นครปฐม นครชัยศรี หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครปฐม นครชัยศรี หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครปฐม นครชัยศรี หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครปฐม นครชัยศรี หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครปฐม Ø
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 182708 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 162000

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม นครชัยศรี ศรีษะทอง
จัดทำระบบบัญชี / ดูแลภาษีซื้อ - ขาย / ออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 161999

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม นครชัยศรี ศรีษะทอง
ดูแล-ซ่อมบำรุงรถ 10 ล้อ รถเทรลเลอร์ และเครื่องยนต์ต่าง ๆ ในโรงงาน
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 165892

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
ทำงานเกี่ยวกับโดรนบินพ่นยาทางการเกษตรและซ่อมเบื้องต้น
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 108437

ตำแหน่งงานว่างคนสวน

ตำแหน่งงานว่างคนสวน

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

งานประจำ : 10,000 บ. นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
ตัดแต่ง รดน้ำ ต้นไม้ สนาม บ่อน้ำ สมุนไพร
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 24/10/2564

เลขที่ประกาศ : 108439

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล R&D (mechanical engineer)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล R&D (mechanical engineer)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
1.ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
2.ออกแบบ พัฒนา และ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ด้านโครงสร้าง และ ชิ้นงานทางกล
3.วิเคราะห์สาเหตุ ค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไข
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 24/10/2564

เลขที่ประกาศ : 108440

ตำแหน่งงานว่างImport & Export

ตำแหน่งงานว่างImport & Export

งานประจำ : เงินเดือน 15000-25000

งานประจำ : 15000-25000 นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
1.ขายสินค้าให้ลูกค้าต่างประเทศ ดำเนินการประสานงานเพื่อการส่งออกทุกขั้นตอน
2.จัดหาคู่ค้าต่างประเทศที่มีศักยภาพ ดำเนินการประสานงานเพื่อการนำเข้าทุกขั้นตอน
3.ออกบูธงานต่าง ๆ นัดหมายคู่ค้าหรือลูกค้าในการเข้าตรวจเยี่ยมบริษัท

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 24/10/2564
เลขที่ประกาศ : 110843

ตำแหน่งงานว่างMedia Graphic

ตำแหน่งงานว่างMedia Graphic

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
1.ออกแบบสื้่อสิ่่งพิมพ์ - สื่อเคลื่อนไหว
2.ออกแบบเว็บไซต์ ตาม concept ที่กำหนด
3.ถ่ายภาพ -บันทึกวิดีโอ ตัดต่อ และจัดทำสื่อ media
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 24/10/2564

เลขที่ประกาศ : 110844

ตำแหน่งงานว่างAndroid Application

ตำแหน่งงานว่างAndroid Application

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• สามารถพัฒนา Mobile Application บน iOS หรือ Android ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง
• มีประสบการณ์ในการพัฒนา Mobile Application บน iOS หรือ Android อย่างน้อย 1 ปี
สามารถจัดลำดับของงานได้ดี มีตรรกะ และทักษะในการแก้ไขปัญหาที่ดี
• มีความตั้งใจในการทำงาน รับผิดชอบ เรียนรู้ได้เร็ว สามารถทำงานได้อย่างอิสระตามที่ได้รับมอบหมาย และทำงานเป็นทีมได้ดี
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 24/10/2564

เลขที่ประกาศ : 110845

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรอิเลกทรอนิกส์ R&D (Electronic engineer)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรอิเลกทรอนิกส์ R&D (Electronic engineer)

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
1.วิจัยและพัฒนา (R & D)
2.ออกแบบ พัฒนา และ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ สร้างแผงวงจรควบคุมอิเลกทรอนิกส์
3.วิเคราะห์สาเหตุ ค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไข
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 24/10/2564

เลขที่ประกาศ : 111593

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายและส่งเสริมการขายภาคเหนือ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายและส่งเสริมการขายภาคเหนือ

งานประจำ : เงินเดือน 15000-25000 ขึ้นอยู่กับป

งานประจำ : 15000-25000 ขึ้นอยู่กับป นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
คิดบวก ขยัน ซื่อสัตย์ ไหวพริบดี
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 24/10/2564

เลขที่ประกาศ : 111595

ตำแหน่งงานว่างนักเคมี

ตำแหน่งงานว่างนักเคมี

งานประจำ : เงินเดือน 18000 บาทขี้นไป

งานประจำ : 18000 บาทขี้นไป นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
ตรวจสอบและพัฒนาสูตรเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 24/10/2564

เลขที่ประกาศ : 111596

ตำแหน่งงานว่างช่างประจำเครื่องบรรจุภัณ

ตำแหน่งงานว่างช่างประจำเครื่องบรรจุภัณ

งานประจำ : เงินเดือน 16000-28000

งานประจำ : 16000-28000 นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
ดูแลฝ่ายผลิต ตรวจสอบคุณภาพ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 24/10/2564
เลขที่ประกาศ : 111597

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งเสริมการขาย ด่วน !

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งเสริมการขาย ด่วน !

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
ทำงานประสานกับฝ่ายขายในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
ส่งเสริมความรู้ให้แก่เกษตรกรและลูกค้า
ทำแปลงทดลองผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย เพื่อช่วยให้ยอดขายเป็นไปตามเป้า
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 24/10/2564

เลขที่ประกาศ : 111598

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายภาคกลาง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายภาคกลาง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
เสนอขายสินค้าประเภทเคมีเกษตร
จัดทำรายการโปรโมชั่นต่างๆ
แนะนำสินค้าตามร้านค้า
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 24/10/2564

เลขที่ประกาศ : 111599

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน 16000-25000

งานประจำ : 16000-25000 นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ภายในบริษัทและโรงงาน
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 24/10/2564

เลขที่ประกาศ : 111600

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายภาคใต้

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายภาคใต้

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
ทำงานตามเขตที่ได้รับมอบหมาย
ทำยอดขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
สรุปรายงานประจำเดือนในที่ประชุม
มีสวัสดิการให้ตามตกลง
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 24/10/2564

เลขที่ประกาศ : 111601

ตำแหน่งงานว่างกราฟฟิค ออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์

ตำแหน่งงานว่างกราฟฟิค ออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
ออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ โดยใช้โปรแกรม ADOBE ,Photo Shop หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 24/10/2564

เลขที่ประกาศ : 111602

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายต่างประเทศและทะเบียน

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายต่างประเทศและทะเบียน

งานประจำ : เงินเดือน ตั้งแต่18000ขึ้นไป

งานประจำ : ตั้งแต่18000ขึ้นไป นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
ติดต่อคู่ค้าต่างประเทศเพื่อขึ้นทะเบียนสินค้าเคมีภัณฑ์ทางเกษตร
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 24/10/2564
เลขที่ประกาศ : 111603

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี และ การเงิน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี และ การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 17,000-23,000 และดูตามควา

งานประจำ : 17,000-23,000 และดูตามควา นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
ประสานงานฝ่ายขาย co-sale
เปิดบิลขาย
ควบคุมยอดสินค้าคงเหลือ ให้เพียงพอต่อการขาย
ควบคุมการเบิกจ่ายของพนักงานขาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 24/10/2564

เลขที่ประกาศ : 111604

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 9,000-11,000

งานประจำ : 9,000-11,000 นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย
ขับรถส่งสินค้าตามขนส่งพุธมณฑล และปริมณฑล รถปิ๊กอัพ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 24/10/2564

หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม