นครปฐม นครปฐม สามพราน หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครปฐม นครปฐม สามพราน หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครปฐม นครปฐม สามพราน หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครปฐม นครปฐม สามพราน หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครปฐม Ø
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 5820 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 116583

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนก/หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการตลาด

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนก/หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่
ดูแลสินต้าในกลุ่มอุปโภคและบริโภค , การทำกลยุทธการตลาด
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116206

ตำแหน่งงานว่างช่างคุมเครื่องจักรหุ้มฉนวน ด่วนนน!!!

ตำแหน่งงานว่างช่างคุมเครื่องจักรหุ้มฉนวน ด่วนนน!!!

งานประจำ : เงินเดือน ค่าจ้างขั้นต่ำ

งานประจำ : ค่าจ้างขั้นต่ำ นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
1.คุมเครื่องหุ้มฉนวน
2.เขียนรายงานการผลิตประจำวัน
3.ตรวจเช็คเครื่องจักรหุ้มฉนวนก่อน-หลังทำงาน
4. ทำงานจันทร์-เสาร์ เวลา08:00-17:00น.
ทำงานเข้ากะ 20:00 - 05:00น. มีค่ากะ,มีOT.
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116204

ตำแหน่งงานว่างธุรการคลังสินค้าสำเร็จรูป

ตำแหน่งงานว่างธุรการคลังสินค้าสำเร็จรูป

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด
1.คีย์ข้อมูลสินค้ารับเข้า-จ่ายออก ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Auto Flight
2.ตรวจรับ ตรวจเช็คสินค้าคงเหลือในคลังสินค้าสำเร็จรูปทุกวัน
3.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116581

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่
ควบคุมดูแลระบบงานด้านไฟฟ้าและเกี่ยวกับหม้อไอน้ำ
และงานไฟฟ้าทั่วไปภายในโรงงาน
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116120

ตำแหน่งงานว่างประสานงานขาย Online

ตำแหน่งงานว่างประสานงานขาย Online

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
- ประสานงานด้านการขาย Online งานขายที่เกี่ยวข้อง

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115388

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 25,000-28,000

งานประจำ : 25,000-28,000 นครปฐม สามพราน บางกระทึก
• ตรวจสอบรายการค้าประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีชื่อ สมุดบัญชีขาย สมุดบัญชีรับ สมุดบัญชีจ่ายเงิน สมุดบัญชีจ่ายเงินสดย่อย สมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท
• ตรวจสอบจัดทำภาษีซื้อ ภาษีขาย ยื่นแบบภงด.1,3,53, ภพ.30
• จัดทำงบทดลองและงบการเงิน
• จัดทำทะเบียนสินทรัพย์
• จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญเช่น รายละเอียดลูกหนี้ รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น
• ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
• ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
• ออ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 10 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 115777

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ 6 ล้อ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ 6 ล้อ

งานประจำ : เงินเดือน 9,750 บ.

งานประจำ : 9,750 บ. นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่
ขับรถส่งสินค้าให้กับแผนกวางแผนการผลิตและขับรถส่งสินค้าในไลน์ผลิต
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115390

ตำแหน่งงานว่างช่างสำรวจ

ตำแหน่งงานว่างช่างสำรวจ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน บางกระทึก
- สำรวจพื้นที่ก่อสร้าง ทำรังวัดระดับที่ดินตามแบบก่อสร้างที่กำหนด
- วางผัง วางหมุด วางระดับงานก่อสร้าง
- ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115389

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีจ่าย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีจ่าย

งานประจำ : เงินเดือน 17,000-20,000

งานประจำ : 17,000-20,000 นครปฐม สามพราน บางกระทึก
• คีย์ข้อมูลต่างๆ เข้าโปรแกรมบัญชีได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
• จัดทำเอกสารและตรวจสอบเงินสดย่อย
• ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ
• ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
• จัดทำภาษีซื้อ ภาษีขาย ยื่นแบบภงด.1,3,53, ภพ.30
• บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ
• จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115779

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่
- รับผิดชอบงานด้านเอกสารบัญชีลูกหนี้
- ดูแลงานด้านเอกสารบิลขาย/เช็คสต๊อคสินค้า
- รับผิดชอบด้านเอกสารงานบัญชีทั่วไปตามที่ได้รับ
มอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115780

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายคลังจามจุรี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายคลังจามจุรี

งานประจำ : เงินเดือน 9,750 บ.

งานประจำ : 9,750 บ. นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่
พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำคลังสินค้าสาขาจามจุรี ถนนรามอินทรา 23 ( จำหน่ายผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรา "ไวไว" และ "ควิก" และเส้นหมี่อบแห้ง
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115391

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน บางกระทึก
- ติดต่อขอรายละเอียดจากผู้ขาย เจรจาต่อรองเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขต่างๆ
- จัดทำเอกสารการสั่งซื้อ
- ประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอซื้อ
- ติดตามการส่งสินค้ากับผู้ขายเพื่อให้ได้สินค้าตามกำหนดเวลา
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 10 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 115764

ตำแหน่งงานว่างผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาสูตรอาหาร(เชพ)

ตำแหน่งงานว่างผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาสูตรอาหาร(เชพ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่
ร่วมคิดค้นพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อนำออกสู่ตลาดและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115564

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.วิชาชีพ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.วิชาชีพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่
ทำงานด้านบรรจุภัณฑ์และทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 113357

ตำแหน่งงานว่างช่างอลูมิเนียม

ตำแหน่งงานว่างช่างอลูมิเนียม

งานประจำ : เงินเดือน 450-500 ต่อวัน

งานประจำ : 450-500 ต่อวัน นครปฐม สามพราน ท่าตลาด
ติดตั้งงานอลูมิเนียม ตามโครงการและบ้าน
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 113355

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแผนกผลิต

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแผนกผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน ท่าตลาด
แผนกผลิต
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 114432

ตำแหน่งงานว่างช่างกลึง (สาขาจรัญสนิทวงศ์)

ตำแหน่งงานว่างช่างกลึง (สาขาจรัญสนิทวงศ์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง (พนักงานร

งานประจำ : ตามตกลง (พนักงานร นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
- เจาะ / ตัด / ต๊าบเกลียว / กลึง ตามมาตรฐานหรือแบบที่กำหนด
- ตรวจสอบชิ้นงานก่อนนำส่งแผนกถนัดไป
- บันทึกผลการผลิต
- ทำความสะอาดเครื่องจักรและพื้นที่ทำงาน
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 113361

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน ท่าตลาด
ขับรถส่งของเขตกรุงเทพและปริมณฑล
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 11 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 113363

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายเขตกรุงเทพ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายเขตกรุงเทพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน ท่าตลาด
ขายสินค้าเขตกรุงเทพและปริมณฑล
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 113365

ตำแหน่งงานว่างธุรการแผนกผลิต

ตำแหน่งงานว่างธุรการแผนกผลิต

งานประจำ : เงินเดือน 10000-14000

งานประจำ : 10000-14000 นครปฐม สามพราน ท่าตลาด
ประสานงาน คีย์ข้อมูลต่างๆ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 11 วันที่ผ่านมา

หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม