นครปฐม นครปฐม กำแพงแสน หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครปฐม นครปฐม กำแพงแสน หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครปฐม นครปฐม กำแพงแสน หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครปฐม นครปฐม กำแพงแสน หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครปฐม Ø
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 164636 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 158921

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสำนักงาน ( Office Engineer)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสำนักงาน ( Office Engineer)

งานประจำ : เงินเดือน 16000 หรือตามความสาม

งานประจำ : 16000 หรือตามความสาม นครปฐม กำแพงแสน กำแพงแสน
-รวบรวม,ตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บเอกสารประกอบสัญญา (ข้อกำหนด,รายละเอียดและรายการประกอบแบบก่อสร้าง)
-ศึกษารายละเอียดวัสดุและอุปกรณ์ รายการประกอบแบบ ขอบเขรการทำงานตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามสัญญาว่าจ้างและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- ตรวจสอบและจัดทำแบบก่อสร้างงานโครงสร้าง สถาปัตย์ งานระบบให้มีความสอดคล้องกันและต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานจริง
- บันทึก แก้ไขแบบก่อสร้าง งานโครงสร้างและสถาปัตย์และต้องได้รับการอนุมัติก่อนนำไปใช้งานให้ทันตามแผนงานและทำแบบก่อสร้างจริง( Asbuit Drawing)
- ควบคุมร
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 111952

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน (ประจำโครงการ)

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน (ประจำโครงการ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม กำแพงแสน กำแพงแสน
โฟร์แมนควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง
ดูแลควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน ตรวจสอบระบบความถูกต้องของงานและแนะนำการทำงานให้ได้คุณภาพ ตรวจสอบปริมาณงานตามงวดงาน พร้อมควบคุมดูแลงานของผู้รับเหมา และงานในส่วนอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 111954

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ นครปฐม กำแพงแสน กำแพงแสน
วางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง
ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 111955

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน,ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน,ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ นครปฐม กำแพงแสน กำแพงแสน
วางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148096

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา (ประจำโครงการ เขตเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา (ประจำโครงการ เขตเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ นครปฐม กำแพงแสน กำแพงแสน
- ควบคุมงานโครงสร้าง,สถาปัตย์ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- สรุปความคืบหน้างานก่อสร้าง
- ถอดปริมาณงาน วัสดุ BOQ
- ควบคุมคุณภาพงาน ขั้นตอนอย่างถูกต้องตามนโยบายบริษัท
- ประสานงานการส่งงานของผู้รับเหมา
- สั่งวัสดุล่วงหน้าตามแผนงานโครงการ
- จัดประชุมผู้รับเหมา ,แจ้งนโยบายบริษัท หรืออื่นๆ เกี่ยวกับงาน
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148098

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน (ประจำโครงการ เขตเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์)

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน (ประจำโครงการ เขตเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม กำแพงแสน กำแพงแสน
- วางแผนดูแลงานควบคุมหน้างานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
- ควบคุมคุณภาพและความเรียบร้อยหน้างานก่อสร้าง
- ประสานงานกับลูกค้าผู้ร่วมงาน ช่างและซัพพลายเออร์รวมทั้งการประชุมงาน
- สามารถถอดแบบและ ดูแลความเรียบร้อยของงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
- สรุปความคืบหน้าของงาน
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 157877

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 25,000 หรือตามความสาม

งานประจำ : 25,000 หรือตามความสาม นครปฐม กำแพงแสน กำแพงแสน
ทำงานบัญชีของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154681

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม กำแพงแสน กำแพงแสน
- ตรวจสอบและพิจารณาการสั่งซื้ออย่างละเอียด รอบคอบ
- จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท
- ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่างๆ ในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เป็นตัวแทนติดต่อ ประสานงานของบริษัท และผู้ขายสินค้า
- เจรจาติดต่อซื้อขายเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
- ตรวจสอบการรับมอบสินค้า และยืนยันคุณภาพสินค้า
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 153055

ตำแหน่งงานว่างเจ้าน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม กำแพงแสน กำแพงแสน
- บันทึกข้อมูลการเงินตามระบบบัญชี
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี
- บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน
- ทำงบดุล และรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด
- จัดแสดงรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ทำรายงานปิดงบการเงินประจำเดือน
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119789

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 18000 หรือตามความสาม

งานประจำ : 18000 หรือตามความสาม นครปฐม กำแพงแสน กำแพงแสน
บันทึกข้อมูลทางบัญชี
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 10/12/2562

เลขที่ประกาศ : 111834

ตำแหน่งงานว่างพ่อครัว/แม่ครัว

ตำแหน่งงานว่างพ่อครัว/แม่ครัว

งานประจำ : เงินเดือน 12000-17000

งานประจำ : 12000-17000 นครปฐม กำแพงแสน กำแพงแสน
-ทำอาหาร
-ซื้อวัตถุดิบ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 111833

ตำแหน่งงานว่างช่างบำรุงอาคาร

ตำแหน่งงานว่างช่างบำรุงอาคาร

งานประจำ : เงินเดือน 13000 - 17000

งานประจำ : 13000 - 17000 นครปฐม กำแพงแสน กำแพงแสน
1. ซ้อมแซม บำรุงอาคาร งานน้ำ งานสี งานไฟ
2. ดูแลอาคารที่สร้างแล้วให้ใหม่เสมอ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 24/11/2562
เลขที่ประกาศ : 111950

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการผู้บริหาร

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ นครปฐม กำแพงแสน กำแพงแสน
สามารถติดต่อประสานงานทั้งภายในและภานนอก ได้อย่างดี และปฎิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 111949

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสำนักงาน (OE)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสำนักงาน (OE)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม กำแพงแสน กำแพงแสน
ดำเนินการตามแผนงาน และส่งแผนงาน ประสานงานโครงการก่อสร้าง งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 111840

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 13000 - 17000

งานประจำ : 13000 - 17000 นครปฐม กำแพงแสน กำแพงแสน
1.ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี
2.ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร
3.ทำรายงานปิดงบการเงินประจำเดือนให้กับบริษัท
4.จัดทำรายงานภาษีต่างๆ

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 111951

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม กำแพงแสน กำแพงแสน
จัดซื้อและต่อรองราคาสินค้า ติดต่อประสานงานด้านเอกสาร เปิด PO
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 111838

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน ประจำอาคาร

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน ประจำอาคาร

งานประจำ : เงินเดือน 10000 - 12000 แล้วแต่ประส

งานประจำ : 10000 - 12000 แล้วแต่ประส นครปฐม กำแพงแสน กำแพงแสน
- ทำความสะอาด ทั้งในอาคารและนอกอาคาร
- คอยอำนวยความสะดวกให้ผู้เช่าของโครงการ
- มารยาทดีทักทายลูกค้า

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 111832

ตำแหน่งงานว่างIt และ Graphic

ตำแหน่งงานว่างIt และ Graphic

งานประจำ : เงินเดือน 13000 - 17000

งานประจำ : 13000 - 17000 นครปฐม กำแพงแสน กำแพงแสน
ผสานงานการออกแบบสื่อสิ่งพิมท์
ดูแล ระบบ IT Network และกล้องวงจรปิดในโครงการ
ช่วยเหลือ Support งานของหน่วยงานอื่นๆ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 24/11/2562
เลขที่ประกาศ : 111839

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล HR

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล HR

งานประจำ : เงินเดือน เริ่มต้น 13000 - 18000 ขึ้

งานประจำ : เริ่มต้น 13000 - 18000 ขึ้ นครปฐม กำแพงแสน กำแพงแสน
- รับบุคลากร ที่เก่ง และดี เข้ามาในองกรณ์ให้มากที่สุด
- ฝึกฝน พนักงาน ที่เก่งและดี ให้ได้มากที่สุด
- รักษา บุคลากรที่เก่งและดี ให้ได้มากที่สุด
- รักษา กฏระเบียบของบริษัท วัฒนะธรรมองกรณ์ให้ดี
- ดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 111956

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิก

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิก

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 ขึ้นไปขึ้นอยู่

งานประจำ : 18,000 ขึ้นไปขึ้นอยู่ นครปฐม กำแพงแสน กำแพงแสน
จัดทำ shop drawing และ as built drawing งานอาคาร 4 ชั้น
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 24/11/2562

หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม