นครปฐม นครปฐม บางเลน หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครปฐม นครปฐม บางเลน หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครปฐม นครปฐม บางเลน หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครปฐม นครปฐม บางเลน หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครปฐม Ø
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 5854 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 118480

ตำแหน่งงานว่างProduction Supervisor

ตำแหน่งงานว่างProduction Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน 20000-30000

งานประจำ : 20000-30000 นครปฐม บางเลน นราภิรมย์
กำกับดูแลงานภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งหมด เช่น ต้นทุนการผลิต ต้นทุนค่าแรง ของเสีย ความสะอาด ฯลฯ
กำกับดูแลพนักงานภายในหน่วยงานให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการผลิตให้ถูกต้องตามมาตรฐานระบบ
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118482

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 12000++

งานประจำ : 12000++ นครปฐม บางเลน นราภิรมย์
ดูแลคลังสินค้าวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป
รับสินค้าเข้า ตัดเบิกสต็อกให้ตรงตามการใช้งาน
ลำเลียงสินค้าสำเร็จรูปเข้าพื้นที่เตรียมจัดส่ง
ดูแลพื้นที่คลังสินค้าในความรับผิดชอบให้สะอาด เรียบร้อยเป็นระเบียบ
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118485

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน 30000-45000

งานประจำ : 30000-45000 นครปฐม บางเลน นราภิรมย์
กำกับดูแลงานในฝ่ายผลิตทั้งหมดให้อยู่ในมาตรฐานตาม KPI ฝ่าย เช่น
1.บริหารต้นทุนวัตถุดิบ วัตถุสิ้นเปลือง เวลาทำงาน ค่าแรงงาน ของเสีย ฯลฯ
2.ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
3.แก้ไข ปรับปรุง พัฒนากระบวนการผลิต
4.กำกับดูแลพนักงานในฝ่ายให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ถูกระเบียบ ปลอดภัยตามขั้นตอนการทำงาน
5.พัฒนาศักยภาพการทำงานพนักงานในฝ่าย
6.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118479

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป(ผู้พิการ)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป(ผู้พิการ)

งานประจำ : เงินเดือน 325 บาท/วันขึ้นไป

งานประจำ : 325 บาท/วันขึ้นไป นครปฐม บางเลน นราภิรมย์
ช่วยงานแผนกบรรจุในฝ่ายผลิต
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118484

ตำแหน่งงานว่างQC Supervisor

ตำแหน่งงานว่างQC Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน 25000-30000

งานประจำ : 25000-30000 นครปฐม บางเลน นราภิรมย์
ดูแลงานด้านระบบควบคุมคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ
งานเอกสารระบบ ISO,GMP,HACCP ฯลฯ
กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานให้ปฎิบัติงานได้รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118483

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกผลิต

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ทดลองงานวัน 400 บาท/

งานประจำ : ทดลองงานวัน 400 บาท/ นครปฐม บางเลน นราภิรมย์
กำกับดูแลงานภายในแผนกที่รับผิดชอบทั้งหมด เช่น ต้นทุนการผลิต ต้นทุนค่าแรง ของเสีย ความสะอาด ฯลฯ
กำกับดูแลพนักงานภายในแผนกให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการผลิตให้ถูกต้องตามมาตรฐานระบบ
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 5 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 118478

ตำแหน่งงานว่างSales Supervisor (Modern Trade)

ตำแหน่งงานว่างSales Supervisor (Modern Trade)

งานประจำ : เงินเดือน 20000-40000

งานประจำ : 20000-40000 นครปฐม บางเลน นราภิรมย์
รับผิดชอบเป้าขายและทีมขาย Modern Trade
ดูแลลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่
จัดโปรโมชั่นร่วมทีมการตลาดเพิ่มยอดขาย
งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118481

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขับรถส่งสินค้า

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขับรถส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 15000-20000

งานประจำ : 15000-20000 นครปฐม บางเลน นราภิรมย์
ขับรถส่งสินค้าของบริษัทฯในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
ดูแลการขนส่งสินค้าประจำวันในความรับผิดชอบให้ถูกต้อง ทันเวลา
ส่งเอกสาร วางบิล เก็บเงินลูกค้า
ลำเลียงสินค้าสำเร็จรูปขึ้นรถขนส่ง
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109236

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง นครปฐม บางเลน บางไทรป่า
ดูแลงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน รายงานความปลอดภัย ประเมินความเสี่ยงจัดทำแผนการอบรมด้านความปลอดภัย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109237

ตำแหน่งงานว่างProduct Designer

ตำแหน่งงานว่างProduct Designer

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-40,000

งานประจำ : 20,000-40,000 นครปฐม บางเลน บางไทรป่า
- ออกแบบสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ให้ตอบโจทย์ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานงานกับส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการผลิต
- ทำ 3D Presentation เพื่อนำเสนองาน


หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 102027

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 บาท ตามความสาม

งานประจำ : 11,000 บาท ตามความสาม นครปฐม บางเลน บางไทรป่า
-ตรวจสอบ การรับสินค้าเข้าคลัง และจัดเรียงสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ ลงบันทึกการรับสินค้าเข้าระบบ
-รับข้อมูลคำสั่งซื้อ จากเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานขาย เพื่อนำไปจัดสินค้าตามคำสั่งซื้อ
-จัดแพคสินค้า ให้ตรงตาม order
-รับ จ่าย สินค้าเคลม สินค้ารับคืนจากลูกค้า และเคลียร์เอกสารใบคืนสินค้า
-ปฎิบัติการตรวจเช็คสินค้า ตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อมูลให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 101174

ตำแหน่งงานว่างDigital Marketing

ตำแหน่งงานว่างDigital Marketing

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ นครปฐม บางเลน บางไทรป่า
- ดูแลการตลาดออฟไลน์ และ ออนไลน์ เช่น Facebook , Instagram , Google , Line@ เป็นต้น
- จัดทำแผนการตลาด Digital , ปฏิบัติ และวัดผลในรูปแบบรายงาน
- วางแผนและบริหารสื่อโฆษณา Online ต่างๆ
- คิดแคมเปญการตลาด แคมเปญโฆษณา แต่งคำโฆษณา ให้เหมาะสมกับสินค้า และ Platform ต่างๆ
- คิด Concept , เขียน Content , เขียน Storyboard ตามโจทย์ที่ได้รับ
- ประสานงานกับ Graphic Designer เพื่อให้ได้ภาพตามต้องการ

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 100876

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน 15000-20000

งานประจำ : 15000-20000 นครปฐม บางเลน นราภิรมย์
งานคำนวณค่าแรง Pay Roll
งานสรรหา คัดเลือก
งานแรงงานต่างด้าว
งานอบรม พัฒนาบุคลากร
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 100875

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานการขาย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานการขาย

งานประจำ : เงินเดือน 12000-20000

งานประจำ : 12000-20000 นครปฐม บางเลน นราภิรมย์
รับออเดอร์ขายทุกช่องทาง
ประสานงานขายระหว่างเซลล์ ลูกค้า และบริษัทฯ

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 100874

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขายเขตกรุงเทพฯ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขายเขตกรุงเทพฯ

งานประจำ : เงินเดือน 15000-40000

งานประจำ : 15000-40000 นครปฐม บางเลน นราภิรมย์
ดูแลลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่
เปิดออเดอร์สินค้าในเขตที่รับผิดชอบ
วางบิล-เก็บเช็ค เก็บเงินลูกค้า
งานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 100718

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 15000-25000

งานประจำ : 15000-25000 นครปฐม บางเลน นราภิรมย์
ทำภาษีซื้อ-ขาย
บัญชีรับ-จ่าย
งานบัญชีที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 100652

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกขนส่ง

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกขนส่ง

งานประจำ : เงินเดือน 15000-25000

งานประจำ : 15000-25000 นครปฐม บางเลน นราภิรมย์
วางแผนจัดส่งสินค้า
กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ขับรถและพนักงานผู้ช่วยขนส่งภายในแผนกให้ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย
บันทึกข้อมูลค่าแรง ค่าเที่ยว เงินพิเศษให้พนักงานในแผนก
โหลดสินค้าขึ้นรถขนส่ง
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 3 เดือนที่ผ่านมา

หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม