต่างประเทศ

งานต่างประเทศ : เงินเดือน 25,000 ขึ้นไป

งานต่างประเทศ : 25,000 ขึ้นไป นครปฐม สามพราน บางกระทึก
ติดต่อประสานงานขาย โต้ตอบงานต่างประเทศ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 106141

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ QC และ R&D

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ QC และ R&D

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ นครปฐม สามพราน บางกระทึก
-ดูแล ปฏิบัติงานออกแบบผลิตภัณฑ์ไหม่
-พัฒนาวิเคราะห์รูปแบบรูปแบบสินค้าใหม่ของบริษัท
-ควบคุมคุณภาพสินค้า
-บริหารงานตามนโยบายของบริษัทฯ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 106142

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าส่วนประกันคุณภาพ

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าส่วนประกันคุณภาพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน บางกระทึก
-ดูแลงานด้านระบบการควบคุมคุณภาพสินค้า
-ดูแลแก้ไขระบบการตรวจสอบคุณภาพให้มีประสิทธิภาพเสมอ
-ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
-บริหารงานตามนโยบายของบริษัทฯ

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 106145

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมเครื่องจักร(ควบคุมเครื่องและการผสม)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมเครื่องจักร(ควบคุมเครื่องและการผสม)

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ นครปฐม สามพราน บางกระทึก
-ควบคุมการทำงานของเครื่องและการผสม
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 106154

ตำแหน่งงานว่างพนักงานการเงิน ( ด่วน )

ตำแหน่งงานว่างพนักงานการเงิน ( ด่วน )

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน บางกระทึก
จัดเตรียมเอกสารเรื่องการวางบิล
ประสานงานเรื่องการจ่ายเช็คเจ้าหนี้การค้าและอื่น ๆ
ประสานเรื่องการติดตามหนี้
จัดเก็บข้อมูล
อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 105414

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรคำนวณโครงสร้าง

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรคำนวณโครงสร้าง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน บางกระทึก
-วิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้างและออกแบบโครงสร้างตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อขออนุมัติ
-ถอดรายการวัสดุและคำนวณน้ำหนักเพื่อประเมิณความแข็งแรงของโครงสร้างและเตรียมข้อมูลประกอบการเสนอราคา
-จัดทำรายการคำนวณประกอบแบบเพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
-เซ็นรายการคำนวณแบบและแบบก่อสร้าง
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 106143

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC) ด่วน

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC) ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน บางกระทึก
-บริหารงานด้านระบบการควบคุมคุณภาพสินค้า
-ดูแลแก้ไขระบบการตรวจสอบคุณภาพให้มีประสิทธิภาพเสมอ
-ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
-บริหารงานตามนโยบายของบริษัทฯ
5.มีประสบการด้านธุรกิจอาหารแช่แข็งส่งออกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 106134

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ ( ด่วน )

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ ( ด่วน )

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ นครปฐม สามพราน บางกระทึก
1.ขับรถ รับ - ส่ง พนักงานและลูกค้า
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 106152

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ นครปฐม สามพราน บางกระทึก
1.นำเสนอสินค้าของบริษัทฯให้กับลูกค้า
2.เปิดและปิดการขาย
3.รายงานความคืบหน้าให้ผู้บังคับบัญชา
4.ปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 106146

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ IT SUPPORT

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ IT SUPPORT

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ นครปฐม สามพราน บางกระทึก
1.ดูแล ติดตั้ง ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ , ปริ๊นเตอร์ และอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ต่างๆ
2.ดูแลระบบ IT ต่างๆในบริษัทฯ
3.ดูแลซ่อมบำรุงแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT ต่างๆภายในบริษัทฯ
4.ดูแลและปรับปรุงระบบ Network พื้นฐานในบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
5.ดูแล ติดตั้ง แก้ไขโปรแกรมสำนักงานของผู้ใช้ เช่น E-Mail , SPAM,MS-OFFICE , Internet , LAN
6.อัพเดท Patch และ Anti Virus ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
7.สำรองข้อมูลประจำวัน
8.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม