นครปฐม บางเลน บางไทรป่า หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครปฐม บางเลน บางไทรป่า หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครปฐม บางเลน บางไทรป่า หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครปฐม บางเลน บางไทรป่า หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครปฐม Ø
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 90827 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 109236

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง นครปฐม บางเลน บางไทรป่า
ดูแลงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน รายงานความปลอดภัย ประเมินความเสี่ยงจัดทำแผนการอบรมด้านความปลอดภัย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 12/10/2562

เลขที่ประกาศ : 109237

ตำแหน่งงานว่างProduct Designer

ตำแหน่งงานว่างProduct Designer

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-40,000

งานประจำ : 20,000-40,000 นครปฐม บางเลน บางไทรป่า
- ออกแบบสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ให้ตอบโจทย์ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานงานกับส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการผลิต
- ทำ 3D Presentation เพื่อนำเสนองาน


หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 12/10/2562

เลขที่ประกาศ : 102027

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 บาท ตามความสาม

งานประจำ : 11,000 บาท ตามความสาม นครปฐม บางเลน บางไทรป่า
-ตรวจสอบ การรับสินค้าเข้าคลัง และจัดเรียงสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ ลงบันทึกการรับสินค้าเข้าระบบ
-รับข้อมูลคำสั่งซื้อ จากเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานขาย เพื่อนำไปจัดสินค้าตามคำสั่งซื้อ
-จัดแพคสินค้า ให้ตรงตาม order
-รับ จ่าย สินค้าเคลม สินค้ารับคืนจากลูกค้า และเคลียร์เอกสารใบคืนสินค้า
-ปฎิบัติการตรวจเช็คสินค้า ตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อมูลให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 25/09/2562

เลขที่ประกาศ : 101174

ตำแหน่งงานว่างDigital Marketing

ตำแหน่งงานว่างDigital Marketing

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ นครปฐม บางเลน บางไทรป่า
- ดูแลการตลาดออฟไลน์ และ ออนไลน์ เช่น Facebook , Instagram , Google , Line@ เป็นต้น
- จัดทำแผนการตลาด Digital , ปฏิบัติ และวัดผลในรูปแบบรายงาน
- วางแผนและบริหารสื่อโฆษณา Online ต่างๆ
- คิดแคมเปญการตลาด แคมเปญโฆษณา แต่งคำโฆษณา ให้เหมาะสมกับสินค้า และ Platform ต่างๆ
- คิด Concept , เขียน Content , เขียน Storyboard ตามโจทย์ที่ได้รับ
- ประสานงานกับ Graphic Designer เพื่อให้ได้ภาพตามต้องการ

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 16/09/2562

หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม