นครปฐม สามพราน ท่าตลาด หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครปฐม สามพราน ท่าตลาด หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครปฐม สามพราน ท่าตลาด หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครปฐม สามพราน ท่าตลาด หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครปฐม Ø
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม


เลขที่ประกาศ : 081109

พนักงานรายวัน

พนักงานรายวัน

งานประจำ : เงินเดือน ค่าแรงขั้นต่ำ

งานประจำ : ค่าแรงขั้นต่ำ นครปฐม สามพราน ท่าตลาด
ทำงานในฝ่ายผลิตของบริษัทฯ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080569

หัวหน้างาน

หัวหน้างาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน ท่าตลาด
1. ควบคุมการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ
2. ควบคุมและดูแลพนักงานในแผนกให้ปฏิบัติให้ได้ตาม
เป้าหมาย
3. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080320
No: 080320 เจ้าหน้าที่แลป นครปฐม สามพราน ท่าตลาด
ICT lab

เจ้าหน้าที่แลป

เจ้าหน้าที่แลป

งานประจำ : เงินเดือน 14,000 บ.

งานประจำ : 14,000 บ. นครปฐม สามพราน ท่าตลาด
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079598

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน ท่าตลาด
1. ตรวจนับ/เก็บ/จ่าย วัตถุดิบ/อุปกรณ์การบรรจุ/ฯลฯ
2. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในงานคลังสินค้า
3. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079597

ช่างเทคนิค/ประจำแผนก

ช่างเทคนิค/ประจำแผนก

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน ท่าตลาด
1. งานบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้นภายในบริษัท
2. งานซ่อมบำรุงภายในบริษัท (งานเชื่อม,ไฟฟ้า,กลึง)
3. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079599

เจ้าหน้าที่ตลาดต่างประเทศ/ส่งออก

เจ้าหน้าที่ตลาดต่างประเทศ/ส่งออก

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน ท่าตลาด
1. ติดต่อประสานงานขาย กับลูกค้าต่างประเทศ
2. จัดทำเอกสารใบสั่งผลิต/อื่น ๆ
3. จัดทำเอกสารการส่งออก ให้กับลูกค้า
4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079768

พนักงานรับส่งเอกสาร

พนักงานรับส่งเอกสาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน ท่าตลาด
ติดต่องานวางบิลรับเช็ค ติดต่องานราราชการ ฯลฯ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079600

เจ้าหน้าที่ธุรการ/ประสานงาน/จัดซื้อ

เจ้าหน้าที่ธุรการ/ประสานงาน/จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน ท่าตลาด
1. รับผิดชอบงานในส่วนจัดซื้อ-จัดจ้าง
2. รับผิดชอบงานประสานงานท้ังภายในและภายนอก
3. จัดทำเอกสารอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079596

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน ท่าตลาด
1. วางแผนการผลิตสินค้า ในส่วนงานที่รับผิดชอบ
2. จัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ติดตามงานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077969

บัญชีโรงงาน

บัญชีโรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน ท่าตลาด
คีย์ข้อมูล ประสานงานตามหน่วยงานต่างๆในองค์กร
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 072676

พนักงานขายเขตกรุงเทพ

พนักงานขายเขตกรุงเทพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน ท่าตลาด
ขายสินค้าเขตกรุงเทพและปริมณฑล
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 072673

พนักงานขายเขตต่างจังหวัด

พนักงานขายเขตต่างจังหวัด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน ท่าตลาด
ขายสินค้าเขตต่างจังหวัด
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 071561

พนักงานขาย Modern Trade

พนักงานขาย Modern Trade

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน ท่าตลาด
ขายสินค้าและประสานงานการขาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 071565

พนักงานขายโครงการ

พนักงานขายโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน ท่าตลาด
ขายสินค้าตามโครงการ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 071558

Supervisor ประจำร้านค้าญี่ปุ่นและคาเฟ่

Supervisor ประจำร้านค้าญี่ปุ่นและคาเฟ่

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน ท่าตลาด
ดูแลงานขายท่อประตูพีวีซี
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 071395

ผู้จัดการโรงงาน

ผู้จัดการโรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน ท่าตลาด
ควบคุมดูแลบริหารการจัดการภายในโรงงาน
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066119

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

งานราชการ : เงินเดือน 10,000-15,000

งานราชการ : 10,000-15,000 นครปฐม สามพราน ท่าตลาด
ติดต่อประสานงานราชการ และรัฐวิสาหกิจต่างๆ
จัดเตรียมเอกสาร และร่างหนังสือต่างๆได้
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 065328

ช่างสำรวจ Survey

ช่างสำรวจ Survey

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-20,000

งานประจำ : 15,000-20,000 นครปฐม สามพราน ท่าตลาด
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ตรวจสอบฐานดิน และทำรายงานรางวัดระดับที่ดิน
2. ให้ line กำหนดหมุด และตรวจสอบจุด References ต่างๆ ในโครงการ
3. ตรวจสอบระดับและพิกัดของโครงการให้ถูกต้องตามผังโครงการ
4. ใช้กล้อง Survey ได้เป็นอย่างดี
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 065329

โฟร์แมน ด่วน !

โฟร์แมน ด่วน !

งานประจำ : เงินเดือน 17,000-22,000 บาท

งานประจำ : 17,000-22,000 บาท นครปฐม สามพราน ท่าตลาด
-ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
-ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด
-ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
-ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
-ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
-ตรวจสอบ และ ติดตามการทำงานของ ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 053135

คุมเครื่องจักร

คุมเครื่องจักร

งานประจำ : เงินเดือน 12000 - 18000

งานประจำ : 12000 - 18000 นครปฐม สามพราน ท่าตลาด
คุมเครื่องจักรงานรีดประตูพีวีซี
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม