นครปฐม นครปฐม นครชัยศรี หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครปฐม นครปฐม นครชัยศรี หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครปฐม นครปฐม นครชัยศรี หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครปฐม นครปฐม นครชัยศรี หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครปฐม Ø
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 164637 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 108437

ตำแหน่งงานว่างคนสวน

ตำแหน่งงานว่างคนสวน

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

งานประจำ : 10,000 บ. นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
ตัดแต่ง รดน้ำ ต้นไม้ สนาม บ่อน้ำ สมุนไพร
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108439

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล R&D (mechanical engineer)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล R&D (mechanical engineer)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
1.ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
2.ออกแบบ พัฒนา และ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ด้านโครงสร้าง และ ชิ้นงานทางกล
3.วิเคราะห์สาเหตุ ค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไข
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108440

ตำแหน่งงานว่างImport & Export

ตำแหน่งงานว่างImport & Export

งานประจำ : เงินเดือน 15000-25000

งานประจำ : 15000-25000 นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
1.ขายสินค้าให้ลูกค้าต่างประเทศ ดำเนินการประสานงานเพื่อการส่งออกทุกขั้นตอน
2.จัดหาคู่ค้าต่างประเทศที่มีศักยภาพ ดำเนินการประสานงานเพื่อการนำเข้าทุกขั้นตอน
3.ออกบูธงานต่าง ๆ นัดหมายคู่ค้าหรือลูกค้าในการเข้าตรวจเยี่ยมบริษัท

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 110843

ตำแหน่งงานว่างMedia Graphic

ตำแหน่งงานว่างMedia Graphic

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
1.ออกแบบสื้่อสิ่่งพิมพ์ - สื่อเคลื่อนไหว
2.ออกแบบเว็บไซต์ ตาม concept ที่กำหนด
3.ถ่ายภาพ -บันทึกวิดีโอ ตัดต่อ และจัดทำสื่อ media
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 110844

ตำแหน่งงานว่างAndroid Application

ตำแหน่งงานว่างAndroid Application

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• สามารถพัฒนา Mobile Application บน iOS หรือ Android ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง
• มีประสบการณ์ในการพัฒนา Mobile Application บน iOS หรือ Android อย่างน้อย 1 ปี
สามารถจัดลำดับของงานได้ดี มีตรรกะ และทักษะในการแก้ไขปัญหาที่ดี
• มีความตั้งใจในการทำงาน รับผิดชอบ เรียนรู้ได้เร็ว สามารถทำงานได้อย่างอิสระตามที่ได้รับมอบหมาย และทำงานเป็นทีมได้ดี
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 110845

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรอิเลกทรอนิกส์ R&D (Electronic engineer)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรอิเลกทรอนิกส์ R&D (Electronic engineer)

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
1.วิจัยและพัฒนา (R & D)
2.ออกแบบ พัฒนา และ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ สร้างแผงวงจรควบคุมอิเลกทรอนิกส์
3.วิเคราะห์สาเหตุ ค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไข
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 131625

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายขายและส่งเสริมการตลาด

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายขายและส่งเสริมการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
1.ร่วมกำหนดนโยบายการขายกับผู้บริหาร , กำหนดแผนการขายและเป้าหมายการขายระยะสั้น และ ระยะยาว
2.ควบคุมและกระตุ้นยอดขายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กทม. , ภูมิภาค
3.สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้ายอดขายโดยขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่าให้มียอดสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง
4.วิเคราะห์การขายและการตลาด
5.เก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านการขายและการตลาด
6.ติดต่อประสานงาน และสร้างสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและบริษัท
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131626

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประเมิินติดตามตรวจสอบ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประเมิินติดตามตรวจสอบ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
ดูแลงานเอกสารทางด้านนิติกรรมสัญญาและด้านกฎหมาย
งานตรวจสอบต่างๆภายในบริษัทฯ
งานธุรการฝ่าย
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 132375

ตำแหน่งงานว่างService Engineer ช่างบริการติดตั้ง ซ่อมแซม ผลิตภัณฑ์

ตำแหน่งงานว่างService Engineer ช่างบริการติดตั้ง ซ่อมแซม ผลิตภัณฑ์

งานประจำ : เงินเดือน 12000-18000

งานประจำ : 12000-18000 นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
1.ปฏิบัติหน้าที่เก็บเหรียญ ณ พื้นที่บริการตู้หยอดเหรียญตามแผนการวิ่งงานที่กำหนด
2.บันทึกข้อมูลการเก็บเหรียญ ยอดเงิน ผลประโยชน์ และรายละเอียดสภาพตู้หยอดเหรียญที่ตั้งบริการ ลงในระบบ
3.รับคำสั่งการส่งมอบ , ติดตั้ง , ซ่อมแซม สินค้าหรือตู้หยอดเหรียญ
4.แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับการให้บริการตู้หยอดเหรียญ บันทึกสถิติอาการเสีย
5.มีการทำงานต่างจัดหวัด(โซนภาคใต้) เดือนละ 2-3 สัปดาห์ (มีเบี้ยเลี้ยง 480 บาท/วัน)
6.มีการทำงานพื้นที่ กทม.-ปริมณฑล (มีเบี้ยเลี้ยง 100 บาท/วัน)
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 143522

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบัญชี/หัวหน้าฝ่ายบัญชี

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบัญชี/หัวหน้าฝ่ายบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-30,000ขึ้นไป

งานประจำ : 20,000-30,000ขึ้นไป นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
บริหารจัดการระบบบัญชี
วางแผนควบคุมการจัดทำบัญชี
ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลทางบัญชี นำเสนอผู้บริหาร
ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลทางบัญชี นำเสนอผู้บริหาร
ประสานงานกับส่วนโรงงานผลิตให้สามารถจัดทำบัญชีต้นทุนได้อย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้
วางแผนควบคุมการบริหารทรัพย์สินของบริษัท
จัดทำงบประมาณ และงบกระแสเงินสด เพื่อให้ผู้บริหารนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานได้
ตรวจสอบรายงานภาษีต่างๆ ในแต่ละเดือนเพื่อนำส่งสรรพากร
สามารถปิดงบการเงินได้
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 149080

ตำแหน่งงานว่างIT Application, IT Support, Programmer

ตำแหน่งงานว่างIT Application, IT Support, Programmer

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
1.แก้ปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กร ทั้ง Hardware และ Software
2.ออกปฎิบัติงานนอกสถานที่เป็นบางครั้งเพื่อติดตามตรวจเช็คสถานะของระบบ
3.ออกปฎิบัติงานต่างจังหวัดและในกรุงเทพฯเป็นครั้งคราว

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 111593

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายและส่งเสริมการขายภาคเหนือ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายและส่งเสริมการขายภาคเหนือ

งานประจำ : เงินเดือน 15000-25000 ขึ้นอยู่กับป

งานประจำ : 15000-25000 ขึ้นอยู่กับป นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
คิดบวก ขยัน ซื่อสัตย์ ไหวพริบดี
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 111595

ตำแหน่งงานว่างนักเคมี

ตำแหน่งงานว่างนักเคมี

งานประจำ : เงินเดือน 18000 บาทขี้นไป

งานประจำ : 18000 บาทขี้นไป นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
ตรวจสอบและพัฒนาสูตรเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 111596

ตำแหน่งงานว่างช่างประจำเครื่องบรรจุภัณ

ตำแหน่งงานว่างช่างประจำเครื่องบรรจุภัณ

งานประจำ : เงินเดือน 16000-28000

งานประจำ : 16000-28000 นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
ดูแลฝ่ายผลิต ตรวจสอบคุณภาพ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 111597

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งเสริมการขาย ด่วน !

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งเสริมการขาย ด่วน !

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
ทำงานประสานกับฝ่ายขายในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
ส่งเสริมความรู้ให้แก่เกษตรกรและลูกค้า
ทำแปลงทดลองผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย เพื่อช่วยให้ยอดขายเป็นไปตามเป้า
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 111598

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายภาคกลาง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายภาคกลาง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
เสนอขายสินค้าประเภทเคมีเกษตร
จัดทำรายการโปรโมชั่นต่างๆ
แนะนำสินค้าตามร้านค้า
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 111599

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน 16000-25000

งานประจำ : 16000-25000 นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ภายในบริษัทและโรงงาน
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 111600

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายภาคใต้

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายภาคใต้

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
ทำงานตามเขตที่ได้รับมอบหมาย
ทำยอดขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
สรุปรายงานประจำเดือนในที่ประชุม
มีสวัสดิการให้ตามตกลง
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 111601

ตำแหน่งงานว่างกราฟฟิค ออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์

ตำแหน่งงานว่างกราฟฟิค ออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
ออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ โดยใช้โปรแกรม ADOBE ,Photo Shop หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 111602

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายต่างประเทศและทะเบียน

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายต่างประเทศและทะเบียน

งานประจำ : เงินเดือน ตั้งแต่18000ขึ้นไป

งานประจำ : ตั้งแต่18000ขึ้นไป นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
ติดต่อคู่ค้าต่างประเทศเพื่อขึ้นทะเบียนสินค้าเคมีภัณฑ์ทางเกษตร
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : เมื่อวาน

หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม