นครปฐม นครปฐม นครชัยศรี หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครปฐม นครปฐม นครชัยศรี หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครปฐม นครปฐม นครชัยศรี หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครปฐม นครปฐม นครชัยศรี หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครปฐม Ø
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 182708 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 162000

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม นครชัยศรี ศรีษะทอง
จัดทำระบบบัญชี / ดูแลภาษีซื้อ - ขาย / ออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 161999

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม นครชัยศรี ศรีษะทอง
ดูแล-ซ่อมบำรุงรถ 10 ล้อ รถเทรลเลอร์ และเครื่องยนต์ต่าง ๆ ในโรงงาน
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 165892

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
ทำงานเกี่ยวกับโดรนบินพ่นยาทางการเกษตรและซ่อมเบื้องต้น
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 108437

ตำแหน่งงานว่างคนสวน

ตำแหน่งงานว่างคนสวน

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

งานประจำ : 10,000 บ. นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
ตัดแต่ง รดน้ำ ต้นไม้ สนาม บ่อน้ำ สมุนไพร
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 24/10/2564

เลขที่ประกาศ : 108439

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล R&D (mechanical engineer)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล R&D (mechanical engineer)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
1.ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
2.ออกแบบ พัฒนา และ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ด้านโครงสร้าง และ ชิ้นงานทางกล
3.วิเคราะห์สาเหตุ ค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไข
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 24/10/2564

เลขที่ประกาศ : 108440

ตำแหน่งงานว่างImport & Export

ตำแหน่งงานว่างImport & Export

งานประจำ : เงินเดือน 15000-25000

งานประจำ : 15000-25000 นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
1.ขายสินค้าให้ลูกค้าต่างประเทศ ดำเนินการประสานงานเพื่อการส่งออกทุกขั้นตอน
2.จัดหาคู่ค้าต่างประเทศที่มีศักยภาพ ดำเนินการประสานงานเพื่อการนำเข้าทุกขั้นตอน
3.ออกบูธงานต่าง ๆ นัดหมายคู่ค้าหรือลูกค้าในการเข้าตรวจเยี่ยมบริษัท

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 24/10/2564
เลขที่ประกาศ : 110843

ตำแหน่งงานว่างMedia Graphic

ตำแหน่งงานว่างMedia Graphic

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
1.ออกแบบสื้่อสิ่่งพิมพ์ - สื่อเคลื่อนไหว
2.ออกแบบเว็บไซต์ ตาม concept ที่กำหนด
3.ถ่ายภาพ -บันทึกวิดีโอ ตัดต่อ และจัดทำสื่อ media
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 24/10/2564

เลขที่ประกาศ : 110844

ตำแหน่งงานว่างAndroid Application

ตำแหน่งงานว่างAndroid Application

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• สามารถพัฒนา Mobile Application บน iOS หรือ Android ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง
• มีประสบการณ์ในการพัฒนา Mobile Application บน iOS หรือ Android อย่างน้อย 1 ปี
สามารถจัดลำดับของงานได้ดี มีตรรกะ และทักษะในการแก้ไขปัญหาที่ดี
• มีความตั้งใจในการทำงาน รับผิดชอบ เรียนรู้ได้เร็ว สามารถทำงานได้อย่างอิสระตามที่ได้รับมอบหมาย และทำงานเป็นทีมได้ดี
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 24/10/2564

เลขที่ประกาศ : 110845

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรอิเลกทรอนิกส์ R&D (Electronic engineer)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรอิเลกทรอนิกส์ R&D (Electronic engineer)

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
1.วิจัยและพัฒนา (R & D)
2.ออกแบบ พัฒนา และ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ สร้างแผงวงจรควบคุมอิเลกทรอนิกส์
3.วิเคราะห์สาเหตุ ค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไข
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 24/10/2564

เลขที่ประกาศ : 111593

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายและส่งเสริมการขายภาคเหนือ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายและส่งเสริมการขายภาคเหนือ

งานประจำ : เงินเดือน 15000-25000 ขึ้นอยู่กับป

งานประจำ : 15000-25000 ขึ้นอยู่กับป นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
คิดบวก ขยัน ซื่อสัตย์ ไหวพริบดี
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 24/10/2564

เลขที่ประกาศ : 111595

ตำแหน่งงานว่างนักเคมี

ตำแหน่งงานว่างนักเคมี

งานประจำ : เงินเดือน 18000 บาทขี้นไป

งานประจำ : 18000 บาทขี้นไป นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
ตรวจสอบและพัฒนาสูตรเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 24/10/2564

เลขที่ประกาศ : 111596

ตำแหน่งงานว่างช่างประจำเครื่องบรรจุภัณ

ตำแหน่งงานว่างช่างประจำเครื่องบรรจุภัณ

งานประจำ : เงินเดือน 16000-28000

งานประจำ : 16000-28000 นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
ดูแลฝ่ายผลิต ตรวจสอบคุณภาพ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 24/10/2564
เลขที่ประกาศ : 111597

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งเสริมการขาย ด่วน !

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งเสริมการขาย ด่วน !

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
ทำงานประสานกับฝ่ายขายในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
ส่งเสริมความรู้ให้แก่เกษตรกรและลูกค้า
ทำแปลงทดลองผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย เพื่อช่วยให้ยอดขายเป็นไปตามเป้า
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 24/10/2564

เลขที่ประกาศ : 111598

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายภาคกลาง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายภาคกลาง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
เสนอขายสินค้าประเภทเคมีเกษตร
จัดทำรายการโปรโมชั่นต่างๆ
แนะนำสินค้าตามร้านค้า
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 24/10/2564

เลขที่ประกาศ : 111599

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน 16000-25000

งานประจำ : 16000-25000 นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ภายในบริษัทและโรงงาน
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 24/10/2564

เลขที่ประกาศ : 111600

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายภาคใต้

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายภาคใต้

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
ทำงานตามเขตที่ได้รับมอบหมาย
ทำยอดขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
สรุปรายงานประจำเดือนในที่ประชุม
มีสวัสดิการให้ตามตกลง
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 24/10/2564

เลขที่ประกาศ : 111601

ตำแหน่งงานว่างกราฟฟิค ออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์

ตำแหน่งงานว่างกราฟฟิค ออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
ออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ โดยใช้โปรแกรม ADOBE ,Photo Shop หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 24/10/2564

เลขที่ประกาศ : 111602

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายต่างประเทศและทะเบียน

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายต่างประเทศและทะเบียน

งานประจำ : เงินเดือน ตั้งแต่18000ขึ้นไป

งานประจำ : ตั้งแต่18000ขึ้นไป นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
ติดต่อคู่ค้าต่างประเทศเพื่อขึ้นทะเบียนสินค้าเคมีภัณฑ์ทางเกษตร
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 24/10/2564
เลขที่ประกาศ : 111603

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี และ การเงิน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี และ การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 17,000-23,000 และดูตามควา

งานประจำ : 17,000-23,000 และดูตามควา นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
ประสานงานฝ่ายขาย co-sale
เปิดบิลขาย
ควบคุมยอดสินค้าคงเหลือ ให้เพียงพอต่อการขาย
ควบคุมการเบิกจ่ายของพนักงานขาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 24/10/2564

เลขที่ประกาศ : 111604

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 9,000-11,000

งานประจำ : 9,000-11,000 นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
ขับรถส่งสินค้าตามขนส่งพุธมณฑล และปริมณฑล รถปิ๊กอัพ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 24/10/2564

หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม