นครปฐม งานราชการ นครปฐม หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครปฐม งานราชการ นครปฐม หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครปฐม งานราชการ นครปฐม หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครปฐม งานราชการ นครปฐม หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครปฐม Ø
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 182706 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 173577

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความสะอาด(แม่บ้าน) โรงงานไทยสเปเชียล ไวน์(ใกล้โรงไฟฟ้าลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความสะอาด(แม่บ้าน) โรงงานไทยสเปเชียล ไวน์(ใกล้โรงไฟฟ้าลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี)

งานราชการ : เงินเดือน 1 บ.

งานราชการ : 1 บ. นครปฐม
ดูแลรักษาความสะอาดภายในออฟฟิศ โรงงาน
ทำงาน 08.00-17.00 น. (หยุดวันอาทิตย์)
สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-พักร้อนประจำปี
-เงินออก2วิค (จ่ายผ่านธนาคารกสิกรไทย) วันที่7 กับ 22

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 164534

ตำแหน่งงานว่างMedical Purchase

ตำแหน่งงานว่างMedical Purchase

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
1. ประสานงานการจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ กับผู้ประสานงานฝั่งเมืองจีน
2. เป็น Center ของออฟฟิศฝั่งเมืองไทยในการประสานงานเรื่องต่างๆ ภายในบริษัท รวมถึงเป็นตัวแทนของบริษัทในก
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 10/08/2564

เลขที่ประกาศ : 162455

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบุคคล

งานราชการ : เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท

งานราชการ : 20,000 - 30,000 บาท นครปฐม สามพราน ไร่ขิง
1. บริหารงานบุคคลด้าน HRD HRM ทั้งระบบ
2. ควบคุมดูแลงานด้านฐานข้อมูล ระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
3. บริหารงานด้านกฏหมายแรงงาน และกฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
4. ดูแลงานระบบ ISO 9001 (ในส่วนของฝ่ายบุค
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 11/06/2564

เลขที่ประกาศ : 127227

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกบริหารระบบคุณภาพ - Quality Management System Section Manager

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกบริหารระบบคุณภาพ - Quality Management System Section Manager

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม บางเลน บัวปากท่า
1. วางแผนในการจัดทำ, ทบทวน, ตรวจสอบและคงไว้ระบบคุณภาพทุกระบบที่บริษัทจัดทำ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการสอดคล้องตามระบบคุณภาพที่กำหนด
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ วางแผนและมอบหมายผู้รับผิดชอบในการติดตามการทางป้องกันการเกิดซ้ำ (Corective action : CAR)
3. ควบคุมการจัดทำเอกสาร การตอบกลับข้อร้องเรียนที่ลูกค้าร้องรอ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
4. ทวนสอบกระบวนการตรวจติดตามภายใน (Internal audit) , Customer Audit, และThird party Audit ให้มีการแก้ไข ป้องกันการเกิดซ้ำ และสอดคล้องกับข้
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 27/01/2563

เลขที่ประกาศ : 125510

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
- จัดทำ Time Attendance
- จัดทำค่าจ้าง ค่าตอบแทน
- จัดสวัสดิการต่างๆ ให้พนักงาน
- จัดเก็บประวัติ / สัญญาจ้าง / ข้อมูลพนักงาน
- จัดทำ ภงด.1, 1ก, 91, กท.20, กท.26, ประกันสังคม
- ประสานงานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกันสังคม สรรพากร สนง.สวัสดิการฯ เป็นต้น
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 20/01/2563

เลขที่ประกาศ : 125507

ตำแหน่งงานว่างจป.วิชาชีพ

ตำแหน่งงานว่างจป.วิชาชีพ

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
- จัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- สอบสวน/วิเคราะห์อุบัติเหตุ
- ประเมินความเสียง และกำหนดวิธีการป้องกันแก้ไข
- ตรวจสอบสภาพแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงาน
- ดำเนินกิจกรรม และจัดทำเอกสารตามระบบ ISO 14001
- ยื่นแบบรายงานต่างๆ ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 20/01/2563
เลขที่ประกาศ : 114333

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับ-ส่งเอกสาร ( ด่วน )

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับ-ส่งเอกสาร ( ด่วน )

งานราชการ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานราชการ : ไม่ระบุ นครปฐม สามพราน บางกระทึก
-รับ-ส่งเอกสารให้ธนาคาร
-รับ-ส่งเอกสารที่หน่วยงานราชการ
-ส่งตัวอย่างสินค้าให้บริษัทลูกค้า
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 26/11/2562

เลขที่ประกาศ : 109236

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง นครปฐม บางเลน บางไทรป่า
ดูแลงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน รายงานความปลอดภัย ประเมินความเสี่ยงจัดทำแผนการอบรมด้านความปลอดภัย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 12/10/2562

เลขที่ประกาศ : 101643

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งเอกสาร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งเอกสาร

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน บางกระทึก
- นำเอกสารทางการเงินติดต่อธนาคาร
- นำส่งเอกสารไปยังหน่อยงานราชการ และลูกค้า
- ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 20/09/2562

หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม